Työkalut

323

Käyttöikälaskuri: (vain RK-hankkeen sopijaosapuolille)

Käyttöikälaskuri on tarkoitettu alustavaksi arvioksi.  Sen avulla voi helposti arvioida kiinteistön tärkeämpien rakenteiden ja järjestelmien kuntoa asennusvuoden ja arvioidun käyttöiän perusteella.

Tämä taulukko ei korvaa kuntoarviota, vaan on suuntaa antava.  Arvioitu käyttöikä on teoreettinen, käytännössä laitteiden ja järjestelmien käyttöikä saattaa vaihdella paljonkin.

Taloyhtiön valmiusaste hankesuunnittelua varten (vain RK-hankkeen sopijaosapuolille)

Taulukko on tarkoitettu systemaattisen etenemisen pohjaksi.  Se antaa täytettynä arvioidun aikataulun siitä missä vaiheessa hankesuunnittelua voidaan ryhtyä kilpailuttamaan

Osakas/asukaskysely (vain RK-hankkeen sopijaosapuolille)

Tällä osakkaille ja asukkaille suunnatulla KYSELYLLÄ selvitetään osakkaiden ja asukkaiden kokemukset ja mielipiteet yleisten tilojen, asuntojen , märkätilojen ja piha-alueiden kunnosta ja toimivuudesta sekä kehittämistarpeista. 
Jokaisen taloyhtiön osakkaan/asukkaan on syytä vastata tähän kyselyyn, sillä tämä kysely toimii talon kuntoarvion/kuntotutkimuksen, PTS:n (pitkän tähtäimen suunnittelun) korjausohjelman pohjana

NÄILLÄ TYÖKALUILLA TASOITETAAN JA YHTENÄISTETÄÄN HANKESUUNNITTELUN /SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA