Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta

230

Maisema-arkkitehti Mariikka Manninen ja psykologi, tutkija Marko Manninen ovat tehneet tutkimuksen asukkaiden näkemyksistä Maunulan tulevaisuudesta. Tutkimuksessa on selvitetty asukkaiden kokemuksia ympäristön muutoksesta. Maunulaa koskevina muutoksina on tarkasteltu Maunulan keskustan kehittämistä, Raide-Jokeria ja Suursuon pientaloaluetta. Tutkimuksen tekijät asuvat myös alueella, Mariikka asuu Maunulassa ja Marko Pirkkolassa.

Tutkimus on Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosaston alayksikön Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kurssilla tehty metodiharjoitustyö. Siinä kerättiin Maunulan kirjastossa noin 30 palautekaavaketta, joista noin 60 % tuli naisilta ja 40 % miehiltä.

Kyselyssa kartoitettiin asukkaiden suhtautumista 1) Raide-Jokeriin, 2) Suursuon pientaloalueeseen ja 3) Maunulan uuteen keskustastaan. Tulosten perusteella suhtautuminen Raide-Jokeriin korreloi positiivisesti myös suhtautumisessa Maunulan keskustan kehittämiseen ja Suursuon pientaloalueen rakentamiseen.

LISÄTIETOJA
Raportti: Manninen, Mariikka & Manninen, Marko (2010) Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta, Ympäristöpsykologian verkkokurssi 2009-2010, TKK/YTK

 Raportti: Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta.pdf (3.46 MB) 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus