Ympäristötutkimuksen hanke käynnistymässä Maunulassa

496

Maunulan vaikuttava kehityshankkeiden sarja saa jatkoa asukkaiden vaikuttamisen, liikkumisen  sekä infran kunnossapidon näkökulmista. Monialainen konsulttiyritys Sito Oy kehittää uusia palveluja yhteistyössä Maunula-Seuran ja ryhmäkorjaustoimikunnan kanssa.

Asuinaluebarometri on vuorovaikutteinen palautekanava asukkaille ja työkalu suunnittelijoille.

Liikkumisen ohjaus -palvelu tarjoaa toimivan arjen perusedellytyksiksi keinoja ja välineitä, joiden avulla jokapäiväinen liikkuminen on mahdollisimman sujuvaa.

Infran isännöinti -asiantuntijapalvelun avulla katujen, puistojen, johtojen ja muun kunnallistekniikan korjaamiset yhdistellään mahdollisimman vähän käyttäjiä häiritseväksi.

Palveluja testataan vuosina 2010-11 Maunulassa ja viimeistellään käytettäväksi asuinalueiden uudistamisissa muualla Suomessa ja lähialueilla. Tuotteiden kehittämiseen liittyy haastatteluja ja kyselyjä, joita tehdään alkusyksystä 2010 valittaville kohderyhmille.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää asukkaiden aktiivisuutta. He vaikuttavat omilla päätöksillään ja arkipäivän valinnoillaan asuinalueensa viihtyvyyteen ja palveluiden kehittymiseen.

Hanketta esitellään Maunulan aluefoorumilla 20.4. klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 3. krs.).

Tuomo Sirkiä, arkkitehti
Sito Oy, Alueidenkäyttö ja kaavoitus

Sito Oy on infran, liikenteen ja ympäristön asiantuntijoista koostuva suomalainen yli 300 hengen konsulttiyritys.

Lisätietoja www.sito.fi.