Maunulan elinvoima ja täydennysrakentaminen

559

Maunulan aluefoorumilla keskusteltiin tiistaina 30.3.2010 täydennysrakentamisesta keinona vaikuttaa asuinalueen asuntokannan rakenteeseen ja elinvoimaan. Asiaa esittelivät tutkija Erkki Korhonen ja vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen.

Tutkija Erkki Korhonen esitteli (ks. kalvot) asuinalueen asuntokannan ja sosiaalisen rakenteen välistä yhteyttä. Maunulan erityispiirteitä ovat muun muassa 1) ikääntynyt rakennuskanta, 2) suuri vuokra-asuntojen määrä, 3) väen vähentyminen, 4) ikääntynyt väestö, 5) maahanmuuttajien määrä kasvu ja 6) koulutustason vähittäinen nousu.

Korhosen mukaan pienimuotoisella ja yleissuunnitelmaan perustuvalla täydennysrakentamisella voidaan tasapainottaa alueen sosiaalista rakennetta, saada rahoituspohjaa korjauksille, kohentaa  ympäristön viihtyisyyttä, lisätä väestöpohjaa ja ostovoimaa sekä yksityisiä ja julkisia palveluja.

Lisäksi Korhoinen varoitti, että ympäristöstä ja sosiaalisista arvoista piittamattomalla rakentamisella voidaan kiihdyttää aktiiviväestön poismuuttoa, heikentää alueen ostovoimaa ja palveluja, tuhota luontoarvoja sekä heikentää viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnitelija Tiina Antila-Lehtonen esitteli Maunulan täydennysrakentamiskyselyn alustavia tuloksia (ks. kalvot). Vastauksia oli tullut 30.3. mennessä 58 kpl. Sparrausklubi kokoontuu toukokuussa kaksi kertaa ja syksyllä yhden kerran. Tuloksia esitellään asukkaille syksyllä 2010.

Lisäksi tilaisuuden lopussa esiteltiin Maunula-Seuran Maunulan renessanssi -ideaa (ks. kalvot), joka perustuu Pekka Himasen ajattelulle rikastavasta yhteisöstä. Maunulan renessanssissa kehitetään luovaa ja rikastavaa yhteisöä 1) asukaspopulaatiota rikastamalla, 2) rikastavilla tiloilla, 3) rikastavalla kommunikaatiolla ja vuorovaikutuksella sekä 4) rikastavilla (ihmissuhde)verkostoilla.

TILAISUUDEN KALVOT
Tutkija Erkki Korhonen (pdf) 
Asuntokanta ja asukkaat, Maunula-Seura (pdf) 
Tiina Antila-Lehtonen, Ksv (pdf)
Maunula-Seura: Maunulan renessanssi (pdf)

LISÄTIETOJA
Maunulan 79. aluefoorumi 
Uutinen 11.3.2010: Kaupunkisuunnitteluvirasto panostaa esikaupunkien renessanssiin 
Uutinen 27.2.2010: Vastaa Maunulan täydennysrakentamiskyselyyn  
Maunulan Sanomat 1/2009, Maunulan renessanssi extra  

Lisätietoa rikastavista yhteisöistä
Himanen, Pekka (2010) Kukoistuksen käsikirjoitus (pdf)  
Himanen, Pekka (2007) Suomalainen unelma – Innovaatioraportti, (pdf) 

Tutkija Erkki Korhonen esittelemässä täydennysrakentamisen eri näkökulmia.

 

 

 

 

 

 

 

Vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen esittelemässä täydennysrakentamiskyselyn tuloksia.

f79_tiina_antila.jpg