Kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelu valmis

312

Maunulan uuden keskustan  kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon yhteisen rakennushankkeen hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa 2010. Rakennuksen koko on 2755 brutto-m2 ja 2529 kerros-m2. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 8,5 milj. euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2013-2014. Rakennuksen suunnittelu sovitetaan HOK-Elannon liikerakennuksen suunnnittelun aikatauluun.

                          
Maunulan kirjaston ja työväenopiston hankkeessa on ehdotettu toteutettavaksi myös Maunulan uusi nuorisotalo laajentamatta hanketta, jolloin tilojen käyttö tehostuu. Kirjasto pienenee aiemmin kaavaillusta ja sen osuus tulee olemaan 567 hum2. Hankkeen toteuttamista toivotaan Maunulan uuden keskustan liikerakennuksen ja ympäristön muutosten rakentamisen mahdollistamassa tahdissa, jolloin toteuttaminen siirtynee vuosiin 2013 – 2014.

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on selvitetty työväenopiston ja kirjaston toimintojen integroinnin mahdollisuuksia uudessa yhteisessä talossa ja siten myös suunniteltavien tilojen käyttöasteen maksimointia.Selvityksessä on päädytty siihen, että toiminnoissa, palvelujen kehittämisessä ja henkilökunnan työssä voidaan päästä syvälliseen yhteistyöhön, joka perustuu yhteiseen visioon: Rajaton tiedon, taidon ja oppimisen olohuone, tulevaisuutta rohkeasti rakentava maamerkki Maunulassa.

Hankesuunnittelun loppuvaiheessa kävi ilmi, että nuorisotoimen Maunulassa käytössä olevista tiloista joudutaan luopumaan sisäilmaongelmien vuoksi.Toiminta soveltuu melko luontevasti samaan rakennukseen kirjaston ja työväenopiston kanssa. Tilaohjelma muokkaamalla saatiin myös nuorisotoimen tarpeisiin soveltuvia tiloja mahtumaan kokonaishyötyalaan supistamalla sekä kirjaston että työväenopiston tilaohjelmaa tarveselvitysvaiheen tavoitteista.Näin saadaan vielä entisestään tehostetuksi yhteisten tilojen käyttöä ja mahdollisesti
myös optimoiduksi eri hallintokuntien henkilökunnan työtä.

Tulevassa rakennuksessa kirjaston, työväenopiston ja nuorison tilat ja toiminnot lomittuvat kaikilla tasoilla. Oppimisen olohuoneena ne tuottavat ympäristöönsä tietoa, taitoa, aktiivisuutta, sivistystä. Tavoitteena on että talon ulkopuolella voi seurata mitä talossa tapahtuu ja näin laajentaa oppimis- ja opiskelumahdollisuuksia uusimman teknologian avulla. Uudet tilat muodostavat yhteisön keskuksen ja voimavaran.

Tavoitteena on toteuttaa Maunulan alueen asukkaiden monivuotinen toive viihtyisästä ja turvallisesta keskustasta, saada aikaan elävä paikalliskeskus, jossa on hyvä asioida, käydä kirjastossa sekä opiskella, harrastaa ja osallistua.

Rakennuksesta tulee kaikille avoin kansalaistalo, joka toiminnoillaan edistää
yhteisöllisyyttä, monipuolista kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta ja siten vähentää syrjäytymistä toimimalla sosiaalisen verkoston ja vertaistuen kasvuympäristönä.

Työväenopiston huoneistoalaa on                      1367 hum2
Kirjaston huoneistoalaa on                                  567 hum2
Nuorisotilojen huoneistoala on                             266 hum2
Huoneistoalaa on yhteensä                                 2200 hum2
Uudisrakennushankkeen bruttoala on yhteensä   2755 brm2

LISÄTIETOJA
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuoristalon hankesuunnitelma (12.3.2010) 

Kirjastotoimen lausunto investointiohjelmasta 

Nuorisotoimen lausunto investointiohjelmasta 

Uutinen 6.3.2010: Maunulan nuorisotalo aloittaa Saunabaarilla  

Uutinen 29.9.2009: Kirjaston ja työväenopiston suunnittelusta aluefoorumilla