Maunulan keskustaan Hitas-asuntoja

228

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2010 esityslistan kohdassa asuntotonttien varaaminen asuntotuotantotoimikunnalle Maunulan keskustan asuinkerrostalotonteille 28316/1 rakennettavaksi noin 32 asuntoa eli 3000 k-m2 ja tontille 28321/10 noin 16 asuntoa eli 1200 k-m2 Hitas-asuntotuotantoa.


Kortteli/tontti 28316/1, asuinrakennusoikeus 3 000, asuntoja n. 32 kpl
  

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

  • Varauksensaaja on velvollinen kohteen suunnittelussa kokeilemaan menettelyä, jossa varauksensaaja pyytää vähintään kohteen kaupunkikuvallisia ratkaisuja osoittavan viitesuunnitelman ainakin kolmelta eri suunnittelijalta ja kohteen suunnittelijaksi valitaan parhaimmaksi arvioidun viitesuunnitelman esittänyt suunnitteluja. Suunnittelijan valinta on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa
  • Varauksensaajan tulee olla tietoinen, että tonttiin tällä hetkellä kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään vasta, kun tontilla nykyisellään olevan ostoskeskuksen korvaavat tilat ovat valmistuneet. Tontti arvioidaan saatavan rakennuskelpoiseksi viimeistään 31.12.2013 mennessä.
  • Varauksensaajan tulee tarjota tontille asemakaavan mukaisesti rakennettavia liiketiloja ensisijaisesti tontilla nykyisin olevan ostoskeskuksen liikkeenharjoittajille vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

Kortteli/tontti 28321/10, asuinrakennusoikeus 1 200 k-m2, assuntoja n. 16 kpl 

Välimuodon asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

Mahdollisen Hitas -tuotannon osalta noudatetaan Hitas II – ehtoja:

  • Varauksensaajan tulee tarjota tontille asemakaavan mukaisesti rakennettavia liiketiloja ensisijaisesti tontilla 28316/11 nykyisellään olevan ostoskeskuksen liikkeenharjoittajille vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen esityslista 19.4.2010  

Uutinen 10.4.2010: Lautakunta ei kannata Suursuon ostoskeskuksen aloitetta