Jokerikirjasto ja -työväenopisto

534

Jokerikirjasto- ja työväenopisto on Jokeri-linjan varrelle, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle Maunulaan sijoittuva kirjaston- ja työväenopiston sekä nuorisotoimen toimipiste. Toimitila tulee Maunulan keskustaan rakennettavan supermarketin (2200 k-m2) kylkeen. Marketissa tulee käymään HOK-Elannon mukaan 2500-4000 asiakasta vuorokaudessa. Kirjasto hyödyntää marketin suurta asiakasvirtaa. Maunulan keskustaan tulee 1000 k-m2 pienliiketilaa.

Nykyisen Maunulan kirjaston sijainti on huono. Se sijaitsee syrjässä Suursuonlaidassa. Vanha kirjastorakennus (Suursuonlaita 6) samoin kuin homehtunut nuorisotalo (Maunulantie 19) voidaan kaavoittaa uudelleen käynnissä olevan kaupunkisuunnitteluviraston Maunulan täydennysrakentamisen suunnitteluprosessin yhteydessä (ks. 30.3.2010 aluefoorumi).

Toimipisteen sijainti on poikkeuksellisen hyvä. Jokerilinja yhdistää Keilaniemen, Otaniemen, Leppävaaran, Pitäjämäen ja Viikin teknologia- ja tiedekeskittymät. Jokerilinjaa käyttää noin 27000 käyttäjää vuorokaudessa. Maunulaa ja tulevaa Metropolin keskustaa, Keski-Pasilaa, yhdistää linja Rajametsäntie-Veturitie. Maunulan kirjaston kohdalla kulkee yli kymmenen bussilinjaa: 22, 51, 52, 52A, 54, 62, 63, 66, 67, 512, 516 ja 550 (ks. aluefoorumi 20.4.2010). Pakilantiellä kulkee 12000-13000 autoa vuorokaudessa.

Maunulan Jokerikirjastoa on ideoitu keväästä 2004 lähtien. Hankesuunnitteluvaiheen aikana 2009 on päädytty siihen, että toiminnoissa, palvelujen kehittämisessä ja henkilökunnan työssä voidaan päästä syvälliseen yhteistyöhön, joka perustuu hallintokuntien yhteiseen visioon: Rajaton tiedon, taidon ja oppimisen olohuone, tulevaisuutta rohkeasti rakentava maamerkki Maunulassa.

Kirjaston suunnittelussa on haettu ideoita Lontoon Idea Storeista eli kirjaston ja aikuisopetuspaikkojen yhteisistä toimipisteistä, joita on sijoitettu Lontoossa sosiaalisesti heikommille alueille.

Rakennuksesta tulee kaikille avoin kansalaistalo, joka toiminnoillaan edistää
yhteisöllisyyttä, monipuolista kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta ja siten vähentää syrjäytymistä toimimalla sosiaalisen verkoston ja vertaistuen kasvuympäristönä.

Työväenopiston huoneistoalaa on                      1367 hum2
Kirjaston huoneistoalaa on                                  567 hum2
Nuorisotilojen huoneistoala on                             266 hum2
Huoneistoalaa on yhteensä                                 2200 hum2
Uudisrakennushankkeen bruttoala on yhteensä   2755 brm2

Kirjaston kustannusarvio on 8,5 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.

LISÄTIETOJA
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon hankesuunnitelma (12.3.2010) 
Maunulan kirjaston ja työväenopiston tarveselvitys (7.4.2008)
Jokerikirjasto-idea (2004)

MAUNULAN KESKUSTAN SUUNNITTELU
Uutinen 17.5.2009: Kirjaston ja työväenopiston hankesuunnittelu käynnissä
Maunulan keskustan suunnittelu