HSL testaa erikoispitkän bussin soveltuvuutta Jokerilinjalla

334

HSL jatkaa pitkien tuplanivelbussien koekäyttöä Jokerilinjalla (linja 550). Jokerilinjan matkustajamäärät ovat kasvaneet niin suuriksi, että telibussit täyttyvät ruuhka-aikoina. HSL etsii ratkaisuja, joilla linjan kapasiteettia voitaisiin kasvattaa ja tarjota matkustajille vielä nykyistä parempaa palvelutasoa. Viikoilla 17-19 pääkaupunkiseudulla koekäyttöön tulee 25 metriä pitkä tuplanivelbussi. Suuren paikkaluvun lisäksi päästöt ovat alhaiset hybriditekniikan ansiosta.  Bussi liikennöi Jokerilinjalla 28.4.-10.5.  Linjaliikenteen lisäksi bussia testataan Helsingin katu- ja varikko-olosuhteissa mahdollista johdinautoliikennettä silmällä pitäen, koska bussi vastaa kooltaan nykyaikaista johdinautoa.

Sveitsiläisvalmisteisessa HESS –tuplanivelbussissa on tilaa noin 200 matkustajalle ja siinä on 4 oviparia. HSL kerää kokemuksia sekä autotyypin soveltuvuudesta Jokerilinjalle että avoimen rahas-tuksen toimivuudesta matkan aikana. Tavoitteena on nopeuttaa matkantekoa ja parantaa aikatauluissa pysymistä tiheävuoroisella linjalla. Bussin kaikista ovista saa nousta sisään ja poistua raideliikenteen tapaan. Matkakortilla voi maksaa jokaisen oven läheisyyteen sijoitella lukijalaitteella.

HSL mittaa myös ajoneuvon energiankulutusta. Auto on sarjahybridi, jossa sähkö tuotetaan diesel-generaattorilla, ja veto tapahtuu sähkömoottoreilla. jarrutusenergian talteenotto vähentää polttoaineen kulutusta valmistajan lähtötietojen mukaan jopa 30 %. Terveydelle haitallisten typenoksidi- ja partikkelipäästöjen vähenevät ovat vielä suuremmat. Pysäkiltä lähtö tapahtuu sähkömoottoreilla, jolloin päästöjä ei synny lainkaan ja melu on hyvin alhainen dieselmoottorin ollessa sammutettuna.