Kaupungin vuokrataloyhtiöiden fuusion valmistelu kaupunginhallituksessa

299

Helsingin kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden sulauttaminen yhteen on esillä kaupunginhallituksen iltakoulussa maanantaina 3. toukokuuta. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä esittelee kokoukselle johtamansa työryhmän valmistelua. Perusajatuksena on muuttaa Helsingin omistamien aravakiinteistöyhtiöiden hallintoa siten, että nykyiset 21 yhtiötä sulautetaan perustettavaan pääomayhtiöön, jolle yhtiöiden varat ja velat siirtyvät.

Uudistuksen tarkoituksena on uusien aluerakentamisprojektien, lisääntyvän täydennysrakentamisen ja eriaikaisten peruskorjaustarpeiden aiheuttamien yhtiövastikkeiden alueellisten vaihteluiden pienentäminen. Nykyisellään erot kiinteistöyhtiöiden pääomakuluissa ja samalla vuokrissa ovat kasvamaan päin.

Uudistuksen välittömiä hyötyjiä olisivat uusiin kiinteistöihin muuttavat ja ne, joiden kiinteistöjä peruskorjataan. Hyöty vanhemmissa kiinteistöissä asuville tulisi uudistuksesta sitä mukaa, kun peruskorjauksia tehtäisiin.

Muutos vähentäisi selvästi peruskorjattavan kiinteistön yhtiövastikkeen korotustarvetta, kun investointikustannukset tasattaisiin uuden suuryhtiön sisällä.

Varsinaiseen päätöksentekoon asian on määrä tulla kaupunginhallituksessa ja valtuustossa elo-syyskuussa. Mikäli ehdotus hyväksytään, uusi organisaatio aloittaisi vuoden 2012 alussa.