Maunulan XIV kesäseminaari to 3.6.2010

370

Maunulan 14. kesäseminaari pidetään torstaina 3.6.2010 klo 8.30-15.00 Maunulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Tapahtumassa pohditaan, millä keinoin seutu, kaupunki tai kaupunginosa saadaan kukoistamaan globalisoituvassa ja verkottuvassa maailmassa. Ks. tilaisuuden esitykset.

Toimijat voivat vaikuttaa omilla toimillaan alueensa kehitykseen. Kirjallisuudessa on käsitelty viime vuosina alueiden itseuudistumisen kapasiteettia. Erityisen tärkeää näyttää olevan alueellisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittäminen kehityksen edistäjänä. Myös uskomuksilla kehityksen luonteesta ja alueen henkisellä ilmapiirillä on vaikutusta kehitykseen.

Seminaarissa käsitellään erilaisten verkkojen ja verkostojen roolia alueiden kehityksessä. Näkökulmina ovat mm. verkostokaupungin kehittyminen ja luovat kehittäjäverkostot. Verkostokaupunki koostuu solmuista ja linkeistä eli solmuja yhdistävistä väylistä. Verkostokaupungin suunnittelussa keskeistä on yhdistää joukkoliikenteen ja palveluverkon sekä digitaalisen kommunikaatiojärjestelmän  suunnittelu. Verkostokaupungin kehittyminen johtaa verkon solmujen kilpailuun mutta myös erikoistumiseen ja yhteistyöhön.

Seminaarin esiintyjinä ovat muun muassa Rikhard Manninen, Kari Mustanoja, Kimmo Rönkä, Sirkku Wallin, Timo Kopomaa, Ari Tolvanen, Simo Sankari ja Tuija Hyyrynen.

Kaikki aihealueesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Seminaarin ohjelma:

OHJELMA:

8.30 – 9.00  Ilmoittautuminen ja kahvia

9.00 –  9.05 Seminaarin avaus

Aamupäivän teema: Luovat kaupungit

9.05 –  9.35 Vetovoimainen Helsinki ja esikaupunkien renessanssi 
Toimistopäällikkö Rikhard Manninen, kaupunkisuunnitteluvirasto

9.45 –  10.00 Alueen menestystekijät – kokemuksia Yhdysvaltain alueiden sisäisestä yhteistyöstä
Tohtori Kari Mustanoja 

10.10-10.30 Luovuuden lukot
– alueiden innovatiivisuuden esteet

Johtava konsultti Kimmo Rönkä, Movense Oy

10.40-11.10  Vaikuttavat verkostot
– johdanto verkostoajatteluun

Tutkija Sirkku Wallin, Aalto yliopisto, TKK/YTK

11.20-11.30 ASLA-hankkeen esittely

11.30 – 13.00 LOUNASTAUKO

Iltapäivän teema: Rikastavat kaupunginosat ja tilat

13.00  – 13.25  Leppoistavat tilat – leppoistava kaupunginosa
Vt. professori Timo Kopomaa, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos 

13.30  – 13.55 Kyllä Ateena opettaa
– antiikista oppia kaupunginosien kehittämiseen

Erityissuunnittelija Ari Tolvanen, Kulttuurikeskus

14.00-14.10 TAUKO

14.10  – 14.25 Kukoistavat kaupunginosat, riskastavat tilat – uusia näkökulmia kaupunginosien elvyttämiseen ja täydennysrakentamiseen
Arkkitehti Simo Sankari

14.30  – 14.50 4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy
Yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen, 4V-hanke

 15.00 Seminaarin päätös

Ks. tilaisuuden ohjelma  (Ohjelmaan tulee vielä pieniä muutoksia)

Järjestäjät: Maunulan AluefoorumiMaunula-Seura ry, Maunula Living Lab    
Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15

EDELLISIÄ MAUNULAN KESÄSEMINAAREJA
Vuoden 2009 Maunulan XIII kesäseminaari  
Vuoden 2008 Maunulan XII kesäseminaari  

kirkko_seminaari.jpg

Seminaarin teemaan liittyvä kirjallisuus:

Ahmavaara, Yrjö (1976) Yhteiskuntakybernetiikka, Weilin + Göös, Helsinki

Himanen, Pekka (2010) Kukoistuksen käsikirjoitus, WSOY  

Himanen, Pekka (2007) Suomalainen unelma – Innovaatioraportti, Helsinki

Kanninen, Vesa (toim.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin – Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä, Helsingin kulttuuriasiainkeskus, Helsinki

Kostiainen, Juha (2007) Kaupunkiseutujen kehitys ja itseuudistuminen – Käsitteellistä perustaa etsimässä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 16/2007 (pdf)

Luhmann, Niklas (1995) Social systems. Stanford University Press, Stanford, CA

Luhmann, Niklas (2004) Ekologinen kommunikaatio, Gaudeamus, Helsinki 

Opetusministeriö (2009) Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä 

Rönkä, K. & Orava, J. & Niitamo V-P. & Mikkelä, K. (2007) Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Käyttäjälähtöiset living lab- ja testbed-innovaatioympäristöt. Culminatum Oy ja TEKES

Sotarauta, M. (toim.) 2009. Itseuudistumisen kapasiteetti ja alueelliset innovaatiopolitiikat (Self-Renewal Capacity and Regional Innovation Policies). Tekesin katsaus 263/2009. Tekes. Helsinki.

Ståhle, Pirjo (1998) Supporting a System’s Capacity for Self-renewal, Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, tutkimusraportti 190, Yliopistopaino, Helsinki
 
Ståhle, Pirjo (2004) Itseuudistumisen dynamiikka — systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perustana. Teoksessa Näkymätön näkyväksi: Avauksia kehitysprosessien näkymättömän dynamiikan tutkimukseen. Markku Sotarauta ja Kati-Jasmin Kosonen (toim.) Tampere University Press: Tampere 

MUUTA
Antti Hautamäen blogi-kirjoitus Himasen Kukoistuksen käsikirjoituksesta