Tutustu kirjastossa HKR:n aluesuunnitelmaan 10.-22.5.2010

349

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto esittelee 10.-22.5.2010 laatimaansa Maunulan  aluesuunnitelman luonnosta. Suunnitelman tarkoituksena on kehittää ja koota havaitut tarpeet, erilaiset toiveet ja ideat suunnitelmaksi, jolla ohjataan rakennusviraston hallinnoimia yleisiä katu- ja viheralueita pitkällä aikavälillä. Suunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus ke 19.5. klo 18-20 Asukastalo Saunabaarissa (Metsäpurontie 25).

Yleisötilaisuudessa esitellään aluesuunnitelman luonnosta, joka sisältää katu- ja viheralueiden osalta niiden nykytilan, rakennuttamis- ja kunnostuskohteet sekä tehtävien toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen.

Metsä- ja niittyalueiden osalta aluesuunnitelmassa määritellään luonnonhoidon tavoitteet ja toimenpidetarpeet.

Suunnitelmaluonnokseen ja aluetta koskevaan karttamateriaaliin sekä vuonna 2009 sykyllä tehdyn käyttäjäkyselyn tuloksiin voi tutustua 10.-22.5.2010 Maunulan kirjastoon (Suursuonlaita 6) sekä internet sivuilla osoitteessa: http://feasy.net/hkihkr/1 (Maunulan aluesuunnitelma).

Palautetta suunnitelmaluonnoksesta voi antaa myös suoraan katu- ja puisto-osaston asiantuntijoille. Suunnitelma valmistuu 2010 syksyllä.

Suunnittelualueen kartta 

Asukastilaisuus ke 19.5.2010
Suunnitelmiin tutustuminen klo 17.30-18.00
Esittely ja keskustelu klo 18.00-20.00
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

YHTEYSTIEDOT
Petri Arponen, aluesuunnittelija
puh. (09) 310 38 955

Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
puh. (09) 310 38 508

Marko Jyljänlehto, suunnitteluinsinööri
puh. (09) 310 38 237

etunimi.sukunimi@hel.fi 

LISÄTIETOJA
Rakennusviraston sivut