Maankäytön seurantaraportti 2010 hyväksyttiin valtuustossa

346

Valtuusto käsitteli 5.5.2010 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2009-2017 seurantaraporttia. Valtuusto myös hyväksyi maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan tehdyt täsmennykset. Niissä ohjeistettiin muun muassa vanhojen vuokratalovaltaisten alueiden täydennysrakentamista.

Maunulassa Aravavuokra-asuntojen osuus on 50 %. Lisäksi muiden vuokra-asuntojen määrä asuntokannasta on n. 14,5 %. Omassa asunnossa asuvien määrä on 31 %.

Ohjeissa todetaan muun muassa:

"Vanhojen alueiden täydennysrakentamisessa pyritään kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimenpitein edistämään erityisesti omistusasuntojen, Hitas-omistusasuntojen, osaomistusasuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotannon edellytyksiä.

Täydennysrakentamisessa pyritään myös omistusasuntovaltaisille alueille rakentamaan vuokra-asuntoja.

Tontinluovutuksen ja neuvonnan keinoin edistetään omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen sekä ryhmärakentamisen ja -rakennuttamisen edellytyksiä kerrostalo- ja pientalotonteilla."

Pakilan eteläosassa Suursuon pohjoispuolella on omatoimiseen rakentamiseen luovutettu 39 tonttia.

Valtuusto hyväksyi 5.5.2010 kaupunginhallituksen esityksen.

LISÄTIETOJA
Valtuuston esityslistateksti 5.5.2010
Seurantaraportti 2010  
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2009-2017