Maunulan ASLA-hanke käynnistyy

269

Uuden Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) käynnistää kesän kynnyksellä Maunulassa lähiöiden kunnostukseen liittyvän asukaslähtöisen arviointi (ASLA) -hankkeen. Hankkeessa arvioidaan Maunulan korjaus-, perusparannus- ja energiatehokkuusprojektien etenemistä asukasnäkökulmasta.

Erityisinä asukasarvioinnin kohteina tulevat olemaan Maunulassa toteutetut tai käynnistyvät taloyhtiöiden yhteiset ryhmäkorjaushankkeet. Hanke vahvistaa asukkaiden roolia hankkeissa kytkemällä heidät niiden arvioijiksi ja mahdollistaa asukkaiden uusien ideoiden valjastamisen hankkeiden hyödyksi. ASLA on myös valtakunnallinen kokeiluhanke, jonka kokemuksia tullaan siirtämään muille vastaaville alueille malliksi.

Hanke on käynnistynyt toukokuussa 2010 ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun. Hanketta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Lähiöohjelma 2008–2011 kautta.

Hanketta johtaa itsekin Maunulaan muuttanut YTK:n tutkimuspäällikkö Lasse Peltonen ja projektipäällikkönä toimii tutkija Janne Roininen. Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös tutkija Terttu Nupponen ja tutkimusharjoittelija Emmi Oksanen.

Lisätietoja hankkeesta:
Janne Roininen
etunimi.sukunimi@tkk.fi

LISÄTIETOJA
YTK