Kohti luovaa palvelutaloutta

229

Jyväskylän Yliopisto ja Demos Helsinki ovat tutkineet Espoon kaupungin tilauksesta metropolialueen kilpailukyvyn tulevaisuutta. Tutkimusryhmä julkaisi Espoossa 3.6.2010 väliraportin Elinvoimainen metropoli – Analyysi kilpailukyvyn uudesta perustasta ja sen merkityksestä metropolialueelle. Alueellisen kilpailukyvyn ytimeen nousevat kumppanuus, kestävä hyvinvointi ja avoin elinkeinopolitiikka.

Kova globaalin talouden kehitys on johtanut siihen, että arvonmuodostus keskittyy tietyille metropolialueille, koska ne tarjoavat parhaat mahdollisuudet menestyä ja erikoistua.

Metropolialueet kilpailevat maailmanlaajuisesti investoinneista. Kilpailukyvyn tekijät ovat muuttumassa sen takia, että osaajat ja inhimillinen pääoma ovat entistä tärkeämmässä asemassa ja ilmastonmuutos asettaa tiukkoja reunaehtoja taloudelle.

Perinteisesti kilpailukykyä on mitattu talouskasvulla. Jyväskylän Yliopiston ja Demos Helsingin tutkimuksessa kilpailukyvyn käsitettä on uudistettu alueen elinvoimaisuuden ja kestävän hyvinvoinnin kautta.

Elinvoimainen metropoli rakentuu kumppanuudelle, jossa kaikki alueen voimavarat saadaan käyttöön. Kilpailukyvyllä tavoitellaan kestävää hyvinvointia, joka muodostuu ihmisten elämän laadusta, kestävästä taloudenpidosta sekä tasapainoisesta luontosuhteesta.

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on metropolin elinvoiman keskeinen lähde. Tämä on suuri haaste kunnille, joiden on siirrettävä palvelujensa painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Kansalaisten voimaantuminen ja “hyvään tuuppaminen” auttavat heitä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Uudessa palvelumallissa kuntien voimavarat suuntautuvat katalysoimaan ihmisten voimavaroja. Näin voidaan tuottaa enemmän hyvinvointia pienemmillä julkisilla voimavaroilla.

Tutkimuksen mukaan nopeasti muuttuvassa toimintaympärisössä tarvitaan horisontaalista, verkostoihin tukeutuvaa yhteistyötyä. Ylhäältä alas suuntautuva hallinto ja käskyttäminen jäykistävät organisaation ja tukahduttavat innovatiivisuuden.

Horisontaalista verkostoitumista tarvitaan myös systeemisissä muutoksissa, mitä taas markkinat eivät kykene aikaansaamaan.

Metropolin elinkeinopolitiikkaa on uudistettava avoimen ja kokeilevan toimintamallin suuntaan. Avoimessa elinkeinopolitiikassa kehittämistyö kohdistuu arvoa tuottaviin toimintoihin, kuten tiedon tuottamiseen ja välittämiseen, verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen ja hankintaketjuihin. Näitä arvotoimintoja vahvistetaan painopistevalinnoilla, joiden tekemiseen ja toteuttamiseen osallistuvat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat.

Metropolin elinkeinopolitiikan tavoite tulee raportin mukaan olla kehitys kohti luovaa palvelutaloutta. Siihen kuuluvat tietopohjaiset liike-elämän palvelut, monipuoliset henkilökohtaiset julkiset ja yksityiset palvelut, sekä luovat toimialat ja kiinnostava kulttuuri.

Lopullinen tutkimusraportti julkaistaan lokakuussa 2010.

LISÄTIETOJA 
Antti Hautamäki (raporttiluonnos 31.5.2010) Elinvoimainen metropoli – Analyysi kilpailukyvyn uudesta perustasta ja sen merkityksestä metropolialueelle

Demos: Ihmisten tekemä metropoli (Espoon 3.6.2010 tilaisuuden kalvoja)

Uutinen 22.3.2010: Espoolta tutkimus metropolialueen kilpailukyvyn kehittämisestä 

Antti Hautamäki 14.12.2009: Metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä koskeva tutkimus 

Antti Hautamäen esitys Maunulan IX kesäseminaarissa 10.6.2005