Keski-Pasilan keskustakorttelista keskustelutilaisuus 15.6.

307

Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaavoitustyö on aloitettu. Tämän hetkinen suunnittelutilanne esitellään avoimessa keskustelutilaisuudessa tiistaina 15.6. klo 17.30 alkaen Kampin näyttelytila Laiturilla. Alueen suunnitteluprosessiin ja osallistumismahdollisuuksiin voi tutustua jo etukäteen Laiturilla ja verkossa kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla 24.6.2010 asti.

Pasilan aseman viereen suunniteltava liike- ja asuinkortteli muodostaa Pasilan uuden, urbaanin keskustan. Suunnittelualueeseen kuuluu Pasilan asema ja sen länsipuolella oleva ratapiha-alue, Pasilan silta sekä Pasilankadun ja Ratapihantien katualueet.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaavoituksen. Pasilan aseman viereen suunniteltava liike- ja asuinkortteli muodostaa Pasilan uuden, urbaanin keskustan. Suunnittelualueeseen kuuluu Pasilan asema ja sen länsipuolella oleva ratapiha-alue, Pasilan silta sekä Pasilankadun ja Ratapihantien katualueet. 

Alueen suunnitteluperiaatteisiin, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Veturien ja Pasilan sillan liikennesuunnitelmiin voi tutustua 24. kesäkuuta asti näyttely- ja infotila Laiturilla (Narinkka 2), Pasilan kirjastossa sekä verkossa osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt. Suunnittelutilanne ja muu aineisto esitellään avoimessa keskustelutilaisuudessa tiistaina 15.6. klo 17.30 alkaen Laiturilla.

Elävä ympäri vuorokauden

Pasilan uudelle keskustalle tavoitellaan voimakasta omaa identiteettiä, joka perustuu värikkääseen suurkaupunkielämään. Tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka olisi elävä ympäri vuorokauden. Pasilan keskukseen on tarkoitus saada suurten liiketilojen lisäksi pieniä myymälöitä, palveluita, toimistoja ja asumista. Korttelin ohjeelliseksi kokonaiskerrosalaksi on kaavailtu noin 120 000:ta kerrosneliömetriä. Pasilan keskus on sekä laajuudeltaan että rakentamisen määrältään huomattavasti suurempi kuin Kampin keskus.

Keskustakorttelin alueella kohtaavat eri suunnista tulevat kävelyreitit, jotka yhdistävät Itä- ja Länsi-Pasilan sekä Keski-Pasilan eteläosan tornialueen ja pohjoisosan asuinalueen. Reittien yhteydessä on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen tori.

Pasilan silta muuttuu kaupunkimaiseksi kaduksi, jota liiketilat reunustavat. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle varataan leveät ja ympäristöltään miellyttävät alueet sillan molemmin puolin. Joukkoliikenne kulkee keskellä omilla kaistoillaan ja ajoneuvoliikenne joukkoliikenteen molemmin puolin yhdellä kaistalla suuntaansa. Asema-aukiosta kehitetään joukkoliikenneterminaali.

Veturitiestä tulee Keski-Pasilan pääkatu. Katua siirretään nykyistä idemmäs junaradan viereen ja se levenee pääosin 2+2-kaistaiseksi. Lisäksi Veturitieltä rakennetaan yhteys Teollisuuskadulle. Veturitien varressa kulkee myös tärkeä pohjois-eteläsuuntainen pyöräilyreitti.

Suunnittelukilpailulla haetaan suunnitelmaa ja toteuttajaa

Keskustakorttelista järjestetään suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Kilpailun avulla etsitään kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoista suunnitteluratkaisua sekä toteuttajaa, joka lunastaa alueen ja sitoutuu sen kehittämiseen. Kilpailu on tarkoitus käynnistää vuoden 2011 alussa.

Nyt laadittavat asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ovat kilpailun suunnitteluohjeita. Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaava. Kilpailun tavoitteet, asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ja liikennesuunnitelmat käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2010.

Lisätiedot:
arkkitehti Ritva Luoto, kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. (09) 310 37294
projektipäällikkö Timo Lepistö, kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. (09) 310 37232

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnitteluvirasto: Keski-Pasilan suunnitelmat kartalla  
Seuraa Keski-Pasilan suunnittelua