Jokeri 2 -bussilinja liikenteeseen vuonna 2012

321

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 17.6.2010 ehdotuksen poikittaisen joukkoliikenteen lisäämisestä Jokeri 2 -bussilinjalla Vuosaaresta Malmin ja Paloheinän majan kautta Myyrmäkeen. Vuosaari-Malmi-osuudella linja perustuu nykyiseen Helsingin linjaan 78. Jokeri 2 -linjan liikennöinti on tavoitteena aloittaa vuonna 2012.

Nykyisen Jokeri-linjan tapaan myös Jokeri 2:lla on tiheä vuoroväli, liikennevaloetuudet, ajantasaiset tiedotuspalvelut sekä korkealaatuiset pysäkit ja kalusto. Linjan pituus on noin 25 kilometriä ja sillä on yhteensä 109 pysäkkiä.

Liikennöinnin aloittaminen edellyttää toimenpiteitä, joiden kustannusennuste on vähintään 45,7 miljoonaa euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 4.

Linjan toteuttamiseksi on välttämätöntä rakentaa puolentoista kilometrin pituinen joukkoliikennetunneli Keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen. Lisäksi tarvitaan mm. linjan käyttämät katuosuudet Kuninkaantammen uudelle alueelle sekä Kuusmiehentien joukkoliikenneväylä.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistan teksti 
Jokerilinjan reittikuva (7 Mb) 
Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavan havainnekuva 
Jokeri 2:n reitti Kuninkaantammen alueella  

Kuvat osa osakuvia Jokerilinjan reittikuvasta.

jokeri2.jpg