Koettu turvallisuus parantunut Maunulassa

215

Helsingin poliisilaitos, Helsingin kaupungin hallintokeskus turvallisuusosasto sekä tietokeskus toteuttivat Helsingissä turvallisuuskyselyn vuonna 2009. Äskettäin julkaistussa Helsingin tietokeskuksen raportissa on selvitetty muun muassa koettu turvallisuutta kaupunginosittain. Alueiden välisiä eroja mitattiin kyselyn turvattomuuskokemuksilla myöhään lauantai- ja perjantai-iltoina. Maunulan osalta koettu turvallisuus on parantunut edellisestä vuoden 2006 kyselyn tuloksista. Nyt Maunulan turvattomuus alitti kyselyssä kaikkien vastaajien keskiarvon.

Oman asuinalueen turvallisuus on ehkä tärkein koetun turvallisuuden osa-alue. Asuinalue muodostaa kodin välittömän ympäristön, jossa liikutaan päivittäin. Työ- ja koulu- ja asiointimatkat alkavat kotoa ja myös lapset liikkuvat omatoimisesti kodin välittömässä läheisyydessä enemmän kuin muualla.

Vaikka oman asuinalueen koettu turvallisuus on keskimäärin koko kaupungissa hitaasti parantunut, ovat alueelliset erot edelleen merkittäviä. Vuoden 2003 kyselyssä parhaan ja heikoimman peruspiirin ero turvattomuutta kokevien osuudessa oli lähes kuusinkertainen. Tämän jälkeen erot ovat ensin hieman pienentyneet, mutta vuoteen 2009 tultaessa jälleen hieman kasvaneet.

Kaupungin sosiaalisen tasapainon kannalta asuinalueiden koettu turvallisuus voi ulottaa vaikutuksensa myös alueella asuvien kokemuksia laajemmalle. Koettu turvallisuus – tai mielikuvat eri alueiden turvattomuudesta – voivat vaikuttaa esimerkiksi alueiden haluttavuuteen asuinpaikkana. Mielikuvat voivat olla selkeitä ja vahvoja, mutta myös harhaisia. Siitä huolimatta ne voivat vaikuttaa ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen ja sitä kautta vaikkapa asuntojen hintoihin.

Vuoden 2006 aineistosta tehtiin myös tarkentava tutkimus (Laihinen 2009). Eija Laihinen tutki turvallisuuskokemuksia tarkemmin viidessä peruspiirissä vuoden 2006 turvallisuuskyselyn aineistolla myös avovastauksia hyödyntäen. Yleisimmäksi turvattomuuden aiheuttajaksi mainittiin häiritsevä päihteiden käyttö. Paikkoihin liittyvistä maininnoista korostuivat kantakaupungissa pimeät puistot ja esikaupunkialueilla ostoskeskukset ja asemien ympäristöt.

Kyselyssä yleisempiä mainintoja turvattomuuden aiheuttajista olivat esimerkiksi juopot, huumeidenkäyttäjät ja nuoriso.

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen, Helsingin kaupungin hallintokeskuksen turvallisuusosaston ja tietokeskuksen kesken.

Kysely on toteutettu mahdollisimman samalla tavoin eri vuosina. Kaikilla tutkimuskerroilla on yli 5 000 helsinkiläiselle lähetetty perinteinen kyselylomake. Helsinkiläiset ovat olleet hyvin motivoituneita vastaamaan turvallisuuttaan koskevaan kyselyyn. Vuonna 2003 vastausaktiivisuus oli jopa poikkeuksellisen korkea eli palautusprosentti oli 72. Vastausaktiivisuus on kuitenkin tämän jälkeen hieman laskenut niin, että vuonna 2006 se oli 68 prosenttia ja tässä viimeisessä kyselyssä 65 prosenttia. Nämäkin luvut ovat edelleen  vastaavanlaisiin kyselyihin verrattuna korkeita.

LISÄTIETOJA
Raportti: Tuominen, Martti (2010) "… öiseen aikaan ja joskus päivälläkin", Helsingin turvallisuuskysely 2009, Helsingin kaupungin tietokeskus

Raportti: Tuominen, Martti (2007) "Siis tosi turvallinen paikka", Helsingin kaupungin turvallisuuskysely 2006, Helsingin kaupungin tietokeskus