Maunula on lähiökehittämisen paras esimerkki

299

Maunula-Seuran vastine Helsingin Sanomien 8.7.2010 sivun A11 artikkelissa esitettyihin Maunulaan liittyviin väitteisiin:

Maunula on lähiökehittämisen paras esimerkki

Toisin kuin Helsingin Sanomien 8.7.2010 artikkelissa väitettiin, Maunula ei sovi esimerkiksi poliitikkojen ja kaupan keskusliikkeiden läheisistä suhteista. Maunulan keskustan kehittäminen lähti liikkeelle Maunula-Seuran, Maunulan Asukasyhdistyksen ja Metsälä-Seuran kaupunginhallitukselle 8.5.2000 lähettämästä kirjeestä, jossa ehdotettiin koko Maunulan keskustan ottamista kehittämisalueeksi.

Sen sijaan Maunula on ehkä Suomen paras esimerkki siitä, miten asukaslähtöisesti voidaan kehittää 90-luvun laman johdosta voimakkaaseen taantumiskierteeseen joutunutta vuokratalovaltaista lähiötä. Maunulan keskustan kehittäminen on osa Maunulan viihtyisyyden ja vetovoiman kehittämistä.

Kaavoitusprosessin aikana eri osapuolet tekivät yli 30 erilaista suunnitelmaa vuosien 2001-2005 aikana. Asukasjärjestöt järjestivät mm. 2004 ideakilpailun, johon tuli 14 ehdotusta. Suunnitelmat ovat nähtävillä Maunulan kotisivuilla. Suunnitteluprosessin aikana parhaimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui suunnitteluidea, jossa uusi keskusta sijoitetaan Pakilantien länsipuolelle. Nykyisen ostoskeskuksen paikalle rakennetaan asuntoja ja pienliiketiloja. Suunnitelmaa (Ksv:n vaihtoehto C) kannatti 77 % vaihtoehtojen arviointikyselyyn vastanneista.

Uuteen keskustaan tulee 2200 k-m2 supermarket, 1000 k-m2 pienliiketilaa  ja 2600 k-m2 julkisia tiloja (kirjasto, työväenopisto, nuorisotalo) sekä asuntoja 4200 k-m2.

Toisin kuin Helsingin Sanomien artikkelissa myös väitettiin, HOK-Elannon tonttia ei voitu kilpailuttaa, koska HOK-Elannolla oli tontin vuokra-aikaa jäljellä vuoteen 2035 asti.

Myllypuron keskusta-alueen kehittämisessä Helsingin kaupunki joutui lunastamaan vuosina 2030 ja 2035 päättyvien tonttien vuokrasopimukset kuudella miljoonalla eurolla (HS 23.3.2007). Maunulan tapauksessa kaupungin ei tarvinnut maksaa mitään. Lisäksi kaupunki saa merkittävästi enemmän tontinvuokratuloja uuden keskustan tonteista (10000 k-m2) kuin aikaisemmassa tilanteessa (2600 k-m2).

Valtuusto hyväksyi 2007 Maunulan keskustan kaavan yksimielisesti. Kenellekään ei ollut tarjota parempaa vaihtoehtoa kaupunkisuunnitteluviraston valmistelemalle kaavalle. Maunulan uuden keskustan ripeä toteuttaminen on varmasti Maunulan, sen asukkaiden ja asuntoyhtiöiden sekä Helsingin kaupungin etujen mukaista.

Paavo Kaipainen, pj.
Maunula-Seura

LISÄTIETOJA

Linkki Helsingin Sanomien 8.7.2010 artikkeliin netissä 

Maunulan keskustan suunnittelusivusto  

Maunulan keskustan kaavan suunnitteluprosessi  

Maunula-Seuran, Maunulan Asukasyhdistyksen ja Metsälä-Seuran kaupunginhallitukselle 8.5.2000 lähettämä kirje