RK-toimikunta valitsi suunnittelijan ryhmäkorjaukseen

348

Maunulan RK-toimikunta valitsi 17.8.2010 ryhmäkorjauksen suunnittelun toteuttajaksi P & R Arkkitehdit Oy:n johtaman suunnittelukoaliition. Valinta tehtiin laatu-hintakilpailun perusteella. Suunnittelun kohteena on seitsemän taloyhtiötä, joiden yhteisen hankkeen koko on noin 18 miljoonaa euroa.

Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa mukana olevien taloyhtiöiden hallitusten on seuraavaksi tehtävä päätös suunnittelijavalinnasta 27.8.2010 mennessä. Suunnitteluvaiheen aloitustilaisuus on ja RK-ryhmän yhteinen INFO tiistaina 7.9.2010 klo 8.30 – 14.00. Suunnittelu alkaa syyskuussa 2010 ja päättyy huhtikuussa 2011. Tämän jälkeen voidaan koko hankeen urakoitsija kilpailuttaa.

Rakennuttajakustannukset eli rakennuttamisen, suunnittelun, valvonnan ja kopioinnin kustannukset ovat n. 8 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Maunulan ryhmäkorjaustoiminnassa on mukana kahdeksan taloyhtiötä, joista AsOy Säästötuki on jo urakkavaiheessa. Muiden yhtiöiden urakkakilpailutus tapahtuu kesällä 2011 ja urakointi käynnistyy syyskuussa 2011. Viimeinenkin talo valmistuu vuoden 2013 aikana.

Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa käytetään internetpohjaisia MOOR-tiedotusjärjestelmää ja SokoPro -suunnittelutietopankkia. Suunnittelutietopankin avulla voidaan vähentää hankkeen kopiointikustannuksia.

Ryhmäkorjaustoimikunnan puheenjohtaja toimii Eino Rantala (AsOy Säästötuki). Ryhmäkorjaushankkeen projektinjohtaja on Juuso Hämäläinen Valvontakonsulteista. Maunula-Seuran edustajana ryhmäkorjaustoimikunnassa toimii arkkitehti Paavo Kaipainen.

Ryhmäkorjaushankkeen tavoitteena on säästää 10-15 % urakkavaiheen kustannuksista. Säästöjä saadaan työmaan perustamiskustannuksista, aliurakoiden ja materiaalin kilpailuttamisessa sekä työmaalla oppimisessa. Kun urakoidaan monta samalaista rakennusta samalla alueella, toiminta nopeutuu ja tehostuu koko ajan toteuttajien oppiessa edellisistä vaiheista. Lisäksi hyvä suunnittelu vähentää sähläystä ja laatuongelmia urakointivaiheessa.

Urakointivaiheessa käytetään projektinjohtourakointia, jossa tavoitehinnan alittava osuus jaetaan taloyhtiöiden ja urakoitsijan kesken tasan.

LISÄTIETOJA
Maunulan ryhmäkorjaushankkeen sivut 
Uutinen 30.6.2010: RK-hankkeen suunnittelun tarjouskilpailu käynnistyi INFOlla 

Kuva alla: Juuso Hämäläinen esittelee 17.8.2010 Maunulan RK-hankkeen yleisaikataulua

rk_100817_juuso_aikataulu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva alla: Juuso Hämäläinen ja Kari Vikman esittelevät 17.8.2010 RK-hankkeen suunnittelun taloyhtiökohtaista aikataulua.

rk_100817_hamalainen_vikman.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva alla: Maunulan ryhmäkorjaustoimikunnan jäseniä 17.8.2010 kokouksessa, vasemmalla toimikunnan puheenjohtaja Eino Rantala

rk_100817_osallistujat.jpg