Maunulan keskustan alueen ja Pakilantien suunnitelmat

219

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii suunnitelmia Maunulan keskustan
alueen kaduista ja Pakilantiestä. Katusuunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille torstaina 23.9.2010 klo 17–19 Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6.

Suunnitelma on esillä verkossa 22.–30.9.2010. Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua myös rakennusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat

Pakilantie suunnitellaan välillä Pirjontie – Tuusulanväylä muuttamalla se pääosin 1 + 1-kaistaiseksi ja parantamalla sen liittymä- ja pysäkkijärjestelyjä. Suonotkontien yhteys Pakilantiehen katkaistaan aukiolla ja korvataan uudella kadulla, Tammiontiellä. Pirjontien/Suursuonlaidan ja Pakilantien risteys muutetaan kiertoliittymäksi.

Katusuunnitelmat laaditaan nykyisille Pakilantielle, Suonotkontielle, Suonotkonkujalle, Metsäpurontielle ja Pikkupolulle sekä uudelle Tammiontielle.

Katusuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2010, ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Ennen katusuunnitelman hyväksymistä yleisten töiden lautakunnassa suunnitelmat ovat virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan rakennusviraston asiakaspalvelussa.

Tervetuloa!

Lisätietoja suunnittelusta antaa katu- ja puisto-osaston projektinjohtaja Juha Väätäinen,
puh. (09) 310 38 547, sähköposti juha.vaatainen@hel.fi.