Aluefoorumilla keskusteltiin täydennysrakentamisesta

288

Maunulan aluefoorumilla keskusteltiin 27.9.2010 Maunulan täydennysrakentamisesta. Tilaisuudessa esiteltiin Maunulan täydennysrakentamisen sparrausklubin tuottamia jäsennyksiä aiheeseen. Teemoina olivat täydennysrakentamispaikkojen lisäksi mm. solmukohdat ja kävelyreitit. Lisäksi tilaisuudessa käynnistettiin keskustelu Maunulan keskustan torialueiden suunnittelusta.

Mitkä ovat ne paikat, joita Maunulassa pitäisi parantaa? Rakentamisen avulla voidaan paitsi lisätä asuntoja myös lisätä palveluja sekä poistaa Maunulan turvattomia tai muuten epämiellyttäviä kohtia. Täydennysrakentamisen tavoitteena on parantaa Maunulaa mm. tasapainottamalla alueen asuntokantaa ja sosilaalista rakennetta. Maunulassa on vähän perheasuntoja ja asuntokannasta on noin 50 % Arava-vuokrataloja.

Aluefoorumilla esiteltiin mahdollisia paikkoja täydennysrakentamiselle. Taloyhtiöt päättävät itse halukkuudestaan rakentaa lisää tontilleen. Mahdollisuutena on korottaa taloja tai rakentaa tontille lisää (vrt. Pakilantie 17). Kaupunki tarjoaa taloyhtiöille 1/3 – 2/3 tontin luovutetun tontin rakennusoikeuden arvosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa kantaa kaupunkikuvan kehittymiseen kaavoitusratkaisuissaan.

TILAISUUDEN KALVOJA
 Tiina Antila-Lehtonen: suunnittelun taustaa (4.51 MB)
af81_ksv_maunula_taydentaminen.pdf Sari Ruotsalainen: Maunulan täydennysrakentamiskohteita (6.05 MB) 
af81_systeeminen muutos.pdf Hannu Kurki: Asuinalueen parantaminen ja kollektiiviset kehittämisprosessit (1.08 MB)

LISÄTIETOJA
Täydennysrakentaminen – Sparrausklubi  
Maunulan 79. aluefoorumi 30.3.2010: Maunulan elinvoima ja täydennysrakentaminen

Kuva: Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen esittelee sparrausklubin suunnittelualuetta.

af81_ruotsalainen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Sari Ruotsalainen ja Tiina Antila-Lehtonen esittelevät katusuunnitelmaa.

af81_ruotsalainen_antila.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tilaisuudessä keskusteltiin myös torialueiden suunnittelusta.

af81_keskustelu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tilaisuudessa keskusteltiin myös Pakilantien liikenteestä

af81_sari_ruotsalainen.jpg