Sparrausklubin neljäs tilaisuus Laiturilla

308

Maunulan täydennysrakentamisen sparrausklubin neljäs tilaisuus pidettiin 13.10.2010 kaupunkisuunnitteluviraston Näyttelytila Laiturissa vanhalla linja-autoasemalla Kampissa. Tilaisuudessa pyrittiin kiteyttämään se, mitä aikaisemmissa sparrausklubin tapaamisissa oli oivallettu.

Tilaisuudessa sparrausklubin jäsen Hannu Kurki arvioi sparrausklubin ideointiprosessia ja sen kytkeytymistä muuhun Maunulan suunnitteluun sekä Keski-Pasilan rakentumiseen. Jäsen Simo Sankari esitteli tunnistettuja mahdollisia rakentamispaikkoja ja niihin liittyviä ideoita ja jäsennyksiä.

Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen esitteli yhteenvedon ideoinnista. Yhteenvedossa oli esitettynä, miten mahdolliset kohteet sijoittuvat puistoalueille ja tonteille.

Maunula-Seura järjestää klubin jäsenille tuotettujen mahdollisten rakentamispaikkojen ja ideoiden arviointitilaisuuden marraskuun loppupuolella. Arvioinnisssa näkökulmina ovat Maunulan tai taloyhtiön etu, jos rakennetaan tontille. Kriteereinä ovat rakentamisen tuottama hyöty/haitta, vaikutus talouteen sekä kohteen toteutettavuus.

Yhtenä keskeisenä ideana on ollut tunnistaa Maunulasta solmukohtia, joiden kehittäminen vaikuttaisi edullisesti Maunulan palvelurakenteeseen. Lisäksi näkökulmina ovat olleet epämiellyttävien paikkojen tunnistaminen sekä olennaisten liikkumisreittien hahmottaminen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää sparrausklubin suunnittelusta virallisen, avoimen asukastilaisuuden joulukuussa 2010 tai tammukuussa 2011.

 Valokuvia sparrausklubin 13.10.2010 tilaisuudesta (331.87 KB)

Tilaisuudessa esitettyjä kalvoja:
sparrausklubi_4_kurki_2010-10-13.pdf Kalvoja 13.10.2010 Hannu Kurki: Prosessin arviointia (604.29 KB) 
sparrausklubi_4_sankari.pdf Kalvoja 13.10.2010 Simo Sankari: Ideoiden tunnistamista ja jäsentelyä (348.53 KB)