Matkustajilta kiitettävä arvosana Helsingin joukkoliikenteelle

243

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin liikennepalveluihin on pysynyt korkealla tasolla. Liikenne sai HSL:n keväisissä laatukyselyissä yleisarvosanakseen 4,03 arvoasteluasteikolla 1-5. Arvosanoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2009 verrattuna.

Matkustajilta kysyttiin mielipidettä kaiken kaikkiaan 14 liikenteen laatuun vaikuttavasta tekijästä, muun muassa kuljettajien palvelusta, aikatauluissa pysymisestä sekä järjestyksestä ja turvallisuudesta

Metroliikenne on saanut perinteisesti liikennevälineistä korkeimmat numerot eikä viime kevät tehnyt poikkeusta. Metro sai matkustajilta yleisarvosanakseen 4,15, kun numero oli 4,11 keväällä 2009. Matkustajat arvostivat metrossa ennen kaikkea matkan sujuvuutta sekä aikataulujen soveltuvuutta, jotka molemmat saivat numerokseen yli neljän ja puolen. Matkustusväljyys ja aikataulussa pysyminen arvioitiin noin neljän ja puolen tasoiksi. Myös kuljettajien ajotapa, informaation saatavuus ja vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen saivat arvosanakseen yli neljän.

Siisteysnumerot kohosivat edellisestä vuodesta niin metrossa, busseissa, raitiovaunuissa kuin VR:n lähijunissakin, joskin siisteysnumero jäi kaikissa liikennevälineissä edelleen alle neljän, ja on muita arvosanoja perässä. 

Raitioliikenne sai korkeimman arvosanansa 4,57 aikataulun soveltuvuudesta matkustajan tarpeisiin. Eniten laski aikataulussa pysyminen, joka sai nyt numerokseen 3,56.

Bussiliikenne sai korkeimman arvosanansa järjestyksestä ja turvallisuudesta, joka säilyi matkustajien mielestä lähes neljän ja puolen arvoisesti. Siisteyden ohella nousivat eniten kuljettajien ajotavalle ja heidän kyvylleen neuvoa annetut numerot. Pientä laskua tapahtui matkan sujuvuuden arvosanassa.

VR:n lähiliikenteen numeroissa merkittävin muutos oli siisteysnumeron kohoamisen ohella se, että aikatauluissa pysymisen arvosana laski. Merkittävin syy lienee ollut poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen talvi, joka aiheutti häiriöitä junaliikenteessä.

HSL kysyi keväällä noin viidentuhannen matkustajan mielipidettä. Kyselyjä tehtiin kaikilla raitiolinjoilla, metrossa sekä bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään 1 600 matkustajaa.