Hyvät maunulalaiset, bästa Månsasbor

274

Mennyt vuosi 2010 on ollut Maunulan kannalta hyvä vuosi. Sosiaaliviraston vanhuspalveluiden ylläpitämä Palvelukeskus Saunabaari muuttui saman viraston aikuispalvelujen Asukastalo Saunabaariksi. Nyt Saunabaari palvelee Maunulan koko väestöä. Tilan ylläpitäjän muutos on käynnistänyt Kulttuuri-Maunulan kehittymisen. Saunabaarin ensimäinen taiteiden yö järjestettiin elokuun lopulla ja lisäksi käynnistyi syksyllä Maunulan kulttuuriklubin toiminta.

Maunulan keskustan uuden kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa 2010. Nuorisotalo tuli mukaan tilaohjelmaan viime metreillä. Mallia kirjaston ja työväenopiston toimintatavalle on haettu Lontoon Idea Storeista. Vuoden 2011 talousarvion investointiosassa rakennuksen toteutus on ajoitettu vuosille 2014-2015.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 2.12.2010 Maunulan eteläosan suojelukaavan luonnoksen puoltaen kaava hyväksymistä. Kaavaluonnosta esiteltiin asukkaille marraskuussa 2009. Kaavan tavoitteena on suojella arvokas vanhan Maunulan miljöö. Lisäksi kaavaluonnoksessa on täydennysrakentamista esitetty kolmeen paikkaan vanhan Maunulan alueelle.

Maunulan täydennysrakentamisen sparrausklubin toiminta käynnistyi kyselyllä maaliskuussa. Sparrausklubi kokoontyi vuoden aikana viisi kertaa. Asukkaille esiteltiin syntyineitä ideoita aluefoorumilla maaliskuussa ja syyskuussa. Toiminta jatkuu taas tammikuussa 2011.

Suursuon pientaloalueen Pakilan puoleisella alueella rakentaminen on edistynyt nopeasti. Alueelle muuttaa ensi vuonna koulujen kaipaamia lapsiperheitä.

Pakilantien katusuunnittelmat olivat nähtävillä syyskuussa. Pakilantien muutos toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään Maunulan uuden keskustan edellyttämät muutokset ja Pirjon krouvin liikenneympyrä. Tavoitteena on parantaa Pakilantien liikenneturvallisuutta.

Maunulan ala-asteen piharemontti valmistui syksyllä. Pihalle saatiin uusia leikkivälineitä. Ala-asteen pihalle vuoden 2008 lopulla valmistunut päiväkoti Stigen ei ole aiheuttanut ongelmia ala-asteen lasten koulunkäynnille toisin kuin pelättiin.

Maunulan putkiremonttien ryhmäkorjaushankkeen kehittämisessä tehtiin lopullinen läpimurto. Ryhmäkorjaushankkeen suunnittelijat kilpailutettiin kesän aikana ja rakennussuunnitteluvaihe lähti liikkeelle syyskuussa. Urakkavaihe käynnistyy syksyllä 2011 ja viimeinen talo valmistuu 2013.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edistettiin Maunulassa MET-hankkeessa. Tässä toiminnassa kaikki asukkaat ja taloyhtiöt voivat olla mukana. Helsinki on sitoutunut 202020 tavoitteeseen, jossa vuoteen 2020 mennessä vähennetään 20 % hiilidioksidipäästöjä sekä lisätään energiatehokkuutta 20 % ja uusiutuvien energiavarojen käyttöä 20 %.

Maunulassa on toiminut Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimusprojekti Leppoisa Lähiömme, jota rahoitetaan valtion Lähiöohjelmasta. Lähiöohjelma rahoittaa myös Aalto-yliopiston ASLA-hanketta, jossa kehitetään asukaslähtöisten korjaushankkeiden kriteerejä.

Mitä vuosi 2011 tuo tullessaan?

Pakilantien muutostyöt käynistyvät vuoden 2011 aikana. Maunulan uuden liikekeskustan rakentaminen käynnistyy 2011-2012. Rakennus valmistunee vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Tämän jälkeen voi nykyisen ostoskeskuksen puolen asuntorakentaminen käynnistyä.

Keskeisenä tavoitteena Maunulassa on edistää alueen vanhusten kotona asumista. Suursuolla on koko 2000-luvulla aktiivisesti rakennettu hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Sato  käynnistää keväällä rakennussuunnittelen Pakilantie 17:n kerrostalon muuttamiseksi senioritaloksi. Lisäksi Sato käynnistää Suursuonlaitaan vanhusten kuntopolun viereen tulevan senioriasumiseen sopivan kerrostalon (2600 k-m2) rakennussuunnittelun. Siihen tulee tulee sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Sato osti tammikuussa 2008 Paanukodin rakennuksen Suursuontie 14:ssa. Rakennuksen kohtalo on vielä avoin.

Suursuon pientaloalueen toteuttamista viivyttänyt maakaasuputken siirto tehtäneen vuoden 2011-2012 aikana. Aluetta päästäneen rakentamaan vuonna 2013.

Täydennysrakentamisen sparrausklubissa on ideoitu Maunulan länsi- ja pohjoisosan täydennysrakentamista kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Tavoitteena on ollut etsiä keinoja parantaa Maunulaa täydennysrakentamisen keinoin. Prosessiin on liittynyt Maunulan ja Maunulan paikkojen analyysi. Strategisiksi tavoitteiksi on muotoutunut tasapainottaa Maunulan sosiaalista rakennetta ja parantaa alueen palveluja. Keväällä 2011 arvioidaan esille nousseita ideoita. Seuraavaksi kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistänee kaavaprosessin Maunulan yhteiskoulun läheisyydessä tavoitteena tutkia mahdollisuuksia laajentaa koulua.

Helsinki on maailman designpääkaupunki vuonna 2012. Ohjelmia haetaan avoimella haulla, joka päättyy 11.2.2011. Myös Maunulassa on ryhdytty pohtimaan, mitä Maunula voisi tarjota designpääkaupunkivuonna. WDC 2012 vuotta ideoidaan maanantaina 10.1.2011 klo 18 Mediapajalla (Metsäpurontie 19-21). Olet tervetullut mukaan ideointiporukkaan.

Jokainen maunulalainen voi olla mukana uuden, paremman Maunulan luomisessa edistämällä tiedonkulkua Maunulassa kuten päivystämällä Mediapajalla, jakamalla Maunulan Sanomia omassa taloyhtiössä sekä osallistumalla Maunulan suunnitteluun.

Maunulan Mediapajan ylläpito on iso haaste, koska asukastilan aukipitäminen on vapaaehtoisten varassa. Mediapajalle kaivataan uusia vapaaehtoisia päivystäjiä pitämään tilaa auki vaikkapa vain pari tuntia viikossa.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Paavo Kaipainen
Maunula-Seura ry