Kallasvuo WDC 2012 -valtuuskunnan johtoon

464

Olli-Pekka Kallasvuo on nimetty Helsingin designpääkaupunkivuotta tukevan valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Toimi on ensimmäinen, johon Nokian entinen toimitusjohtaja on Suomessa sitoutunut Nokia-kauden jälkeen. Kolmesti vuodessa kokoontuva valtuuskunta on perustettu joulukuussa 2010 ja sen toimikausi jatkuu kevääseen 2013.

Valtuuskunnan ovat nimittäneet World Design Capital Helsinki 2012 -hanketta toteuttava Kansainvälinen designsäätiö sekä hankkeen omistajakaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti sekä mukana olevat yliopistot.

Eri alojen vaikuttajista ja asiantuntijoista koostuva 45-jäseninen valtuuskunta tukee World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen johtoa ja hallitusta sekä tarjoaa laajaa yhteiskunnallista näkemystä.

Olli-Pekka Kallasvuo on todennut, että World Design Capital Helsinki 2012 on ainutlaatuinen mahdollisuus, jolla on jo lähtökohtaisestikin laaja yhteiskunnallinen kosketuspinta.

WDC 2012 vuoden ohjelmahaku tapahtuu internetissä  ja hakuaika päättyy 11.2.2011. Päätökset valinnoista saadaan kevään 2011 aikana. Löytyykö Maunulasta hyviä ideoita WDC 2012 -vuodelle?

World Design Capital Helsinki 2012 teemat
1. Avoin kaupunki – paremman elämän edellytyksiä kaupunkilaisille

– innostavia tapoja, joilla asukkaat osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti elinympäristönsä kehittämiseen. Tähän liittyvät vaikkapa kaupunkiympäristö, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja asukkaiden tarpeisiin perustuva julkisten palveluiden uudistaminen.
 
2. Globaali vastuu – designin uusi rooli

– ratkaisuja, jotka edistävät elämisen laatua ja onnellisuutta. 
 
3. Uuden kasvun juuret – Embedded Design

Designpääkaupunkivuoden perusajatuksena on ollut "Open Helsinki – Embedding Design in Life".  Embedded Design laajentaa muotoilun sovellusalueen tavaroista palveluihin ja järjestelmiin. Se tuo muotoilun keinot sekä käyttäjän tarpeen alusta lähtien mukaan suunnitteluun.


VALINTAKRITEERIT OHJELMAAN
Ohjelmaa rakennettaessa painoitetaan sisältöjä jotka tukevat yllämainittuja WDC Helsinki 2012 -hankkeen keskeisiä teemoja.  Ohjelmaehdotusta tehdessä on syytä pitää mielessä seuraavia valintakriteerejä:

Hankkeen / tapahtuman yhteys designiin.
Mikä on designin rooli ehdotuksessa? Liittyykö hankkeeseen esimerkiksi tapa tuoda esiin tai käyttää designia tai designajattelua, uusi innovaatio, uraauurtava palvelumuotoilun konsepti, kaupunkiympäristöä uudistava ratkaisu tai teko?

Kansainvälinen vaikuttavuus
Onko tapahtumalla kansainvälinen ulottuvuus? Onko kyseessä asia, jonka vaikutusalue on koko maailma?

Paikallinen vaikuttavuus
Onko hankkeella merkittävä rooli paikallisesti? Entä koulun, korttelin, kaupunginosan tai koko seudun uudistumisessa? Vahvistaako se paikallista identiteettiä? Myös pieni on kaunista.

Ainutlaatuisuus ja omaleimaisuus
Etsimme World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden ohjelmaan uusia, tuoreita, ja jopa ennennäkemättömiä sisältöjä. Omia oivalluksia.

  • Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen toteutuksessa
  • Hankkeiden ja tapahtumien sisällössä ja toteutuksessa kantavana ajatuksena on vastuu tulevaisuudesta.

Ohjelmavalintoja tehdessämme pohdimme näiden valintakriteerien lisäksi:

  • kokonaisuutta
  • kohderyhmiä
  • tapahtumien ajallista ja maantieteellistä sijoittumista. 
     

LISÄTIETOJA
Designpääkaupunkivuoden sivut

World Design Capital Helsinki 2012 -valtuuskunta