Esikaupunkien renessanssi Oulunkylään ja Maunulaan

287

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi10.2.2011 Esikaupunkien renessanssi -hankkeen yleissuunnitelman ja hankkeen jatkamisen Oulunkylään, Maunulaan ja Patolaan sekä Laajasaloon. Lisäksi lautakunta päätti, että esikaupunkien renessanssin jatkotyössä tehdään case-tarkastelu
hyötykustannusarvioineen, missä selvitetään vaihtoehtona täydennysrakentamiselle valikoivaa nykyisen rakennuskannan korvaamista uustuotannolla.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi Esikaupunkien renessanssi, yleissuunnitelman runko -raportin (liite 1.) sekä hyväksyä seuraavat tavoitteet jatkotyön pohjaksi:

  1. Kehitetään Helsingin esikaupunkialuetta raideliikenteeseen tukeutuvana verkostokaupunkina.
  2. Edistetään poikittaisten raideratkaisujen toteuttamisedellytyksiä Jokeri-vyöhykkeiden maankäytön intensiteettiä kasvattamalla.
  3. Tehostetaan asemanseutujen maankäyttöä sekä tuetaan eri toimintojen sijoittumisedellytyksiä asemanseuduille, erityisesti tulevissa raideliikenteen solmukohdissa.
  4. Käynnistetään alueelliset kehittämissuunnitelmat Oulunkylän (sis. Maunula ja Patola) sekä Laajasalon alueille.
  5. Jatketaan täydennysrakentamisen kokonaisvaltaista ja ohjelmoitua kehittämistä Helsingin esikaupunkivyöhykkeellä yleissuunnitelman laadintana.

 Lisätietoja:

Santaoja Tero, yleiskaavasuunnittelija, puhelin 310 37155
Manninen Rikhard, toimistopäällikkö, puhelin 310 37160
Marttila Mikko, arkkitehti, puhelin 310 37069
Mäkinen Jussi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin 310 37267
Oikarinen Ilkka, yleiskaavasuunnittelija, puhelin 310 37164
Ahtiainen Markus, insinööri, puhelin 310 37088
Piimies Marja, projektipäällikkö, puhelin 310 3732

LIITTEET
Liite 1: Esikaupunkien renessanssi, yleissuunnitelman runko 
Liite 2: Alueellisen kehittämissuunnitelman suunnitteluprosessi 
Liite 3: Helsingin osa-alueiden tyypittely väestöennusteen ja saavutettavuuden perusteella  

KUVA: Esikaupunkien renessanssi -hankkeen toteutusprosessi

esikaupunkien ren_prosessi.jpg 

 

 

LISÄTIETOJA
Uutinen 24.11.2011 Lautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi Oulunkylän Renessanssin painopistealueet

Uutinen 24.2.2009: Aluefoorumilla keskusteltiin esikaupunkien renessanssista
Uutinen 14.2.2009: Esikaupunkien renessanssi koittaa   
Uutinen 25.4.2008: Miten MA-ohjelma vaikuttaa Maunulaan?  
Maunulan Sanomien 1/2009 Maunulan renessanssi extra