Keski-Pasilan suunnittelu- ja toteutuskilpailu etenee

241

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt järjestävät kilpailun Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Asiasta päätti Helsingin kaupunginvaltuusto 31.1. 2011. Kilpailun tarkoituksena on löytää Keski-Pasilan keskustakorttelille toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti paras ratkaisu ja sille toteuttaja.

Kilpailu järjestetään hankintalain mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä soveltaen. Tavoitteena on valita keskustakorttelin toteuttaja toukokuun 2013 loppuun mennessä. Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt tekevät kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kanssa sopimuksen keskustakorttelin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Lisäksi hankintayksiköt eli kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt myyvät keskustakorttelin toteuttamisen edellyttämät tontit ja muut alueet kilpailun voittajalle. Lopullinen myyntihinta määräytyy järjestettävän toteutuskilpailun perusteella.

Alueen asemakaava valmistellaan vasta kilpailun ratkettua yhteistyössä tarjouskilpailun voittajan kanssa ja sen lähtökohtana pidetään voittaneen ehdotuksen mukaista luonnossuunnitelmaa. Keskustakorttelin rakentaminen voi käynnistyä vasta sen jälkeen, kun asemakaava on tullut voimaan eli arviolta vuonna 2015. Hanke olisi kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuonna 2023.

Toteuttajan investoinnit alueelle ovat arviolta 400–500 miljoonaa euroa. Maanalaisten töiden laajuuden ja teknisen haastavuuden vuoksi investoinnit ovat etupainotteisia ja rakennusaika poikkeuksellisen pitkä.

Kaupungin investoinnit keskustakorttelin toteutukseen ovat kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupungin liikelaitosten investoinnit alueelle ovat noin 30 miljoonaa euroa ja HSY Veden investoinnit noin 6 miljoonaa euroa.