Kansalaisnavigointi -hanke laajenee Maunulaan

277

Metropolia -ammattikorkeakoulun Kansalaisnavigointia -hanke laajenee keväällä 2011. Maunulaan. Hankkeen draamaryhmä tekee esityksen monikulttuurisessa Maunulan ala-asteen kuudennessa luokassa.

Luokan yhteinen kieli on englanti. Tarkoituksena on niin kohtauttaa tätä ryhmää kantasuomalaisiin, kuin niihin kysymyksiin jotka nuoria Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia puhuttaa.

Metropolian Kansalaisnavigointi -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää toiminnallisia, osallistavia draamatyöskentelyyn perustuvia menetelmiä työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, kaupunkikulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen.

Hankkeen työmenetelmien vaikuttavuus perustuu niiden osallistavuuteen ja kokemuksellisuuteen. Draama on ihmisten ja yhteisöjen välistä dialogia, tilanteita ja jännitteitä, joista saatava tieto on yhteisöllisesti rikasta.

LISÄTIETOJA
Kansalaisnavigointi -hanke