Kaupunkisuunnittelumessut 5.-9.4. Laiturilla

325

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää 5.-9.4.2011 Näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2)kaupunkisuunnittelumessut. Länsi- ja Pohjois-Helsingin ilta on to 7.4.2011 klo 17-19.
Illan avaus
Toimistopäällikkö Tuula Helasvuo

Helsinki-pientalo kaupunkimaisten tonttien ratkaisuna
Arkkitehti Johanna Mutanen

Ajalleen tyypillisten asuinalueiden säilyttäminen esimerkkinä Maunula ja Siltamäki
Arkkitehti Sari Ruotsalainen ja arkkitehti Johanna Mutanen

Joukkoliikenne alueella kehittyy
Liikenneinsinööri Markus Ahtiainen

Ekotekoja kaupunkisuunntitelussa
Projektipäällikkö Suvi Tyynilä

Puistot – yhteinen olohuone
Toimistopäällikkö Maria Jaakkola

Mihin menossa, Helsinki – uuden asemakaavapäällikön Olevi Velteimin puheenvuoro

LISÄTIETOJA
Näyttelytila Laituri