85. aluefoorumi: Senioreiden elinympäristön kehittäminen, materiaali

402

Maunulan 85. aluefoorumi ma 21.3.2011 klo 18-20: Aluefoorumilla keskusteltiin keinoista kehittää senioreiden asuinympäristöä eli  palveluja ja asumista Maunulassa. Maunulan asukkaista noin 25 % on 65 vuotta täyttäneitä ja suhde pysynee tulevaisuudessakin samanlaisena.

TILAISUUDEN MATERIAALI
 Maunulan muutoskohdat senioreiden kannalta_21.3.2011 (924.63 KB)   
alueen_muutosprosessi.pdf Simo ja Hannu: Asuinalueen kehittämispeli (664.88 KB)

OHJELMA

klo 18 

Miten Maunulassa kehitetään senioreiden asuinympäristöä? 

 

Miten Maunulassa on kehitetty senioreiden asuinympäristöä?

  Millaisia toimenpiteitä Maunulassa on suunnitteilla?
   
 

Mitä kehittämisnäkökulmia käynnissä oleva Maunula-kysely on
tuottanut senioreilta?
 

klo 19 TAUKO
 
klo 19.15  Miten Maunulasta tehdään Suomen paras asuinalue? 
Miten positiivinen muutos asuinalueella tapahtuu eli miten alueet
kehittyvät?

Miten prosessien kehittämisen ajatuksia voidaan soveltaa
Maunulan parantamiseen ja mitkä ovat parantamisen pullonkau-
loja?

Kuva 1: Miten Maunulaa voisi kehittää?

af_85_simo_matti_raimo_eino.jpg

Kuva 2: Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen

af_sari_ruotsalainen.jpg