Maunula -kysely 2011

725

Maunula  2011 -kysely toteutettiin maaliskuussa 2011. Kyselyyn oli mahdollista vastata intenetissä Maunulan kotisivuilla. Lisäksi kyselyä jaettiin Jääjuhlan (6.3.2011) käsiohjelmassa koteihin. Kyselykaavakkeita oli myös jaossa Asukastalo Saunabaarissa, Maunulun Mediapajalla, Leikkipuistossa ja kirjastossa. Lisäksi Maunulan nuorisotalo keräsi nuorilta kyselyllä tietoja.

Vastauksia saatiin 204 kpl, joista

 • 63 tuli internetkyselynä
 • 38 jääjuhlakyselynä
 • 4 Mediapajalta tai jääjuhlassa jaettuna paperisena kyselynä
 • 40 paperisina kyselyinä, joita jaettiin Saunabaarilta, leikkipuistosta, kirjastosta
 • 59 paperista yhteiskoulusta (13-17 vuotiaat)

Vastauksia palautettiin

 • Mediapajalle ja jääjuhlassa 32 kpl
 • Asukastalo Saunabaariin 23 kpl
 • Leikkipuistoon 10 kpl
 • Kirjastoon 17 kpl
 • Maunulan yhteiskoulusta (13-17 vuotiaat) 59 paperista vastausta
 • Intenetissä 63 kpl (täydellistä vastausta)

Uuden kyselyn vastauksia voi verrata vuonna 2002 tehtyyn kyselyyn.

Maunulan yhteiskoulun nuorten vastaukset on käyty lävitse 11.4.2011 aluefoorumia varten. Vastaajat olivat 13-17 vuotiaita nuoria.

Maunulan vahvuudet  
Maunulan heikkoudet  
Kauniit, miellyttävät paikat  
Epämiellyttävät, turvattomat paikat  
Maunulan mahdollisuudet 
Maunulan haasteet, joihin asukkaiden ja viranomaisten pitäisi tarttua