Sahanmäen kerrostalot

597


Sahanmäki käsittää rivitalojen ohella neljä korkeampaa kerrostaloa, pistetaloa, ja kolme lamellitaloa. Jälkimmäiset muodostavat lähes suljetun laajan sisäpihan, ja pistetalot ovat sen ulkopuolella mäen harjalla rivitalojen yläpuolella.

Pihaa ympäröivistä taloista yksi kaartuu S-muotoisena, ja sen itäpäässä on kellarissa autotalleja. Rakennuksen päädyssä oli vuoteen 1994 keskuslämmityspiippu ja –säiliö, jotka purettiin. Toinen talo kaartuu puolestaan ympyrän osana ja kolmas on Rajametsäntien suuntainen suojaten piha-aluetta sen pohjoispäässä mäen laella. Sen runko on porrastettu, katujulkisivu on rapattu, pihan puoli tiilipintainen. Matalassa siivessä on liiketiloja.

Pistetaloissa jokainen huoneisto on omalla tasollaan muodostaen eräänlaisen hakaristin, ja ne eroavat toisistaan.  Ylimmissä kerroksien huoneistossa on parvella kolmas huone. Talojen kattoterassit on rakennettu umpeen, mikä on muuttanut suuresti niiden ulkoasua.

 

Iso kuva: Heidi Gabrielsson
Lisäkuvat: Susanna Pitkänen

Seuraava kohde