Yhteiskoulun ympäristön kaavavalmistelu käynnistyi

409

Maunulan yhteiskoulun alueen kaavasuunnitelu käynnistyi 18.4.2011 asukastilaisuudella Maunulan yhteiskoululla. Asukkailla on mahdollisuus antaa palautteensa kaavavalmisteluun 2.5.2011 mennessä. Asemakaavaluonnos valmistellaan vuoden 2011 aikana. Kaavavalmistelun yhteydessä tutkitaan uutta asuinrakentamista Kuusikkopolun ympäristöön, Metsäpurontien mutkaan ja päiväkodin paikalle sekä pysäköintitonttien ja kevyen liikenteen reittien uudelleenjärjestelyä.

Jorma Järven suunnittelema Maunulan Yhteiskoulun rakennus ja Viljo Revellin suunnittelemat asuinrakennukset Metsäpurontie 26–28:ssa on tarkoitus suojella.

Suunnitelmat kartalla -palvelussa Maunulan pohjoisosan kohdalla on yhteiskoulun 18.4.2011 tilaisuuden kalvot ja lisäksi linkki kerrokartalla -keskusteluun. Suunnitelmat kartalla palveluun pääset tästä.

Yhteiskoulun asukastilaisuudessa esiteltiin myös sparrausklubin ideoita Maunulan mahdollisista täydennysrakentamiskohteista. Niistä voi antaa palautetta kaupunkisuunnitteluviraston Kerrokartalla -vuorovaikutuspalvelun avulla.

Sivustolla voi keskustella Maunulan pohjoisosan tulevaisuudesta. Kiinnostuneista asukkaista koottu sparrausklubi on ideoinut miten alueesta saataisiin entistä parempi. Voit tutustua ideoihin, antaa palautetta ja keskustella muiden kanssa. Myös alueen suunnittelijat kaupunkisuunnitteluvirastosta osallistuvat keskusteluun, joka on avoinna vuoden 2011 loppuun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 4.4.–30.4.: 
– Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6
– kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
– kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11-13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 2011 aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista
tiedotetaan:
– kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille)
– Maunulan Sanomissa
– www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt)
– Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi
11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Sari Ruotsalainen, puhelin 310 37373, sähköposti sari.ruotsalainen(a)hel.fi
arkkitehti Riitta Salastie, rakennussuojelu, puhelin 310 37218, sähköposti riitta.salastie(a)hel.fi
maisema-arkkitehti Jyri Hirsimäki, puhelin 310 37213, sähköposti jyri.hirsimäki(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Kari Tenkanen, puhelin 310 37132, sähköposti kari.tenkanen(a)hel.fi

LISÄTIETOJA
Uutinen 2.4.2011 Kaavamuutostilaisuus yhteiskoululla ma 18.4. klo 18

KUVA ALLA: Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen ja vuorovaikutussuunnitelija Tiina Antila-Lehtonen

ksv_110418_sari_ja tiina.jpg

KUVA ALLA: Sari Ruotsalainen esittelee sparrausklubin ideoita ja Kerro kartalla -palvelua

ksv_110418_sari_b.jpg

KUVA ALLA: Tilaisuudessa esiteltiin myös mahdollisia paikkoja asuntorakentamisen Kuusikkopolun alueelta

ksv_110418_sari_c.jpg