WDC kokous (1)

533

Itsemuotoutuva kaupunginosa – omatoiminen Maunula

1.    kokous 9.5.2011

Aineistona oli WDC2012 –hakemus ja sen tausta-aineisto sekä HK:n tekemät muutokset siihen. Kts liite.

Läsnä: Raimo  Puronen, Sinikka Joutsalmi, Hannu Kurki, Teemu Mökkönen, Paavo Kaipainen, Nils Torvalds

Hankkeen otsikko puhutti. Sen juuret ovat ”Community Design” –käsitteessä. Ymmärrettiin että otsikko on tässä vaiheessa lähinnä työväline; se voi muuttua ja mukautua sisällön tarkentumisen myötä.

Ns. ohjausryhmä on avoin, ja sen kokouksiin voi osallistua mahdollisuuksien mukaan.  Koko ajan kehittyvää ja muuttuvaa aineistoa voi kommentoida nettisivuilla tai tiimin jäsenille.

Hankkeen sisältöä etsittäessä sovittiin, että se jakautuu hakemuksen tavoin ainakin kolmeen tasoon eli konkreettiseen tekemiseen, resurssointiin ja niitä ohjaavaan/mallintavaan teoreettisempaan toimintamalliin. Esillä oli mm. kaupunkisuunnittelua ohjaava ajattelutapa (ei konkretisoitu), mutta muitakin esim. sosiaalista käyttäytymistä ohjaavia malleja harkitaan.

Teemoina nousi esiin 1) luonto, 2) arkkitehtuuri, 3) liikunta/urheilu, 4) nuoriso, 5) perheet.

Paljon pohdittiin yhteyksien saamista kansalaisiin eli maunulaisiin.  Sovittiin, että ollaan yhteydessä vuokratalojen vuokralaistoimikuntiin, Asukasyhdistykseen, kouluihin, yrittäjiin.

Esillä oli tarve kuulla maunulaisten ideoita ja mielipiteitä, ei vain aluefoorumilla ja nettisivujen kautta (passiivisia), vaan jonkinlaisen tempauksen avulla. Puhuttiin sirkustempuista ja –teltasta.

Alkajaisiksi synnytetään hankkeen nettisivut (HK).  Kokoonkutsujaksi sovittiin Sinikka Joutsalmi.

Muistiin merkitsi Sinikka Joutsalmi 11.5.2011

Ehdotuksia teemoiksi:

YMPÄRISTÖ
–    vihervyöhykkeet (hieno osa Maunulan infraa, hoidettava kuntoon)
–    puistot (laajempi käyttö, epäsosiaaliset pois? vrt koululaisten toiveet)
–    luontopolulle uudet taulut
–    Maunulan puro ja sen sivuhaarat esille! (talkoot koko väestön tietoon, levähdyspaikkoja, puron historia – tauluja)
–    yhteys Keskuspuistoon, vrt liikunta
–    kioski?

LIIKUNTA
–    urheilukentät hyvään kuntoon
–    erilaisia seuroja, esim. petanque, kuka tekee aloitteen?
–    vanhusten kävelylenkki Suursuolla
–    vilkkaampi yhteistyö Suomen Ladun/Maunulan majan kanssa
–    puistojumppa yms ulkotoimintaa
–    koirien ulkoiluttaminen, koirapuisto
–    pyöräilytapahtuma?? Maunulan oma pyöräkorjaamo on arvokas.
–    nuorison mukaan saanti: jalkapallo, skeittiramppi, mitä muuta?

TERVE ELÄMÄ
–    vanhusväestö kasvaa, elämäntavat uusiksi jotta jaksaa kotona pidempään
–    lähiruokaa ruokapiirien avulla (selvitettävä säilytystilat ja niiden uusiminen, luominen, tuemme yhteyksiä maaseudulle)
–    lounasravintolan käyttö ja toiminnan kehittäminen (brunssit)
–    vrt liikunta
–    yhteistyö Dodo ry:n kanssa?

RAKENNUKSET
–    uusia asuntomalleja lisäämällä kerroksia
–    hissit ja parvekkeet 70-luvun taloihin
–    pientaloja harvakseltaan
–    yhteistyö suunnittelijoiden kanssa
–    yhteiset kylmätilat ruoan säilytystä varten???
–    seurakunnan tilat yhteiseen käyttöön? muutossuunnitelmat, rahoitus

Koska hankkeella ei ole projektipäällikköä, hankkeen ohjaus tapahtuu ohjausryhmän kautta.