WDC kokous (2) 19.5.2011

369

Paikka: Maunulan Mediapaja
Läsnä: Simo, Hannu, Nils, Sinikka, Helen, Pike ja Matti.

Maunulan WDC-hankkeen toisessa valmistelukokouksessa käytiin lävitse hanketta seuraavien näkökulmien kautta:

  1. Miksi Maunulan WDC-hanke käynnistetään?
  2. Kehitettävä osallisuus- ja aluekehittämismalli
  3. Prosessit, joihin WDC-hanke kytkeytyy
  4. Järjestettävät tapahtumat
  5. Yhteistyöhankkeet
  6. Viestintä
  7. Rahoitus ja rahoittajat

Maunulan WDC-hanke käynnistetään 1) Maunulan positiivisen tunnettavuuden (eli brändiarvon) kehittämiseksi ja 2) Maunulan keskeisten kehitysprosessien edistämiseksi.

Maunulan hankkeessa kehitettävää alustavaa mallia esiteltiin kalvosarjan "Väylät ja solmut" pohjalta. Kalvosarja esitetään julkisesti 23.5.2011. Lopullinen malli valmistuu 2012 vuoden lopulla.

Maunulan WDC-hanke kytkeytyy 1) Esikaupunkien renessanssi -hankeeseen (strateginen maankäytön suunnittelu), 2) Metsäpuronkujan kaavavalmisteluun, 3) Maunulan keskustan suunnitteluun (rakennussuunnittelu) ja muihin Maunulan täydennysrakentamisen konkreettisiin kohteisiin sekä 4) Maunulan ryhmäkorjaushankkeeseen (taloyhtiön peruskorjaus). Suomen ensimmäiseen ryhmäkorjauksen pilottihankkeeseen (arvo n. 12 milj. euroa) valitaan parhaillaan urakoitsijaa. RK-hankkeen opit muuttavat radikaalisti tapoja toteuttaa putkiremontti.

Maunulassa järjestettävät WDC-vuoden tapahtumat kiinnittyvät edellä mainittuihin prosesseihin. Vuosi alkaa Maunulan rakennushistorian esittelyllä ja päätyy loppuvuonna Maunulan tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteishankkeita ovat AsOy Oulunkylän rivitalojen kirjahanke, Arabianrannan WDC-hanke, jossa vertaillaan Maunulan ja Arabianrannan osallistumiskäytäntöjä.

Viestintäkeinoina Maunulan WDC hyödyntää Maunulan Sanomia, Maunulan kotisivuja, postikortteja ja seinäkalenteria.

Maunulan hankkeen omarahoitusosuus tullaan keräämään Maunulan kehitysprosesseissa toimivilta osapuolilta.

Seuraava kokous on ti 7.6. klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.