Pidetään Maunula elinvoimaisena!

294

Keskustele Maunulan tulevaisuudesta: http://kerrokartalla.hel.fi. Kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut loppuvuoden ajaksi verkkokeskustelun, jolla kerätään asukkaiden näkemyksiä Maunulan pohjoisosan tulevaisuudesta ja lisärakentamisesta.

Asukkaiden mielipiteitä hyödynnetään alueen asemakaavoituksessa. Tavoitteena on, että Maunulasta löytyisi tulevaisuudessakin sopivia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin, viihtyisiä ja turvallisia ulkotiloja, palveluita ja aktiivista toimintaa. Täydennysrakentamisella on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Asukkaat voivat keskustella vastaamalla Maunulan pohjoisosaa käsittelevään kyselyyn Kerrokartalla-palvelussa osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi. (Valitse kysely "Maunulan pohjoisosa.") Karttaan voi merkitä paikkoja, jotka ovat vaarallisia tai epämiellyttäviä, joita pitäisi kehittää eri tavoin tai joihin voisi rakentaa lisää tai joita ei tulisi rakentaa. Kartta kokoaa näkemykset kaikkien katsottaviksi ja keskusteltaviksi.

Keskustelun pohjana on asukkaista kootun sparrausklubin työn tulokset. Klubin tarkoituksena on ollut saada asukkaiden tieto alueesta kaavoittajan käyttöön ja tuottaa ideoita kaavoittajalle alueen kehittämiseksi. Ryhmä ei ole tehnyt mitään päätöksiä alueen kehittämisestä. Vuonna 2010 kokoontunut sparrausklubi on ollut avoin kaikille kiinnostuneille. Siinä on ollut mukana 15 – 10 alueen asukasta.

Ryhmän työtä on esitelty aiemmin Maunulan jääjuhlissa, Maunulan Sanomissa ja Maunulan aluefoorumilla. Työ on esillä lopullisessa muodossaan Kerrokartalla-palvelussa. Tarkoituksena on, että kaikki kiinnostuneet voivat keskustella Maunulan tulevaisuudesta vaikka ei olisikaan ollut mahdollisuutta osallistua sparrausklubin toimintaan.

Ideoinnin ja keskustelun jälkeen tutkitaan toteuttamiskelpoisuus. Kaupunki voi käynnistää asemakaavahankkeita omille alueilleen. Taloyhtiöiden tonttien kaavamuutokset vaativat yhtiön omaa aktiivisuutta. Omaa tai vuokratonttiaan täydentämällä yhtiöllä on mahdollisuus saada taloudellista hyötyä hankkeesta ja rahoittaa näin remontteja.

Hankkeen taustatiedot löytyvät netistä: www.hel.fi/ksv kohdasta Suunnitelmat kartalla.

Lisätietoja:
arkkitehti Sari Ruotsalainen, p. 09-310 37373 ja
vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, p. 09-310 37436.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi.