Maunulan XV kesäseminaari 10.6.2011: Kaupunki systeeminä

527

Maunulan XV kesäseminaari pidetään perjantaina 10.6.2011 klo 8.30-15.00 Maunulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Seminaarin otsikko on "Kaupunki systeeminä". Esikaupunkien tulevaisuus on verkostojen ja emergenttien muutosten hallinnassa. Seminaarissa pohditaan asuinalueiden muutosten systeemistä luonnetta. Esikaupungit ovat osa kaupunkiverkkoa. Kehittäjäverkostojen tunnistaminen tuo tehoa alueiden kehittämiseen. Ks. Maunulan kesäseminaarin materiaalit ja valokuvat.

Kirjallisuudessa on käsitelty viime vuosina alueiden itseuudistumisen kapasiteettia. Toimijat voivat vaikuttaa omilla toimillaan alueensa kehitykseen. Erityisen tärkeää näyttää olevan alueellisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittäminen kehityksen edistäjänä. Myös uskomuksilla kehityksen luonteesta ja alueen henkisellä ilmapiirillä on vaikutusta kehitykseen. Alueet voidaan jakaa henkisen ilmapiirin perusteella kehitykselle myötämielisiin ja kehitystä vastustaviin.

Seminaarissa käsitellään erilaisten verkkojen ja verkostojen roolia alueiden kehityksessä. Näkökulmina ovat mm. verkostokaupungin kehittyminen ja luovat kehittäjäverkostot. Verkostokaupunki koostuu solmuista ja linkeistä eli solmukohtia yhdistävistä liikenneyhteyksistä. Verkostokaupungin suunnittelussa keskeistä on yhdistää joukkoliikenteen ja palveluverkon sekä digitaalisen kommunikaatiojärjestelmän  suunnittelu. Verkostokaupungin kehittyminen johtaa verkon solmujen kilpailuun mutta myös erikoistumiseen ja yhteistyöhön.

Seminaarin esiintyjinä ovat muun muassa Arho Toikka, Anssi Joutsiniemi, Petri Lievonen, Tero Santaoja, Simo Sankari, Timo Kopomaa ja Ari Tolvanen.

Kaikki aihealueesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Seminaarin otsikko: Kaupunki systeeminä

OHJELMA

8.30 – 9.00  Ilmoittautuminen ja kahvia

9.00 –  9.05 Seminaarin avaus

Aamupäivän teema: Kaupunki systeeminä

9.05 –  9.45 Ympäristöongelmien hallinta ja monimutkaisten sopeutuvien järjestelmien -teoria
Valtiotieteiden tohtori Arho Toikka, Helsingin yliopisto 

9.55 –  10.30 Tietokonemallit kaupunkirakenteen muutoksen ymmärtämisessä
Arkkitehti, tekniikan tohtori, Anssi Joutsiniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

10.40-11.15 Systeemien synty – neokyberneetikon puheenvuoro
Petri Lievonen, Aalto-yliopisto
 
11.30 – 13.00 LOUNASTAUKO

Iltapäivän teema: Emergentit muutokset

13.00  – 13.25  Verkostokaupunki ja Esikaupunkien renessanssi
Yleiskaavasuunnittelija Tero Santaoja, kaupunkisuunnitteluvirasto

13.30  – 13.55 Väylien ja solmujen dialogi
 Arkkitehti Simo Sankari

14.00-14.10 TAUKO

14.10  – 14.30 Koti vai getto, kirjan julkistaminen
Valtiotieteiden tohtori, dosentti Timo Kopomaa, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos

14.40  – 14.55 Kirja asuinalueiden pysähtyneisyydestä ja muutoksesta
Erityissuunnittelija Ari Tolvanen, Helsingin kulttuurikeskus

15.00 Seminaarin päätös

Seminaari on ilmainen. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoittautuminen ke 8.6.2011 mennessä Hannu Kurjelle.
puh. 040-5900 541 tai sähköposti hannukurki ( at ) hotmail.com

Järjestäjät: Maunulan Aluefoorumi, Maunula-Seura ry, Maunula Living Lab ja
Kaupunginosien kehittäjäverkosto, KaKe   
Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15

Lisätietoja esiintyjistä:
Arho Toikka väitöskirja     
Anssi Joutsiniemi   
Petri Lievonen, ks. myös luentoja neokybernetiikasta           
Tero Santaoja    
Simo Sankari   
Timo Kopomaa      
Ari Tolvanen  

LISÄTIETOJA
Maunulan XIV seminaari 3.6.2010, materiaali 

MUUTA KIINNOSTAVAA
Sanna Iltanen (2008) Urban generator – Kaupunkirakenteen kasvun mallinnusmenetelmä

"Kompleksisisissa ilmiöissä selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta haasteellisinta on paikallisen vuorovaikutuksen seurauksena syntyviä ennustamattomat ilmiöt ja rakenteet. Periaate, jota yleisesti kutsutaan emergenssiksi ja jonka Casti mainitsee yhtenä kompleksinen mallinnuksen keskeisimpänä tunnusmerkkinä. Tämän johdosta mallin yksinkertaistaminen ei tarkoita itse ilmiöiden yksinkertaistumista. Kuten John Holland on todennut, generatiivisissa prosesseissa ilmenevä emergenssi ei ole systeemin osien summa vaan tulos niiden vuorovaikutuksesta."

Helsinki IBM:n Smarter Cities Challenge -ohjelmaan  

”Kaupungit voi nähdä monimutkaisina systeemeinä, jotka tuottavat valtavasti informaatiota koko ajan. Mitä kaikkea viisautta onkaan piilossa tässä informaatiotulvassa? Tätä lähdemme yhdessä Helsingin kanssa selvittämään.”

kirkko_seminaari.jpg