Helsinki haluaa elävöittää kaupungin demokratiaa

290

Kaupunginhallituksen asettama kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratian kehittämistä pohtiva työryhmä on aloittanut työnsä. Ryhmän tavoitteena on kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen sekä kuntalaisten ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Tarkoitus on myös luoda mahdollisuuksia suoran demokratian toteuttamiseksi ja parantaa edustuksellisen demokratian toimintaedellytyksiä. Tämän valtuustokauden aikana on tarkoitus kehittää muun muassa sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen verkkopalveluja ja luoda alueellisia asukaspaneeleja.

Ryhmän työskentely tehdään mahdollisimman avoimeksi. Kaikki ryhmään tuotavat esitykset ja asiat kootaan kaupungin sivuille. Siellä julkaistaan ryhmän jäsenten puheenvuoroja ja avataan kaupunkilaisille mahdollisuus käydä keskustelua ja kommentoida ryhmän työtä ja ehdotuksia.

15-jäsenisessä demokratiaryhmässä on edustus kaikista valtuustossa olevista puolueista. Sen puheenjohtaja on Laura Rissanen (kok) ja varapuheenjohtaja Otto Lehtipuu (vihr). Asiat ryhmälle esittelee kaupunginjohtaja ja kokouksissa ovat myös apulaiskaupunginjohtajat.

Demokratiaryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 31.5.2011 Ryhmän työlle on annettu määräaikaa lokakuun loppuun saakka.

Vuorovaikutteinen verkkosivusto, jossa on mahdollisuus keskusteluun, on tällä hetkellä rakenteilla. Perustietoa ryhmästä ja sen tehtävästä sekä seuraavan kokouksen esityslista löytyvät kaupungin päätöksentekosivuilla.

Demokratiaryhmän tehtävät

Demokratiaryhmän toiminta perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan 2009-2012 ja etenkin ohjelman Demokratia ja vaikuttaminen -osioon.

Strategiaohjelman toimenpiteet ovat:

• Luodaan mahdollisuuksia suoran demokratian, kuten esimerkiksi kansanäänestysten toteuttamiseksi

• Kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden toimintaedellytyksiä parannetaan

• Osallistavan demokratian hyviä käytäntöjä pyritään kokeilemaan jo tämän valtuustokauden aikana

• Kehitetään sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen verkkopalveluja, jotka mahdollistavat kaupunkilaisten osallistumisen kaupungin kehittämiseen

• Parannetaan mahdollisuuksia paneutua asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon

• Edistetään ja tuetaan nuorten omaehtoisia hankkeita

• Järjestetään asukkaiden kuulemiseksi keskeisissä palveluissa alueellisia palvelupaneeleja eri alueillaHelsinki haluaa elävöittää kaupungin demokratiaa     
 

LISÄTIETOJA
Demokratiaryhmä 

Ryhmän jäsenet  

Päätösasiakirjat