Lähteet ja kirjallisuutta

603

Maunulan-Pirkkolan kotikaupunkipolku

Työryhmän jäseninä ovat olleet: 
Sinikka Joutsalmi (Maunula-Seura)
Leena Valmu (Maunula-Seura)
Susanna Pitkänen (As.oy Oulunkylän Rivitalot)
Lisa Ressler-Gabrielsson (Pirkkolan omakotiyhdistys)
sekä hankekonsulttina Pauli Saloranta 20.9. saakka (Suomen Kotikaupunkipolut). 

Kotikaupunkipolku on  julkaistu ensi vaiheessa tiivistettynä esitteenä, jonka ulkoasun, kuvat ja kartan on laatinut Heidi Gabrielsson (Sorea Visuals). Heidin ottamat kuvat kuvagalleriassamme.

Lähteet

Kaupunkipolun toimittamisessa on käytetty lukuisia lähteitä ja viitattu, lainailtu ja lyhennelty erilaisia tietoja ja tekstejä. Alla luettelo, jonka avulla voi tutustua ja lukea lisää Maunulaan liittyvää tietoa ja tarinoita.  Luetteloa täydennetään tarvittaessa.

Maunulan nettisivut

Maunula, kaupunginosa keskuspuiston kainalossa, Maunula-Seura ry, Forssa 1993.

Maunula. Arjen kestävää arkkitehtuuria. Arvottaminen ja kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2007:3, Helsinki 2007.

Maunulan 1950-luvun arkitaide. Korjaustapaohje. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:3, Helsinki 2012.

Maunulan aluesuunnitelma 2012-2021. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2012.1.

Arkkitehtuurimuseo www.mfa.fi

Marja Kurki, Silkkitieni, Keuruu 2012 (Kurki on Martti Ilveskorven tytär)

Sirkku Laine, Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Rakennusviraston julkaisuja 1996:3, sivu 76

Susanna Luojus ja Itha O´Neill (toim.), Katujen kertomaa. Ragnar ja Hilding Ekelundin maalauksellinen kaupunki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1338. Amos Anderssonin taidemuseon julkaisuja, uusi sarja nro 79. Porvoo 2011.

Olavi Haimi, Rintamamiehet rakentajina Helsingissä. Vuoden 1945 maanhankintalain toteutuminen Helsingin kaupungissa. Kerava 2010.

Koti Pirkkolassa. Pirkkolan Omakotiyhdistys ry. Saarijärvi 2011.

Ulla-Maija Laurila, Vapaahetkien kuluksi. Siirtolapuutarhat maailmansotien välisen ajan Helsingissä. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1/2008. Porvoo 2008.

Elina Nummi, Vihreät sylit. Kävelyretkiä Helsingin puistoihin. Helsinki 2010.

Antti Palomäki, Juoksuhaudoista jälleenrakennukseen. Tampereen yliopisto, 2010

Tehdään elementeistä. Suomalaisen betonielementtirakentamisen historia, Betonitieto Oy. SBK-säätiö, 2009.

Risto Sutinen, Nuorisokulttuuri – vai mitä se nyt oli?

Koulun matka 1913-2003. Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio. 2003.

Haastatellut henkilöt:

Teemu Mökkönen, Virtavesiyhdistys

Kari J. Nyberg, Maunula-Seuran entinen puheenjohtaja

Mirja Ryske, Sahanmäen asukastoimikunnan puheenjohtaja

Stig Sundholm, Maunulan leikkipuiston leikkijät

 

Kuvat: Susanna Pitkänen

Alkuun