Suursuonlaidan kerrostalotontti Satolle senioritaloa varten

475

Valtuusto päätti 15.6.2011 oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan  Suursuonlaita 1a:n kerrostalotontin vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka. Tontti on varattu Sato-Rakennuttajat Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi 2011.

Kaupunki vuokraa tontin  vapaarahoitteeseen vuokra-asuntotuotantoon lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

  • Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 31 euroa.
  • Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ilman Hitas-ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Tontin vuokrasopimukseen liittyvät seuraavat osto-optiota koskevat ehdot:

  • Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 =100” pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 34 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä voimassa olevanlainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkelläviimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan mukaan.
  • Mikäli vuokralainen käyttää edellä mainittua osto-oikeuttaan, tontille rakennettavat asunnot on pidettävä vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennusten käyttöönotosta.

Tontti on varattu Sato-Rakennuttajat Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Tontti luovutetaan sääntelemättömään tuotantoon ilman Hitas-ehtoja, joten tontille tulee vahvistaa vuokrausperusteeksi sääntelemättömän tontin yksikköhinta. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2011. Esitetyn maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,22 e/kk/m2.

Kaupunginhallitus oli 23.2.2009 (276 §) varannut tontin 28324/2 (A1128-1011) Sato-Rakennuttajat Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2011 saakka.

Tontin kauppahinnan perusteena oleva rakennusoikeuden pääoma-arvo on tällöin maanvuokran perusteena oleva elinkustannusindeksinpistelukua 100 vastaava rakennusoikeuden yksikköhinta 31 euroa/k-m2 kerrottuna 1,1:llä eli 34 euroa/k-m2. Hinta korjataan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla. Nykyhintatasossa yksikköhinta vastaa hintaa 610 e/k-m2(2/2011, indeksi 1794).

Saton tontti sijaitsee vanhusten kuntopolun vieressä.

LISÄTIETOJA
Vanhusten kuntopolku  

suursuonlaita 1a_asemakaava_b.jpg