Aluefoorumi, kirjallisuus

699

ALUEFOORUMEIHIN LIITTYVÄ KIRJALLISUUS

Halme, Timo & Koski, Kimmo & Niskanen, Saija & Kurki, Hannu (2001) Lähiöiden palvelut – kysyntä, tarjonta ja kehittämiskeinot, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 475, HELSINKI     

Horn, Leena Marketta (1996) Saksalainen kaupunkidialogi – miten mobilisoida kollektiivinen järki kaupungin aseman parantamiseksi, Miljöörakentamiskeskus R1/1996, ESPOO, LUE NETISTÄ       

Kanninen, Vesa (toim.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin – Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä, Kulttuuriasiainkeskus, Helsingin kaupunki, ks. kirjan kotisivu 

Kurki, Hannu (1998) ARVO-LÄHIÖ – Lähiön kehittäminen pienin askelin, VTT Rakennustekniikka (työraportti)

Kurki, Hannu (1998) Asuinalueista Arvo-lähiöiksi, ReTeE, VTT Rakennustekniikan asiakaslehti 17/1998 16.10.1998. Lue netissä997.88 KB     

Kurki, Hannu (1998) Lähitalouden analyysi asuinalueen kehittämisen välineeksi, Lähiöverkosto -lehti 2/1998, Suomen kuntaliitto. pdfLue netissä997.88 KB        

Kurki, Hannu (1999) Lähitalouden kehittämisen mahdollisuudet, Kvartti 1/1999, Helsingin kaupungin tietokeskus. pdfLue netissä7.43 MB     

Kurki, Hannu (1999) ”Omaehtoinen alueen kehittäminen – Maunulan aluefoorumi työrukkasena”. Teoksessa : Kanninen, Vesa (toim.) Lähiö ABC, Stakes, Raportti 239

Kurki, Hannu (2000) Asuinalueen kehittäminen ja internet, Lähiöverkosto -lehti 1/2000, Suomen kuntaliitto. pdfLue netissä1.18 MB 

Kurki, Hannu (2000) Kestävää prosessimaista kehittämistä Maunulassa, Asu ja rakenna -lehti 5/2000, Ympäristöministeriö
jpgAsu ja rakenna 5/2000 sivu 32853.21 KB     
jpgAsu ja rakenna 5/2000 sivu 33929.92 KB    
jpgAsu ja rakenna 5/2000 sivu 341.39 MB   
jpgAsu ja rakenna 5/2000 sivu 351.13 MB  

Kurki, Hannu (2001) Luova ja elinvoimainen kaupunginosa, Kvartti 2/2001, Helsingin kaupungin tietokeskus. pdfLue netissä7.04 MB     

Kurki, Hannu (2003) ”Kommunikaatiorakenne alueen kehittämisen voimavarana”. Teoksessa: Bäcklund, Pia (toim.) Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen – Tapaus Nettimaunula, Helsingin kaupungin tietokeskus

Kurki, Hannu (2005) ”Lähitalouden ymmärtäminen ja asuinalueen kehitys”. Teoksessa: Kanninen, Vesa (toim.) Neloskierrettä kaupunginosiin, Kulttuuriasiainkeskus, Helsingin kaupunki
Kirja löytyy myös netistä  

Kurki, Hannu (2010) ”Itseuudistuvat kaupunginosat – omaehtoisen kehittämisen idea”. Teoksessa Marjala, Saeeda & Tolvanen, Ari (toim.) Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi, Helsingin kulttuurikeskus
Kirja löytyy myös netistä 

Päivänen, Jani & Kurki, Hannu & Virrankoski, Lauri (2002) Parempaan kaupunginosaan – Aluefoorumi kehittämisen menetelmänä, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 589, Helsinki
Raportti luettavana myös internetissä HUOM!!!

Saavola, Kaarina (2002) ”Asukastalotoiminta”. Teoksessa: Korhonen, Ella & Tikkanen, Sarianne (toim.) Tanssiva katusulku, Helsinki, Sarmala Oy     

Staffans, Aija (2004) Vaikuttavat asukkaat – Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina (väitöskirja pdf-muodossa), Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja, Espoo