Menneet aluefoorumit

1199

Täältä voit selata menneiden aluefoorumien ohjelmia ja esiintyjiä.

Lista vanhoista aluefoorumeista löytyy Maunulan vanhoilta kotisivuilta

133. aluefoorumi ma 3.12.2018. klo 18-20 Aiheena Maunulan kultturihankkeiden 2016-2018 vaikutusten arviointi (ks. uutinen tilaisuuden sisällöstä). Tilaisuudessa keskustellaan vuoden 2018 lopulla päättyvien Kansallisteatterin ja mediataideyhdistys m-cultin kulttuurihankkeiden vaikutuksista Maunulassa ja opetuksista. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25)

132. ma 22.10.2018. klo 18-20 Aihe: Tonttien täydennysrakentaminen Maunulassa (ks. uutinen tilaisuuden sisällöstä). Maunulassa mietitään useassa asunto-osakeyhtiössä täydennysrakentamista kaupungin omistamalle vuokratontille. Suursuon alueella tonttien vuokrasopimukset päättyvät 2025. Tilaisuudessa selvitetään täydennysrakentamisen toteutusprosessia, taloyhtiön saamia tuloja ja muutoksesta aiheutuvia kustannuksia. Täydennysrakentamisen sparrausklubi 2010. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

131. aluefoorumi ma 24.9.2018. klo 18-20 Tuusulanväylän bulevardikaupunginosan suunnittelu (ks. tilaisuuden sisältö)Tilaisuudessa keskustellaan Tuusulanväylän kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteista. Vertailukohtana ovat Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunginosan suunnitteluperiaatteet, jotka kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 5.6.2018 Vihdintien ja Huopalahdentie bulevardikaupunginosan suunnittteluperiaatteet. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

130. aluefoorumi ma 16.4.2018. klo 18-20 Aihe: Tuusulan kaupunkivardille Maunulan kolmas keskusta? (ks. uutinen aluefoorumista(Ks. Tuusulan kaupunkibulevardin toteutus). Kaupunki on käynnistänyt Tuusulan kaupunkibulevardin suunnittelun asukasvuorovaikutuksen. Maunulalaisia kiinnostaa, tuleeko Tuusulan kaupunkibulevardin sekä Pakilantien ja Käskynhaltijantien risteykseen uusia liiketiloja eli syntyykö Maunulan kolmas liikekeskusta. Keskustelussa on tarkoitus hyödyntää 128. aluefoorumissa syntynyt mallinnusta keskustan suunnittelusta ja toteutuksesta. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

129. aluefoorumi ma 19.3.2018. klo 18-20 Aihe: Maunulan taloyhtiöiden digitaalinen tulevaisuus (ks. uutinen aluefoorumista). (Ks. uutinen Maunulan 120. aluefoorumista). Maunulan asunto-osakeyhtiöiden on hankkimassa digitaalisia näyttötauluja rappukäytäviin. Lisäksi taloyhtiöiden lukot digitalisoituvat ja tiloja voidaan varata verkossa. Tilaisuudessa esitellään toteutusmalleja, kustannuksia ja digitalisoinnista saatuja kokemuksia sekä keskustellaan, miten taloyhtiöt voivat viedä itsensä digiaikaan yhteistoiminnalla. Ks. AsOy Säästölaidan pilotin kokemukset. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

128. aluefoorumi ma 19.2.2018. klo 18-20 Aihe: Maunulan keskustan suunnittelun ja toteutuksen arviointi (ks. uutinen aluefoorumista). (Ks. Maunulan 94. aluefoorumin 22.10.2012 kalvot). Maunulan uutta keskustaa suunniteltiin ensimmäisen kerran Maunulan yhteissuunnittelukokeilussa 1990-1992. Suunnittelu ei silloin tuottanut tulosta. Uudelleen suunnittelu käynnistyi asukasvetoisesti noin vuonna 1998 Saunabaarin keskustan liiketilojen käytön suunnittelun yhteydessä (Hekan isännöitsijätoimisto halusi ottaa Elannon pullapuodin tilat haltuunsa kesällä 1998). Aluefoorumilla analysoidaan Maunulan keskustan suunnittelua ja toteutusta vuosina 1998-2018. Tilaisuudessa arvioidaan sekä suunnittelu- ja toteutusprosessia että lopputulosta. Mallinnusta on tarkoitus hyödyntää Tuusulan kaupunkibulevardin Pakilantien risteyskohdan suunnittelussa. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

127. aluefoorumi ma 4.12.2017. klo 18-20 Aihe: Helsingin mallin kulttuurihankkeet Maunulassa. (Ks. uutinen 122. aluefoorumista). Maunulassa käynnistyi tammikuussa 2016 Helsingin uuden kulttuurimallin kaksi hanketta eli Kansallisteatterin Maunulan maisema -hanke ja mediakulttuuriyhdistys m-cultin Yhteisöllisen mediataiteen residenssit -hanke. Hankkeet analysoivat kulunutta vuotta 2017 ja kertovat viimeisen vuoden erityisesti kevään 2018 ohjelmasta. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

126. aluefoorumi ma 30.10.2017. klo 18-20. Aihe: Uusi yleiskaava ja verkostokaupungin kehittäminen. (Ks. uutinen aluefoorumista). Millainen asuinpaikka Maunula on vuonna 2035? Tilaisuuteen on kutsuttu naapurikaupunginosien edustujia kertomaan, mitä mahdollisuuksia uusi yleiskaava tarjoaa alueiden palveluiden kehittämiselle. Lähestymistapana on alueiden keskustojen kehittäminen verkostokaupunkinäkökulmasta. Syyskuussa 2017 valtuusto hyväksyy uuden yleiskaavan toteutusohjelman. Tilaisuudessa esitellään myös Turun yliopiston kurssilla Demokratian tulevaisuudet -kurssilla tehdyt Maunulan tulevaisuuden skenaariot vuodelle 2035. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

125. aluefoorumi ma 25.9.2017. klo 18-20. Aihe: Suursuon viheralueet ja esteetön liikkuminen Maunulassa. (Ks. uutinen aluefoorumista). Miten Suursuon viheralueita ja muita yleisiä alueita tullaan kehittämään jatkossa? Miten on käynyt Suursuon palstaviljelysten kunnostussuunnitelmien (ks. Maunulan aluesuunnitelma 2012-2021)? Illan toisena aiheena käsitellään senioreiden liikkumista Maunulassa. Case esimerkkinä on istahtamispenkkien tarve kauppamatkoilla Vesakkotiellä. Samaa asiasta on puhuttu myös Suursuolla. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

124. aluefoorumi ma 10.4.2017. klo 18-20. Aihe: Maunula ja CO2-päästöjen vähentäminen. (Ks. uutinen aluefoorumista). Miten Maunulan hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa? Pariisin ilmastosopimus tuli voimaan 4.11.2016, kun 55 valtiota oli allekirjoittanut sen. Tilaisuudessa käydään keskustelua Maunulan CO2-päästöjen arvioinnista sekä keinoista vaikuttaa päästöihin infra-, taloyhtiö- ja yksilötasolla. Pariisin sopimuksessa tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa. Voisiko Maunula näyttää mallia muulle maailmalle? Ks. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Katso myös, mitä ilmastosopimuksen täytäntöönpanosta sovittiin Marrakechissa marraskuussa 2016. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

123. aluefoorumi ma 20.2.2017. klo 18-20. Aihe: Kaupunginosien tulevaisuus. (Ks. uutinen aluefoorumista). Millainen asuinpaikka Maunula on vuonna 2030? Tilaisuuteen on kutsuttu naapurikaupunginosien edustujia kertomaan, miten niissä pohditaan asuinalueiden tulevaisuutta. Tavoitteena on työstää Maunulalle tulevaisuuden kuva, Visio 2030. Edellisen tulevaisuuden kuvan laativat Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys keväällä 2002. Silloin tavoitevuosi oli itsenäisyyden juhlavuosi 2017. Ks. Maunulan Visio 2017. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

122. aluefoorumi ma 28.11.2016. klo 18-20 
Aihe: Maunulan uudet kulttuurihankkeet. (Ks. uutinen aluefoorumista). Maunulassa käynnistyi tammikuussa 2016 Helsingin uuden kulttuurimallin kaksi hanketta eli Kansallisteatterin Maunulan maisema -hankketta ja mediakulttuuriyhdistys m-cultin Yhteisöllisen mediataiteen residenssit -hankkeen vuoden 2016 analyysiä ja kevään 2017 ohjelmaa. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

121. aluefoorumi ma 24.10.2016. klo 18-20 
Aihe: Mitä Maunulan kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa tapahtuu? (ks. uutinen aluefoorumista) Raide-Jokerin varren kaavoitus edistyy. Pirkkolantien-Pirjontien-Pakilantien kaavaluonnos julkaistiin 1.3. ja se on nähtävillä 24.3.2016 asti (ks. Pirjontien ja Pirkkolantien suunnitelmaluonnos). Raidejokerin hankesuunnitelmassa on kuvattu Raide-Jokerin linjaus Maunulassa (Ks. Raide-Jokerin suunnitelmaluonnos Maunulan osalta). Kuusikkotiellä rakennetaan parhaillaan katu- ja vesijohtoinfraa asuntorakentamista varten. Milloin Kuusikkotien asuntorakentaminen käynnistyy? Maunulan keskustan asuntorakentaminen käynnistyy lokakuussa 2016 ja rakennukset valmistuvat 2018. Maunulan keskustaa tulee sekä Hitas-että asumisoikeusasuntoja sekä uutta liiketilaa noin 700 k-m2. (Ks. Raide-Jokerin hankesuunnitelma). Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

120. aluefoorumi ma 26.9.2016. klo 18-20 
Aihe: Maunula ja koettuturvallisuus. (ks. Uutinen aluefoorumista) Helsingin tietokeskus julkaisi kesäkuussa 2016 vuonna 2015 tehdyn turvallisuuskyselyn tulokset. Edellinen kysely tehtiin 2012. Mitkä tekijä selittävät muutosta edelliseen tutkimukseen? Mitkä paikat asukkaat kokevat turvattomiksi ja miten ympäristöä voisi niiltä osin parantaa? Miten asukkaiden ja taloyhtiöiden omat toimenpiteet vaikuttavat alueen turvallisuuteen. Ks. vuoden 2015 turvallisuuskyselyn tulokset. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25)

119. aluefoorumi ma 11.4.2016. klo 18-20
Aihe: Maunulan turvallisuus tilastoissa (ks. uutinen aluefoorumista). Miten Maunula turvallisuus on on kehittynyt? Helsingin tietokeskus julkaisee maaliskuussa 2015 tehdyn turvallisuuskyselyn tulokset. Edellinen kysely tehtiin 2012. Mitkä paikat asukkaat kokevat turvattomiksi ja miten ympäristöä voisi niiltä osin parantaa? Miten asukkaiden ja taloyhtiöiden omat toimenpiteet vaikuttavat alueen turvallisuuteen. Ks. edellisen vuoden 2012 turvallisuuskyselyn tulokset. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25)

118. aluefoorumi ma 14.3.2016. klo 18-20 Huom!!! aiheen ja ajankohdan muutos
Aihe: Mitä Maunulan kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa tapahtuu? (ks. uutinen aluefoorumista). Raide-Jokerin varren kaavoitus edistyy. Pirkkolantien-Pirjontien-Pakilantien kaavaluonnos julkaistiin 1.3. ja se on nähtävillä 24.3.2016 asti (ks. Pirjontien ja Pirkkolantien suunnitelmaluonnos). Raidejokerin hankesuunnitelmassa on kuvattu Raide-Jokerin linjaus Maunulassa (Ks. Raide-Jokerin suunnitelmaluonnos Maunulan osalta). Kuusikkotiellä rakennetaan parhaillaan katu- ja vesijohtoinfraa asuntorakentamista varten. Milloin Kuusikkotien asuntorakentaminen käynnistyy? Mikä on Maunulan keskustan asuntorakentamisen aikataulu ja milloin asuntoja voi hakea. Maunulan keskustaa tulee sekä Hitas-että asumisoikeusasuntoja sekä uutta liiketilaa noin 700 k-m2. (Ks. Raide-Jokerin hankesuunnitelma). Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

117. aluefoorumi ma 22.2.2016. klo 18-20
Aihe: Maunulasta kekseliäs kaupunginosa (ks. uutinen aluefoorumista). Maunulassa haetaan ratkaistavaksi sopivaa haastetta tai ongelma. Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry käynnistää haun kolmesta kekseliäsätä kaupunginosasta. Valituksi tulleet alueet saavat hankkeessa tukea ongelman ratkaisuissa. Helka on saanut rahoitusta hanketta varten 74 000 euroa Uudenmaan liitolta ja Helsingin kaupungilta. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään Maunulassa tehtyä kyselyä, jossa asukkaat arvioivat Maunulaa asuinympäristönä. Katso myös Helkan Kevein-hankkeen sivusto. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

116. aluefoorumi ma 25.1.2016. klo 18-20
Aihe: Maunulan uudet kulttuurihankkeet (ks. uutinen aluefoorumista). Maunulassa on käynnistynyt tammikuussa 2016 Helsingin uuden kulttuurimallin kaksi hanketta eli Kansallisteatterin Maunulan maisemat ja m-cultin yhteisöllisen mediataiteen residenssit. Tilaisuudessa esitellään Kansallisteatterin hanketta ja keskustellaan sen sisällöstä. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

115. aluefoorumi ma 30.11.2015. klo 18-20
Aihe: Maunula ja vuoden 2016 uudet hankkeet (aluefoorumin uutinen). Maunulassa käynnistyy vuoden 2016 alusta kaksi kiinnostavaa prosessia. Helsingin mallin Maunulaan kohdistuvista hankkeista päätettiin marraskuussa 2015 kulttuurilautakunnan kokouksessa. Hankkeet käynnistyvät vuoden 2016 alusta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saaanut Uudenmaan liitolta noin 70 000 euroa avustusta käynnistääkseen paikallisten innovaatioalustojen etsiminen. Innovaatioalustahaku on käynnissä tammikuussa 2016. Innovaatioalustoissa ratkaistaan asukkaiden tärkeiksi kokemia ongelmia. Innovaatioalustoiksi valitaan kolme parasta aluetta. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

114. aluefoorumi ma 26.10.2015. klo 18-20
Aihe: Yleiskaavaehdotus ja Maunula? (aluefoorumin uutinen). Millainen on kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema uusi yleiskaavaehdotus, joka julkaistaan loppusyksystä. Miten valmisteltu yleiskaava vaikuttaa Helsinkiin ja Maunulaan? Yleiskaavaluonnos valmistui lokakuussa 2014 ja sitä oli mahdollista kommentoida helmikuun 2015 loppuun. Luonnoksesta on kommenttien pohjalta kehitetty yleiskaavaehdotus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

113. aluefoorumi ma 28.9.2015. klo 18-20
Aihe: Maunula esteettömänä asumisympäristönä (aluefoorumin uutinen). Millaisia parannuksia Maunulaan asumisympäristönä voisi tehdä senioreiden näkökulmasta? Miten Saunabaarin ottoautomaatin lähtö vaikutti senioireiden elämään? Maunulan asukkaista noin 23 % on yli 65 vuotiaita. Miten lapsiperheiden näkemykset poikkeavat senioreiden mielipiteistä vai voidaanko näiden ryhmien tarpeita edistää samoilla toimenpiteillä esimerkiksi asumisympäristön esteettömyyttä parantamalla. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

112. aluefoorumi ma 14.9.2015. klo 18-20
Aihe: Helsingin uuden kulttuurimallin hankehaun ehdotukset Maunulaan? (aluefoorumin uutinen). Helsingin mallin haku päättyi 12.6.2015. Mitkä taidealan instituutiot hakivat Maunulaan? Millaiset kulttuurisen osallistamisen toimintatavat mielestäsi sopivat parhaiten Maunulaan? Millaisilla toimintatavoilla on jatkuvuutta myös projektin jälkeen? Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

111. aluefoorumi ma 18.5.2015. klo 18-20
Aihe: Maunulan keskustan rakentuminen ja liikennejärjestely. (Ks. tilaisuuden materiaali). Aiheena oli Maunulan keskustan rakentuminen sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Suursuon ostoskeskuksen purku toteutetaan kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Miten Maunulan keskustan rakentaminen sen jälkeen etenee? Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

110. aluefoorumi ma 20.4.2015. klo 18-20
Aihe: Miten asumisen tarpeet Maunulassa muuttuvat? (ks. tilaisuuden materiaali). Aluefoorumilla keskusteltiin Maunulan ja Pohjoisen suurpiirin ja Maunulan asuntorakenteesta ja väestökehityksestä Väestörakenteen muutoksia Helsingissä esitteli tietokeskuksen tutkija Katja Vilkama otsikolla Asukasrakenteen muutokset pääkaupunkiseudulla – Mitä kuuluu Maunulaan?” Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

109. aluefoorumi ma 23.3.2015. klo 18-20
Aihe: Helsingin kulttuurimallia ja Malli. (Ks. tilaisuuden materiaali). Aluefoorumilla keskusteltiin Helsingin uudesta osallistavasta kulttuurityön mallista ja sen pilotoinnista Maunulassa. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

108. aluefoorumi ma 23.2.2015. klo 18.00-20.00
Aihe: Mitä yleiskaavaluonnos kertoo Maunulan tulevaisuudesta? (Ks. tilaisuuden materiaali). Aluefoorumilla keskustellaan lautakunnan 16.12.2014 kommentoitavaksi lähettämästä yleiskaavan luonnoksesta. Luonnosta voi kommentoida kaupunkisuunnitteluvirastolle 7.1.-28.2.2015. Ksv järjestää neljä yleiskaavapajaa näyttelytila Laiturilla: 19.1., 22.1, 26.1. ja 29.1.2015. Maunulaa koskeva kritiikkipaja on ma 26.1.2015. Mitä yleiskaavan luonnoksessa on kiinnostavaa Maunulan kannalta? Ks. yleiskaavan valmistelu sivusto. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

107. aluefoorumi ma 1.12.2014. klo 18-20
Aihe: Mitä yleiskaavaluonnos kertoo Maunulan tulevaisuudesta? (Ks. uutinen aluefoorumista). Aluefoorumilla keskustellaan marraskuussa 2014 julkaistavasta Helsingin yleiskaavaluonnoksesta. Mitä siinä on kiinnostavaa Maunulan kannalta? Onko yleiskaavaluonnos uhka vai mahdollisuus ja miten tehdä siitä vielä parempi Maunulan kannalta? Ks. yleiskaavan valmistelu sivusto. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

106. aluefoorumi ma 10.11.2014. klo 17-20
Aihe: Maunulan turvallisuus. (ks. tilaisuuden materiaali). Maunulan aluefoorumilla keskustellaan Maunulan rikosturvallisuudesta. Alkuvuodesta ilmestyi Helsingin tietokeskuksen raportti asukkaiden kokemasta turvallisuudesta. Maunula on parantanut asemiaan joka kolmas vuosi tehtävässä tutkimuksessa. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

105. aluefoorumi 29.9.2014. klo HUOM!!! 18.00-20.00
Aihe: Miten kehittää Saunabaarin keskustaa kohtaamispaikkana? (ks. tilaisuuden materiaali). Aluefoorumilla keskustellaan, miten kehittää Saunabaarin liikekeskustan palveluja sekä edistää kansalaisten  vuorovaikutusta. Teema liittyy valmisteilla olevaan hankkeeseen Kohtaamisia ja vaihdantaa. Pakilalaiset miettivät omalla tahollaan, miten kehittää Pakilantiestä kohtaamiskatu. (ks. Pakila-Seuran kevätkokouksen 2014 materiaali). Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

104. aluefoorumi ma 14.4.2014. klo 18-20
Aihe: Miten Maunulassa voidaan vaikuttaa CO2-päästöihin? (ks. uutinen aluefoorumista). Jääjuhlan käsiohjelman välissä jaetaan kotitalouksiin kysely, jolla kartoitetaan asukkaiden käyttäytymistä ja vaikutusmahdollisuuksia energian säästössä ja CO2-päästöjen vähentämisessä. Miten kyselyn tuloksia tulisi tulkita Maunulan osalta? Analyysiä jatketaan myöhemmin keväällä selvittämällä taloyhtiöiden energian ja veden kulutustietoja. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

103. aluefoorumi ma 24.3.2014. klo 18-20
Aihe: Maunulan katutason palvelujen kehittäminen. (ks. uutinen aluefoorumista) Maunulan 103. aluefoorumi pidetään maanantaina 25.3.2014 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25). Aluefoorumilla keskustellaan Maunulan katutason palvelujen kehittämisestä. Maunulan uusi liikekeskus avattiin 20.3.2014. Saunabaarin katutason liiketilat tyhjenivät maaliskuun alussa. Suursuon ostoskeskus puretaan ja esimerkiksi R-kioski etsii paikkaansa. Miten Maunulan palveluja ja liiketilojen hallintaa tulisi kehittää? Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

102. aluefoorumi ma 17.2.2014. klo 18-20
Aihe: Yleiskaavaan vaikuttamisen aikaikkuna sulkeutuu. (ks. uutinen aluefoorumista) Aluefoorumilla keskustellaan uuden yleiskaavan Visio 2050:n vaikutuksista Maunulaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää helmi- maaliskuun vaihteessa neljä alueellista työpajaa näyttelytila Laiturissa Kampissa. Tilaisuuksissa on mahdollista esittää näkemyksiä alueiden kehittämisestä ja täydennysrakentamisesta. Yleiskaavaluonnokseen vaikuttamisen aikaikkuna päättyy maaliskuun lopulla. Yleiskaavaluonnos valmistuu vuoden 2014 aikana ja yleiskaava menee valtuuston käsittelyyn vuoden 2016 aikana. Miten tilanne nähdään Maunulan osalta? Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

101. aluefoorumi ma 2.12.2013. klo 18-20
Aihe: Maunulan ryhmäkorjaushanke päättyi – Miten tästä eteenpäin? (ks. uutinen aluefoorumista). Aluefoorumilla keskustellaan kaupunginosan kehittämismalleista. Vuoden lopulla päättyy Maunulan ryhmäkorjaushanke, jota ryhdyttiin ideoimaan keväällä 2007. Hankkeen aikana korjattiin kahdeksan asunto-osakeyhtiötä ja noin 500 asuntoa. Mitä ryhmäkorjauksesta opittiin ja miten asuinalueiden kehittämistoimintaa tulisi jatkossa toteuttaa Maunulassa ja muualla?  Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

100. aluefoorumi ma 28.10.2013. klo 18-20
Aihe: Maunulan solmukohdat uudistuvat. (ks. uutinen aluefoorumi) Heka Maunulan toimisto Saunabaarista siirtyy ensi vuonna Malmille ja Maunulaan jää palvelupiste. Saunabaarin katutason liiketilat ovat vapautumassa. Millaista toimintaa näihin noin 400 m2:n pitäisi sijoittaa? Maunulan keskustan liikerakennus valmistuu vuonna 2014. Millaisia palveluja sinne noin 400 m2 pienliiketiloihin ja mitä tulee kadun toiselle puolelle. Helsingin uusi talousarvioesitys vuodelle 2014 julkistettiin 10.10.2013. Mitä se kertoo Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennuksen aikataulusta sekä missä vaiheessa rakennuksen suunnittelu nyt on? Mitä muut solmukohdat vaikuttavat Maunulan kehitykseen? Tilaisuudessa pohditaan myös, miten Raidejokerin liikenteen käynnistymistä 2020-luvulla voisi hyödyntää Maunulan palveluiden kehittämisessä. Nykyistä bussijokerilla tehdään noin 30000 matkaa vuorokaudessa.  Raidejokeri nostaa matkustajamäärän noin 80000 matkaan vuorokaudessa. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

99. aluefoorumi ma 30.9.2013. klo 18-20
Aihe: Maunulan visio 2030? (ks. uutinen aluefoorumista). Aluefoorumilla keskustellaan Helsingin uuden yleiskaavan visiosta vuoteen 2050 ja Maunulan omasta visiosta vuodelle 2030. Helsingin kaupungin uuden yleiskaavan visio menee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi lokakuussa 2013. Millainen paikka Maunula voisi olla 17 vuoden kuluttua. Mikä on toivottavaa ja mikä mahdollista? Kaupunginosan visio 2030 työstetaan Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry lähettämän mallin mukaan ks. uutinen kaupunginosien visiotyöstä. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

Maunulan XVII kesäseminaari 7.6.2013. klo 8.30-15
Aihe: Maunulan kesäseminaari järjestetään jo 17. kerran. Seminaarin teemana on aluekehittämisen pelillistäminen. Ks. myös Maunulan kesäseminaarit. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.

98. aluefoorumi ma 15.4.2013. klo 18-20
Alustava aihe: Maunulan keskustan suunnittelu ja toteutus. Aluefoorumilla keskustellaan Maunulan keskustan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunula-sali

97. aluefoorumi ma 25.3.2013. klo 18-20
Aihe: Verkostokaupungin solmukohdat ja palvelutarjonta. Aluefoorumilla keskustellaan verkostokaupungista ja sovelletaan ajattelumallia Pohjois-Helsingin liikenteen ja solmukohtien analysointiin. Verkostokaupunki on valmisteilla olevan uuden yleiskaavan keskeinen teema. Samalla tarkastellaan palveluiden tuottamislogistiikkaa. Seminaarissa verrataan Pohjois-Haagan, Maunulan ja Oulunkylän liikenneverkkoa ja solmukohtia kokonaisuutena. Samalla pohditaan mahdollisuuksia kehittää alueen palveluita ja niiden saavutettavuutta. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunula-sali

96. aluefoorumi ma 4.3.2013. klo 18-20
Aihe: Putkiremontit ja asunnon arvo. Aluefoorumilla keskustellaan putkiremonteista ja asunnon arvosta. Mikä on oikea hinta putkiremontoidussa taloyhtiössä myytävästä asunnosta? Mistä ostaja tietää, millainen putkiremontti taloyhtiöön on tehty ja milloin tulee lisää korjauksia yhtiöön. Millaista tietoa ostajan tulisi hankkia yhtiöistä? Asiantuntijat avaavat aihetta eri näkökulmista. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunula-sali

95. aluefoorumi ma 03.12.2012. klo 18-20

Aihe: Maunulan tulevaisuus ja uuden yleiskaavan valmistelu. Tilaisuudessa keskustellaan asuinalueen muuttumisesta ja Maunulan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä uuden yleiskaavan toteutusprosessista. Helsingin uuden yleiskaavan suunnittelu on käynnistynyt ja se menee valtuuston hyväksyttäväksi todennäköisesti vuonna 2016. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan, miten asukkaat voivat vaikuttaa alueensa kehitykseen ja mitkä ovat Maunulan suurimmat haasteet (joihin tulisi vaikuttaa). Tilaisuus on osa Maunulan WDC 2012-hanketta ”Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa”. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunula-sali

94. aluefoorumi ma 22.10.2012. klo 18-20

Aihe: Maunulan keskustan kehittäminen. Maunulan uusi keskusta on merkittävä solmukohta Raide-Jokerin reitillä. Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan keskustan liikenneyhteyksistä ja palveluista. Maunulan uuden keskustan infrarakennustyöt käynnistyvät syyskuussa. Tilaisuudessa selvitetään Maunulan keskustan toteutuksen aikataulua. Tilaisuus on osa Maunulan WDC 2012-hanketta ”Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa”. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunula-sali

93. aluefoorumi ma 24.9.2012. klo 18-20

Aihe: Maunulan polut. Tilaisuudessa keskustellaan erilaisista poluista kuten kaupunki- ja luontopoluista, vanhusten kuntopolusta sekä Maunulan sisäistä asiointia palvelevista kevyen liikenteen reiteistä. Tilaisuudessa esitellään suunnitteilla olevat Maunulan kaupunkipolku ja Maunulan luontopolut. Tilaisuus on osa Maunulan WDC 2012-hanketta ”Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa”. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunula-sali

Maunulan XVI kesäseminaari 8.6.2012. klo 9-15
Aihe: Maunulan kesäseminaari järjestetään jo 16. kerran. Seminaarin teemana on Muutos verkostokaupungissa – Itsemuotoutuvat kaupunginosat. Miten muutos tapahtuu verkostokaupungissa ja miten alueen asukkaat voivat osallistua oman alueensa kehittämiseen ja tehdä siitä tulevaisuuden menestystarinan? Tilaisuus on osa Maunulan WDC-vuoden tapahtumia eli Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa -hanketta, jossa alueen kehitystä tarkastellaan jatkumona menneisyydestä tulevaisuuteen. Ks. myös Maunulan kesäseminaarit. Paikka: Maunulan Kirkko.

92. aluefoorumi ma 16.4.2012. klo 18-20
Aihe: Millainen on 15 minuutin kaupunki? Aluefoorumin aiheina ovat verkostokaupunki ja kaupunkilogistiikan kehittäminen. Seuraavan yleiskaavan keskeinen idea on verkostokaupunki, joka koostuu väylistä eli linkeistä ja solmuista. Palvelut keskittyvät verkostokaupungin solmukohtiin niiden hyvän liikenteellisen saavutettavuuden vuoksi. Verkostokaupungissa etäisyyttä tärkeämpi on saavutettavuus. Aluefoorumilla esitellään kauppapalvelujen kotiinkantopalvelua. Ks. myös Maunulan 77. aluefoorumi. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

91. aluefoorumi ma 26.3.2012. klo 18-20
Aihe: Maunulan kehittäminen senioreiden näkökulmasta. Maunulassa on 90-luvun lopulta asti ollut noin 1/4 asukkaista 65 vuotta täyttäneitä. Millaisen Maunulan elinympäristönä pitäisi olla seniorin näkökulmasta? Maunulassa seniorit ovat olleet aktiivisia innovaattoreita aluetta kehitettäessä. Muun muassa vanhusten kuntopolku Suursuolla ja Maunulaa kiertävä luontopolku ovat syntyneet seniorikansalaisten ideoista ja aktiivisuudesta. Tilaisuus on osa Maunulan WDC-vuoden tapahtumia eli Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa -hanketta, jossa alueen kehitystä tarkastellaan jatkumona menneisyydestä tulevaisuuteen. Ks. myös Maunulan 85. aluefoorumi. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

90. aluefoorumi ma 20.2.2012. klo 18-20 (ks. ohjelma)
Aihe: Miten Maunula muotoutui 40-, 50-, 60- ja 70-luvuilla? Tilaisuudessa esitellään Maunulan suunnittelun historiaa suhteessa eri aikakausien kehityslinjoihin. Tilaisuus on osa Maunulan WDC-vuoden tapahtumia eli Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa -hanketta, jossa alueen kehitystä tarkastellaan jatkumona menneisyydestä tulevaisuuteen. Ks. myös Maunulan 89. aluefoorumi. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

89. aluefoorumi ma 28.11. klo 18-20 (Ks. uutinen tilaisuudesta)
Aihe: Luova ja innovatiivinen Maunula. Tilaisuudessa esitellään Kansainvälisen muotoiluvuoden 2012  Maunulan omaa hanketta ”Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa. Lisäksi tilaisuuden pohditaan, miten Maunulan päivittäispalveluja voitaisiin kehittää hyödyntämällä sähköisiä tilausjärjestelmiä ja kehittämällä palvelujen tuottamisen logistiikkaa. Tilaisuudessa palvelujen tuottamisen uusia tapoja esittelevät Erkki Timmerbacka (Seulo), Pentti Holopainen (ArctiCare) ja Petu Tapio (Vastaamo.fi). Ks. myös Maunulan 83. aluefoorumi. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

88. aluefoorumi, ma 24.10. klo 18-20
Aihe: Jokeri-linjan solmufoorumi. Miten kehittää Jokeri-linjan reitin solmukohtia? Ks. uutinen tilaisuudesta. Helsingin seudun liikenteen Markus Elfström esitteli poikittais- ja runkolinjasuunnitelmia. Tilaisuuden keskustelussa on mukana Jokerin varren kaupunginosayhdistysten edustajia Maunulan lisäksi Etelä- ja Pohjois-Haagoista sekä Pitäjänmäeltä. Ks. myös Maunulan 86. aluefoorumi ja Maunulan 80. aluefoorumi. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

87. aluefoorumi, ma 19.9. klo 18-20
Aihe: Maunulan täydennysrakentaminen ja Oulunkylän renessanssi. Ks. uutinen tilaisuudesta. Tilaisuudessa esitellään Maunulan täydennysrakentamiskohteiden tilannetta kuten Suursuon pientaloalueen rakentamisen aikataulua, Saton senioritalokohdetta (Suursuonlaita 1a) ja Pakilantie 17.
Ks. tilaisuuden ohjelma. Ks. myös Maunulan 85. aluefoorumi ja 86.aluefoorumi. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

Perjantaina 10.6.2011 klo 8.30-15:
Maunulan XV kesäseminaari. Kaupunki systeeminä.
Seminaarissa käsitellään erilaisten verkkojen ja verkostojen roolia alueiden kehityksessä. Näkökulmina ovat mm. verkostokaupungin kehittyminen ja luovat kehittäjäverkostot. Verkostokaupunki koostuu solmuista ja linkeistä eli solmuja yhdistävistä väylistä. Verkostokaupungin suunnittelussa keskeistä on yhdistää joukkoliikenteen ja palveluverkon sekä digitaalisen kommunikaatiojärjestelmän suunnittelu. Verkostokaupungin kehittyminen johtaa verkon solmujen kilpailuun mutta myös erikoistumiseen ja yhteistyöhön. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa. Järjestäjä: Maunulan aluefoorumi

Ma 11.4.2011 klo 18-20    
86. aluefoorumi: Maunulan solmukohtien kehittäminen
. Ks. tilaisuuden uutinen. Tilaisuudessa keskustellaan keinoista kehittää Maunulan palveluja ja yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä alueen solmukohtia. Aluefoorumissa käsitellään mm. Maunulan keskustan kehittämisen tilannetta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, 3. krs., Metsäpurontie 25,. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet. tervetuloa! Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 21.3.2011 klo 18-20    
85. aluefoorumi: Maunulan seniorit sekä palvelut ja asuminen. Ks. tilaisuuden uutinen. Tilaisuudessa keskustellaan keinoista kehittää senioreiden palveluja ja asumista Maunulassa. Maunulan asukkaista noin 25 % on 65 vuotta täyttäneitä. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 21.2.2011 klo 18-20    
84. aluefoorumi: Maunulan rikosturvallisuuden hallinta. Ks. tilaisuuden uutinen. Tilaisuuden teemana on, miten Maunulan rikosturvallisuutta hallitaan ja miten sitä voidaan parantaa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tilaisuudessa analysoidaan erityisesti asukkaita askarruttaneita rikoksia Maunulassa ja kyseisten rikostyyppien ennaltaehkäisyä jatkossa. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 29.11.2010 klo 18-20    
83. aluefoorumi: Muotoilupääkaupunkivuosi 2012 ja Maunula. Tilaisuuden teemana on, mitä Muotoilupääkaupunkivuosi 2012 merkitsee Maunulalle. Tilaisuudessa keskustellaan, millaisia tapahtumia, näyttelyitä tai hankkeita Maunulassa voitaisiin organisoida vuona 2012.
Lisäksi aluefoorumilla keskustellaan asukaslähtöisestä putkiremontista. Aalto-yliopiston Asla-hanke kehittää asukaslähtöisen putkiremontin kriteerejä. Aluefoorumista on varattu Asla-hankkeella runsas tunti, jonka aikana kartoitetaan osallistujilla osallistuvan suunnittelun menetelmillä asukaslähtöisen putkiremontin keskeiset piirteet. Ks. tilaisuuden uutinen. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 25.10.2010 klo 18-20    
82. aluefoorumi: Lapsiperheiden tarpeet ja näkemykset Maunulan kehittämisessä.  Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan kehittämisestä lapsiperheiden näkökulmasta. Mitkä ovat Maunulan ongelmat ja miten asuinaluetta pitäisi parantaa? Tilaisuuteen pyritään saamaan paikalle Maunulan koulujen ja päivähoidon edustajat. Ks. uutinen tilaisuudesta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 27.9.2010 klo 18-20
81. aluefoorumi: Maunulan täydennysrakentaminen.  Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan täydennysrakentamisesta ja esitellään Maunulan täydennysrakentamisen sparrausklubin tuottamaa materiaalia. Mitkä ovat ne kohdat, joita Maunulassa pitäisi parantaa ja millaisia täydennysrakentamisen ideoita on sparrausklubissa syntynyt? Tilaisuudessa asiaa esittelee aluearkkitehti Sari Ruotsalainen ja vuorovaikutussihteeri Tiina Antila sekä sparrausklubin jäsenet. Ks. tilaisuuden uutinen ja  Maunulan täydennysrakentamisen sivut. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Torstaina 3.6.2010 klo 8.30-15.00
Maunulan XIV kesäseminaari: Kaupunginosien kukoistuksen edellytykset (ks. tilaisuuden ohjelma ja seminaarin materiaali ja valokuvat). Tapahtumassa pohditaan, millä keinoin asuinalue saadaan kukoistamaan. Taustateoriana on itseuudistuvien systeemien teoria. Alueen toimijat voivat vaikuttaa omilla toimillaan asuinalueensa kehitykseen. Erityisen tärkeää näyttää olevan alueellisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittäminen kehityksen edistäjä. Ks. tilaisuuden tiedote. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.

Ti 20.4.2010 klo 18-20    
80. aluefoorumi: Kestävä kehitys ja asuinalueen rakenteellinen toimivuus.  Tilaisuudessa esitellään, miten alueen toimivuutta kehittämällä edistetään kestävää kehitystä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Ks. tilaisuuden uutinen. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ti 30.3.2010 klo 18-20
79. aluefoorumi: Asuinalueen sosiaalinen tasapaino ja täydennysrakentaminen.  Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan sosiaalisesta rakenteesta ja täydennysrakentamisesta. Täydennysrakentamisella voidaan vaikuttaa alueen asuntokannan rakenteeseen ja sosiaaliseen tasapainoon. Ks. tilaisuuden uutinen. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ti 2.3.2010 klo 18-20
78. aluefoorumi: Tilat, toiminta ja alueen hyvinvointi.  Tilaisuudessa esitellään Maunulan palveluja ja toimitiloja, joiden tavoitteena on tuottaa hyvinvointia. Tilaisuudessa esitellään muun muassa Asukastalo Saunabaarin, Maunulan Mediapajan toimintaa sekä muita asukkaita kiinnostavia tiloja. Ks. tilaisuuden uutinen. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Maunula-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 30.11.2009 klo 18-20
77. aluefoorumi: Maunulan tulevaisuus.  Tilaisuudessa esitellään Maunula 2025 visiota ja Maunulasta tehtyä SWOT-analyysiä (vahvuudet, heikkoudet, tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat) ja käydään keskustelua Maunulan toivottavasta kehityksestä. Lisäksi Maunulan ala-asteen ja yhteiskoulun nuoret esittelevät ajatuksia Maunulan kehittämisestä. (ks. uutinen asiasta). Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Vaahtera-sali, 3. krs., Metsäpurontie 25. Tilaisuus on kaikille avoin. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Ma 2.11.2009 klo 17-19
Vanhan Maunulan asemakaavamuutos on valmistunut. Tilaisuudessa esitellään 50-luvun Maunulan alueelle tehtyä asemakaavaluonnosta, jolla suojellaan alueen arvokkaat piirteet ja mahdollistetaan täydennysrakentaminen . Kaavaluonnos on myös nähtävillä 26.10–12.11.2009 välisenä aikana Maunulan Saunabaarin ikkunassa ja Maunulan kirjossa. Ks. uutinen suojelukaavasta. Tilaisuuden järjestäjä: Kaupunkisuunnitteluvirasto. Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3. Tervetuloa.

Ma 28.9.2009 klo 18-20
76. aluefoorumi: Maunulan keskustan suunnittelu.  Tilaisuudessa esitellään Maunulan keskustan suunnittelua ja rakentamisen aikataulua sekä kirjaston ja työväenopiston rakennuksen hankesuunnitelmaa. Katso uutinen tilaisuudesta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Perjantaina 5.6.2009 klo 8.30-16.00
Maunulan XIII kesäseminaari: Alueiden kehityksen hallinta ja kommunikaatio (seminaarin ohjelma). Tapahtuman teemana on alueiden kehittämisen monitoimijaisten prosessien hallinta ja kommunikaatio.Pääkaupunkiseutu on kehittymässä metropoliksi eli monikeskusverkostoksi.  Tarkasteltavina tasoina ovat asuinalue, kunta ja seutu. Tilaisuudessa esitellään kiinnostavia aluekehittämisen ja viestinnän pilottihankkeita sekä pohditaan metropolialueen kehittämistä. Seminaarissa pohditaan Helsingin metropolialueen kehitysprosesseja ja keinoja kehittää aluetta yhteisenä kokonaisuutena sekä vaikuttaa kasvihuoneilmiöön. Kaupunginosien  mallintaminen internetiin ja ”suuren kaupunginosapelin” käynnistäminen mahdollistaa omaehtoisen kehityksen eli asukkaiden osallistumisen omaan alueensa kehittämiseen sekä  tehokkaan ohjauksen ja seurannan. Seminaarissa esitellään myös ALPAKKA- ja MAP-hankkeiden tuloksia. Ks. seminaarin tiedote. ja seminaarimateriaali. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.

Keskiviikkona 22.4.2009 klo 18-20
75. aluefoorumi: Maunulan suuri tilapeli (ohjelma). Maunulassa eri hallintokunnilla on tarvetta järjestellä toimitiloja. Toisilla on liikaa tilaa ja toisilla on taas tilat ovat epäsopivat tai ne puuttuvat kokonaan. Tilaisuudessa esitellään kirjaston ja työväen opiston hankesuunnittelun edistymistä ja keskustellaan, miten asukkaille välttämättömille palveluille löydetään sopivat tilat ja paikat Maunulan alueelta. Tilaisuudessa esitellään myös Maunula-Seuran teettämää toimitilaselvitystä. Ks. uutinen asiasta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Tiistaina 31.3.2009 klo 18-20
74. aluefoorumi: Maunulan lapset, nuoret ja perheet.  (ohjelma) Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan lapsiperheiden, lasten ja nuorten tilanteesta. Tilaisuudessa pitävät alustuksen Maunulan yhteiskoulun rehtori Jouko Jauhiainen ja ala-asteen rehtori Susanna Lamminpää. Lisäksi tietotekniikka-asiantuntija Ville Tapio esittelee nuorille suunnattua internetpohjaista neuvontapalvelua. Tilaisuuteen on kutsuttu myös sosiaaliviraston ja nuorisotalon edustajat. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan yhteiskoulun ruokala, Kuusikkotie 3.
Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Maanantaina 23.2.2009 klo 18-20
73. aluefoorumi: Mitkä tekijät vaikuttavat Maunulan kehitykseen (ohjelma). Tilaisuudessa Helsingin seudun suunnittelua esittelee DI Matti Pallasvuo ja Esikaupunkien renesanssi -ajattelua arkkitehti Tero Santaoja. Parhaillaan 14 Helsingin seudun kuntaa työstää Helsingin Seutu 2050 -visiota. Eduskunta muutti vuoden 2009 alussa maankäyttö- ja rakennuslakia. Siinä todetaan muun muassa, että jatkossa Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät yhteisen yleiskaavan. Helsingin seudun yhteisen vision tekeminen edeltää yhteisen yleiskaavan valmistelua. Tilaisuudessa keskustellaan myös Maunula 2050 -visiosta. Ks. uutinen asiasta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Maanantaina 24.11.2008 klo 18-20
72. aluefoorumi: Suursuon pientaloalueen tonttien luovutus (ohjelma).  Tilaisuudessa keskustellaan Suursuon pientaloalueen tonttien luovutuksesta sekä alueen arkkitehtuurille asetettavista vaatimuksista. Alueen tonttien luovutus käynnistynee loppuvuodesta 2008. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Maanantaina 27.10.2008 klo 18-20
71. aluefoorumi: Maunulan seniorit sekä palvelut ja asuminen (ohjelma). Tilaisuudessa keskustellaan keinoista kehittää senioreiden palveluja ja asumista Maunulassa. Maunulan asukkaista noin 25 % on 65 vuotta täyttäneitä. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.
Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

reuna_pallo.gif (871 bytes) Maanantaina 29.9.2008
klo 18-20     70. aluefoorumi: Maunula ja Helsingin seutu 2050 -visioprosessi.  Tilaisuudessa kuullaan Helsingin seutu 2050-visioprosessista ja tunnistetaan Maunulan tulevaan kehitykseen vaikuttavia muutostekijöitä sekä ideoitaan Maunulan visio prosessia. Tilaisuuden asiantuntijana on Demos Helsingin Aleksi Neuvonen. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.
Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
    
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 6.6.2008
klo 8.30-16.00     Maunulan XII kesäseminaari: Älykkäät metropolin solmut – Kohti itseohjautuvaa kaupunginosakehitystä (ohjelma). Tilaisuudessa keskustellaan pääkaupunkiseudun kehittymisestä metropoliksi eli monikeskusverkostoksi, jota tehokas julkinen liikenne yhdistää. Seminaarissa pohditaan metropolialueen kehitysprosesseja ja keinoja kehittää aluetta yhteisenä kokonaisuutena ja vaikuttaa kasvihuoneilmiöön. Seminaarissa esitellään myös ALPAKKA-hanketta ja ubiikin tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Ks. seminaarin tiedote. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 15.4.2008
klo 18-20     69. aluefoorumi: Asunto-osakeyhtiöiden putkiremontit (ohjelma).  Tilaisuudessa esitellään MAP-hankkeen kehittämää taloyhtiöiden yhteistyömallia putkiremonttien toteuttamisessa. Esiselvityksen tuloksia esittelevät toimitusjohta Mikko Virkamäki ja projektipäällikkö Mikko Virkamäki Kotialue Oy:stä. Putkiremonttien toteutus on ajankohtainen asia 50- ja 60-luvuilla rakennetuissa taloyhtiöissä. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.
Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 18.3.2008
klo 18-20     68. aluefoorumi: Maunulan palvelut ja ubiikin teknologian hyödyntäminen (ohjelma).  Tilaisuudessa kuullaan Maunulan uuden keskustan kirjaston ja työväenopiston suunnittelun tilanteesta. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Alpakka-hankkeen tilannetta ja kehitettäviä uusia tietotekniikkaan perustuvia ubiikkeja palveluja. Tilaisuuden asiantuntijoina ovat aluerehtori Kaarina Vattula (työväenopisto), johtava suunnittelija Hanna Aaltonen (kaupunginkirjasto), projektipäällikkö Anna Kanervo (Helka ry) ja tutkija Sirkku Wallin (YTK).  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.
Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 12.2.2008
klo 18-20     67. aluefoorumi: Maunulan tonttien vuokrat (ohjelma) Tilaisuudessa käsitellään Maunulan vanhojen taloyhtiöiden tonttien vuokrien määräytymistä. Maunulan 50-luvun taloyhtiöiden tonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä ja vuokrasopimuksia ollaan uusimassa. Vuokria päivitetään lähemmäksi todellisista arvoista laskettuja vuokria Uusien rakennuskohteiden tonttien vuokrat määräytyvät tonttien todellisten tonttien arvojen pohjalta. Vuokralaskelmissa käytetty maan korkoprosentti on 4 %. Tilaisuuden asiantuntijoina ovat VTT:n tutkija Seppo Teerimo sekä Helsingin kiinteistövirastoston tonttiosastolta osastopäällikkö Juhani Tuuttila ja kiinteistölakimies Risto Lehtonen.  Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.
Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 27.11.2007
klo 18-20     66. aluefoorumi: Maunulan palveluiden kehittäminen.
(tilaisuuden ohjelma). Tilaisuudessa esitellään Alpakka-hankkeen palvelukyselyn tuloksia ja keskustellaan mahdollisuuksista kehittää Maunulan palveluita. Alustajina ovat Alpakka-hankkeen tutkija Sirkku Wallin (YTK) ja projektipäällikkö Anna Kanervo (Helka ry). Tilaisuudessa keskustellaan myös Maunulan mahdollisista senioritalokohteista, joita ovat Suursuonlaidan kerrostalotontti vanhusten kuntopolun vieressä, Pakilantie 17 (Saton talo) ja Suursuontie 14 (entinen Paanukoti, joka on myytävänä). Tilaisuudessa käsitellään myös Suursuon elämänkaarikortteli-ideaa. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 30.10.2007
klo 18-20     

65. aluefoorumi: Maunulan putkiremontit ja taloyhtiöiden yhteistyö (tilaisuuden ohjelma)
Tilaisuudessa esitellään Kotialue Oy:n hanketta, jonka tavoitteena on luoda Maunulan taloyhtiöille yhteistyömalli putkiremonttien teettämiseen. Yhteistyömallin avulla pyritään putkiremontit toteuttamaan edullisemmin ja laadukkaammin kuin jos kukin yhtiö tekisi putkiremontit erikseen. Maunulan taloyhtiöiden putkiremontit lähestyvät. Seuraavan 15 vuoden aikana suurimmassa osassa Maunulan asunto-osakeyhtiöitä suoritetaan putkiremontti. Tilaisuuden alustajina ovat Peter Fredriksson Ympäristöministeriöstä, Mikko Virkamäki ja Paavo Kykkänen Kotialue Oy:stä sekä Lars Lindeman NCC-yhtiöistä ja Vesa Valaste Nordeasta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. HUOM!!! paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 18.9.2007
klo 18-20     64. aluefoorumi: Liikenneyhteydet ja saavutettavuus
tilaisuuden ohjelma. Pakilantien liikennesuunnitelman menevät lautakuntaan syksyn 2007 aikana. Tilaisuudessa liikennesuunnittelija Jari Laaksonen esittelee Pakilantien liikennesuunnitelmia ja liikenteestä tehtyä tietokonesimulointia. Tilaisuudessa esitellään myös Ubiikkimaunulaa eli Helkan ja YTK:n Alpakka tietoyhteiskuntahanketta, josta kertovat tutkija Sirkku Wallin ja projektikoordinaattori Anna Kanerno. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 8.6.2007
klo 8.30-16.00     Maunulan XI kesäseminaari: Aluekehittämisestä testialueisiin – Näkökulmia aluekehittämistradition muutoksesta.  Tilaisuudessa keskustellaan metropolialueen uudenlaisista kehittämisapparaateista ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä globalisoituvassa taloudessa. Kansakunnan vauraus syntyy globaaleilla markkinoilla ja se jaetaan paikallisessa taloudessa. Seminaarissa haetaan vastausta kysymykseen, voisiko Helsingin metropolialueen vetovoima ja vauraus syntyä innovatiivisista tai älykkäistä kaupunginosista sekä miten asuinalueista voisi kehittyä luovuutta edistäviä paikkoja? Miten asuinalueesta voi kehittyä fiksu/luova kaupunginosa ja mikä on alueen toimijoiden rooli prosessissa?  Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 17.4.2007
klo 18-20     63. aluefoorumi: Miten voit vaikuttaa Maunulan rikosturvallisuuteen? Tilaisuudessa esitellään Maunulan rikostilastoja vuodelta 2006 ja 20.3.-6.4.2007 suoritetun  rikosturvallisuuskyselyn tuloksia. Maunulassa toimii Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti, jossa keskeisenä ideana on, että alueiden rikosturvallisuutta voidaan parantaa ja arkirikollisuutta vähentää 1) kehittämällä ympäristöä, 2) parantamalla alueen kommunikaatiorakennetta sekä 3) mittaamalla koettua rikosturvallisuutta ja arkirikollisuutta vuosittain. Tule keskustelemaan ja kysymään rikosturvallisuusongelmista. Tilaisuuden alustajana on OTK Mikko Virkamäki. Maunulan uusi aluepoliisi Mirka Lehtoranta esittäytyy asukkaille. Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan puistojen tilanteesta sekä taloyhtiöiden yhteisestä kevätsiivouksesta. Jokainen voi edistää Maunulan muuttumista entistä turvallisemmaksi asuinalueeksi.  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 20.3.2007
klo 18-20     62. aluefoorumi: Suursuon alue kehittyy. Tilaisuudessa keskustellaan Suursuon täydennysrakentamisesta ja Suursuonlaidan senioritalosta sekä toimintansa lopettavan Paanumäen vanhainkodin rakennuksen tulevasta käytöstä. Tilaisuudessa on mahdollista kysyä Suursuon pientaloalueen kaavasta ja toteuttamisaikataulusta. Asiantuntijana toimii aluearkkitehti Sari Ruotsalainen. Tilaisuudessa käsitellään myös Suursuon elämänkaarikortteli-ideaa sekä Suursuon hissirakentamisprojekteja. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 20.2.2007
klo 18-20     61. aluefoorumi: Putkiremontin valmistelu asunto-osakeyhtiössä?
Maunulan taloyhtiöiden putkiremontit lähestyvät. Seuraavan 15 vuoden aikana suurimmassa osassa Maunulan taloyhtiöitä suoritetaan putkiremontti. Osassa 50-luvun taloissa putkiremontteja on jo tehty ja niistä on saatu kokemuksia. Mitkä ovat putkiremontin kustannukset ja voivatko taloyhtiöt toimia yhdessä kustannusten pienentämiseksi? Tilaisuudessa saat tietoa kustannuksista, toteutusprosesseista sekä hyvistä toimintakäytännöistä. Tilaisuuden alustajina olivat Markku Kulomäki, Eino Rantala ja Mikko Virkamäki. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka:  Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 28.11.2006
klo 18-20     60. aluefoorumi: Maunula – 60 vuotta  takana – mitä edessä? Maunulan täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Maunula syntyi suuren kuntaliitoksen seurauksena vuonna 1946. Nuorisotalon perustamisesta on tullut kuluneeksi 40 vuotta. Aluefoorumi ja Palvelukeskus Saunabaari perustettiin 10 vuotta sitten. Tule kuulemaan ja keskustelemaan Maunulan kehityskaaresta. Noin kymmenen vuoden kuluttua Suomi täyttää 100 vuotta. Tule keskustelemaan, millainen paikka Maunulan voisi olla vuonna 2017. Jokainen meistä voi edistää Maunulan muuttumista entistä paremmaksi asuinalueeksi teoillaan ja ideoillaan. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 31.10.2006
klo 18-20     59. aluefoorumi: Miten Jokerilinja kytkeytyy Maunulan kehittämiseen? Jokerilinja käynnistyi 13.8.2006. Se yhdistää keskeisiä tiede- ja teknologia keskistymiä kuten Keilanientä, Otaniemeä, Leppävaraa, Pitäjämäkeä ja Viikkiä. Reitin varrella on monia Nokian toimitiloja. Voidaanko wlan-tekniikkaa käyttää busseissa, jolloin työmatka-aika muuttuisi työajaksi. Tällä voisi olla kriittinen vaikutus joukkoliikenteen suosioon. Millaisia palveluja Maunulan pitäisi tarjota Jokerilinjan käyttäjille? Saadaanko Maunulan Jokerikirjasto, joka toimisi Jokerilinjan ja kirjaston logistisen osana. Millaista yhteistyötä Jokerikirjastolla ja alueen kouluilla voisi olla? Suursuolle ja Maunulan keskustaan rakennetaan uusia asuntoja. Voisiko Maunula tarjota sopivia asuntoja tiede- ja teknologiakeskittymien työntekijöille? Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 3.10.2006
klo 18-20     58. aluefoorumi: Parempaa elinympäristöä Maunlaan?  Maunulassa asuu Helsingin vanhin väestö. Noin 25 % alueen asukkaista on 65 vuotta täyttäneitä. Uuden väestöennusteen mukaan myös 15 vuoden kuluttua Maunulassa on edelleen neljännes yli 65 vuotta täyttäneitä. Mitä vanhenevan väestön elinolosuhteiden parantamiseksi on tehty ja miten alueen ympäristöä ja palveluja voidaan edelleen kehittää. Tilaisuudessa esitellään elämänkaarikortteli-ideaa sekä vanhusten kuntopolusta tehtyä tutkimusta. Suursuon alueella on jo nyt tehty merkittävästi senioreiden olosuhteita parantavia asioita kuten rakennettu vanhoihin taloihin hissejä ja vanhusten kuntopolku. Suursuonlaitaan tulee myös uusi senioritalo. Maunulan uuteen keskustaan voidaan keskittää vanhuksille sopivia palveluja. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa! Uutinen 3.10.06 aluefoorumista
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 9.6.2006
klo 8.30-14.30     Maunulan X kesäseminaari: Oppivat asuinalueet – alueet uusien viestintäteknologioiden testipenkkeinä. Suomi oli 80-luvulla maailman huippua jäänmurtajien ja risteilijöiden rakentamisessa sekä 90-luvulla käsipuhelin kehittämisessä. Viestintäteknologioita ei voida testata pelkästään insinöörien laboratorioissa vaan Suomen ja pääkaupunkiseudun pärjääminen globaaleilla markkinoilla edellyttää suotuisia testiympäristöjä ja vaativia kotimarkkinoita sekä yhteistyötä eri osapuolten välillä. Uusinta viestintäteknologiaa kehitetään testialueilla, joita ovat muun muassa Arabianranta, Espoon Suurpelto ja nyt myös Keski-Pasilassa käynnistyvä Forum Virium. Kurvissa on omaehtoisesti ryhdytty pilotoimaan digitekniikkaa m2hz-kanavaidealla. Toimijana on m-cult, joka haluaa rakentaa tuotantoympäristö työnimellä Live Lab (ks. HS D1 26.3.2006). Voiko myös Maunula toimia uuden viestintäteknologian testialueena? Näinhän käytännössä toimittiin Nettimaunulassa vuosina 2001-2003. Seminaarissa keskustellaan alueen oppimisprosesseista ja kollektiivisesta älykkyydestä. Seminaarissa pohditaan, mitä mahdollisuuksia uusi informaatiotekniikka tarjoaa alueiden positiivisen muutosprosessien hallintaan. Voidaanko testialuetoimintaa konseptualisoida ja levittää yhtenä aluekehittämisen muotona? Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 18.4.2006
klo 18-20     57. aluefoorumi: Miten voit vaikuttaa Maunulan rikosturvallisuuteen? Tilaisuudessa esitellään Maunulan rikostilastoja vuodelta 2005 ja maaliskuussa 2006 suoritetun rikosturvallisuuskyselyn tuloksia. Maunulassa toimii YKS 2-projekti, jossa keskeisenä ideana on, että alueiden rikosturvallisuutta voidaan parantaa ja arkirikollisuutta vähentää 1) kehittämällä ympäristöä, 2) parantamalla alueen kommunikaatiorakennetta sekä 3) mittaamalla koettua rikosturvallisuutta ja arkirikollisuutta vuosittain. Paikalla ovat rikostuvallisuuden asiantuntijoita ja poliisi. Tule keskustelemaan ja kysymään rikosturvallisuusongelmista. Jokainen voi edistää Maunulan muuttumista entistä turvallisemmaksi asuinalueeksi. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 28.3.2006
klo 18-20     56. aluefoorumi: Suursuon alue kehittyy.
(tilaisuuden ohjelma) Tilaisuudessa esitellään Suursuon pientaloalueen kaavaluonnosta ja siihen tehtävät muutoksia. Esittelijänä toimii aluearkkitehti Sari Ruotsalainen. Aluearkkitehti kertoo myös, mikä on vanhan Maunulan suojelukaavoituksen tilanne ja aikataulu. Tilaisuudessa käsitellään myös Suursuon elämänkaarikortteli-ideaa sekä Suursuon hissirakentamisprojekteja. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Keskiviikkona 1.3.2006
klo 18-20     55. aluefoorumi: Putkiremontit tulevat. Oletko valmis?
( tilaisuuden ohjelma ) Maunulan taloyhtiöiden putkiremontit lähestyvät. Seuraavan 15 vuoden aikana suurimmassa osassa Maunulan taloyhtiöitä suoritetaan putkiremontti. Osassa 50-luvun taloissa putkiremontteja on jo tehty ja niistä on saatu kokemuksia. Mitkä ovat putkiremontin kustannukset ja voivatko taloyhtiöt toimia yhdessä kustannusten pienentämiseksi? Miten kylpyhuoneet ja keittiöt kannattaa toteuttaa putkiremontin yhteydessä. Tilaisuudessa saat tietoa kustannuksista, toteutusprosesseista sekä hyvistä toimintakäytännöistä. Aluefoorumilla esitellään myös toimintamalli, jossa kiinteistönpidon viestintä hoidetaan internetin avulla. Kiinteistönpitoon liittyvien yritysten toimintaprosessit ovat siirtymässä nettiin, jolloin toiminta tehostuu ja syntyy merkittäviä kustannussäästöjä taloyhtiölle. Uudenlaisten ja kehittyneiden kiinteistönpito- ja isännöintiteknologioiden avulla vaikutetaan suoraan taloyhtiöiden arvoon ja asukkaiden asumistyytyväisyyteen. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. HUOM!!! paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3, yhteiskoulun ruokasali. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Torstaina 8.12. 2005
klo 18     Kaupunkisuunnitteluvirasto esittelee Suursuon pientaloalueen kaavaluonnosta torstaina 8.12.05 klo 18-20 Pakilan yläasteen auditoriossa (Pakilantie 67). Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Maunulan, Pakilan Saarnaajantien ja Tuusulanväylän rajaamalle alueelle. Alueelle tulee noin 140 pientaloa. (Ks. kaavan havainnekuva pdf). Tilaisuuden järjestäjä: kaupunkisuunnitteluvirasto. Paikka Pakilan yläaste, Pakilantie 67.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 29.11. 2005
klo 18-20     The 54th Local Forum: Local Models in Information Society. (program/ohjelma). Researchers presents interesting participating information society model from Reikjavik, Gardabaer (Germany), Portland (U.S.) and Espoo. What it be the Maunula Model? Tutkijat esittelevät kansainvälisiä kokemuksia erilaista kansalaisia osallistavista tietoyhteiskuntasovellutuksista muun muassa Reikjavikistä, Gardabaerista (Saksa) ja Portlandista (USA). The language of the meeting is (bad) English. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa! You are very welcome.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 18.10.2005
klo 17-20     53. aluefoorumi: Muotoilun mahdollisuudet Maunulassa
(tilaisuuden ohjelma) Tilaisuudessa esitellään muotoiluun liittyviä asioita Maunulasta kuten Suursuolle ideoitua elämänkaarikorttelia, vanhusten kuntopolkua, Maunulan suunnittelijoista sekä taide- ja designalan työntekijöistä muodostunutta designklusteria sekä saavutettavuus -teemaa. Tilaisuudessa pohditaan, miten muotoilun keinoin luodaan parempaa kaupunkiympäristöä ja miten Maunulasta voisi kehittyä hyvän muotoilun ja arkkitehtuurin kotipesä. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
Tilaisuuden uutinen.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 20.9.2005
klo 18-20     52. aluefoorumi: Maunulan asuntojen hinnat ja alueen kauppapalvelut (tilaisuuden ohjelma). Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan asuntojen hintakehityksestä sekä hintoihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi käydään keskustelua päivittäistavarakaupassa tulevista muutoksista. Pakilantielle on tulossa mahdollisesti kolme n. 2000 kerros-m2 supermarketia. Miten Maunulan keskustat saadaan elinvoimaisiksi, millaisia palveluja alueella tarvitaan ja miten Maunulan keskustojen kannattaisi erikoistua? Tilaisuudessa saat viimeiset tiedot Maunulan keskusta-alueen kaavoitusprosessin etenemisestä. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 10.6.2005
klo 8.30-16.00     Maunulan IX kesäseminaari: Kollektiivinen äly ja luovat alueet – uusi näkökulma alueiden kehittämiseen (seminaarin ohjelma) Seminaarissa keskustellaan alueen oppimisprosessista ja kollektiivisesta älykkyydestä. Lisäksi seminaarissa pohditaan, mitä mahdollisuuksia uusi informaatiotekniikka tarjoaa alueen positiivisen muutosprosessin hallintaan. Tilaisuus videoidaan ja lähetetään internetissä maailmalle. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 26.4.2005
klo 18-20     51. Aluefoorumi: Maunulan rikosturvallisuuden kehittäminen (tilaisuuden ohjelma). Tilaisuudessa esitellään vuoden alussa käynnistyvän YKS 2-projektin maalis- huhtikuun vaihteessa tehdyn rikosturvallisuuskyselyn tulokset sekä keskustellaan Maunulan rikosturvallisuuden kehittämisen tavoitteista sekä ratkaisuideoista. Tilaisuudessa esitellään Maunulan taloyhtiöiden, asukkaiden ja viranomaisten välistä tiedonsiirtoprotokollaa. Aluepoliisi Petteri Paasonen on paikalla esittelemässä poliisin Maunulaa koskevaa rikostilastoa ja vastaamassa kysymyksiin. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3 krs. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa! Uutinen 26.4.05 aluefoorumista.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Keskiviikkona 16.3.2005
klo 18-20     50. Aluefoorumi: Maunulan uusi keskusta – Sivikcenter?. (tilaisuuden ohjelma). Tilaisuudessa keskustellaan uuden keskustan suunnittelusta, Jokerikirjastosta, uuden tyyppisestä työväenopistosta sekä uuden mobiilin viestintätekniikan tarjoamista mahdollisuuksista. Myös koulujen edustaja käyttää tilaisuudessa puheenvuoron.. Järjestäjä Maunulan Aluefoorumi. HUOM!!! Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
Uutinen 16.3.2005 aluefoorumista
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 8.3.2005
klo 18-20     Suursuon pientaloalueiden kaavoitus Tilaisuudessa esitellään Suursuon pientaloalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suursuolle on kaavailtu kaupunkimaisia pientaloja n. 150-200. Paikalla on aluearkkitehti Sari Ruotsalainen sekä alueen liikennesuunnittelija, maisema-arkkitehti, teknistaloudellinen asiantuntija ja vuorovaikutusasiantuntija. Järjestäjä: kaupunkisuunnitteluvirasto. Paikka: Pakilan yläasteen auditorio, Pakilantie 67. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Torstaina 17.2.2005
klo 18-20     49. aluefoorumi: Miten Maunulan keskustan suunnittelu etenee? (tilaisuuden ohjelma): Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan uuden liikekeskuksen suunnitteluperiaatteista, liikeideasta sekä suunnitteluprosessista. Paikalla on HOK-Elannon Veli-Matti Liimatainen esittelemässä liikekeskuksen ja supermarketin suunnittelunäkökulmia sekä toteutusaikataulua. Lisäksi paikalla on Pro Maunula ry:n puheenjohtaja Pia Snellman sekä varapuheenjohtaja Jyrki Wuorenrinne kertomassa yhdistyksen näkökulmista. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 30.11.2004
klo 18-20     48. Aluefoorumi: Suursuon pientaloalueen kaavoitus (OHJELMA). Tilaisuudessa keskustellaan Suursuon pientaloalueen kaavoituksesta. Suursuolle on kaavailtu 15.000 krs-m2 kaupunkimaisia pientaloja n. 300-400 asukkaalle. Paikalla on aluearkkitehti Sari Ruotsalainen. Lisäksi käydään lävitse Maunulan keskustan suunnittelun tilanne sekä keskustan liikenneratkaisu. Järjestäjä Maunulan Aluefoorumi. HUOM!!! Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 26.10.2004
klo 15.30-18.30     Työtä ja alueellista palvelua (tilaisuuden ohjelma). Tilaisuudessa esitellään Lähiön sosiaaliset yrittäjät -hankkeen tuloksia kuten Maunula Apua, joka tarjoaa Maunulan asukkaille kotipalveluja. Toimintaa varten on perustettu Osuuskunta Kotitekevä. Tilaisuudessa esitellään myös Suursuon elämänkaarikortteli -toimintamalli ja keskustellaan keinoista edistää senioriväestön kotona asumista.  Paikka:  Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 21.9.2004
klo 18-20     47. Aluefoorumi: Mitä tapahtuu Nettimaunulalle ja Medipajalle? (tilaisuuden ohjelma)?  Tilaisuudessa keskustellaan Mediapajan tilanteesta sekä Maunulan digitaalisen viestinnän tulevaisuudesta. Mediapajan vuokrasopimus on irtisanottu. Mitä tapahtuu marraskuun jälkeen. Nykyinen Nettimaunula-yhteisöverkko lakkaa toimimasta 1.10.2004. Tilaisuudessa esitellään uusi Nettimaunula-julkaisujärjestelmä, joka tulee korvaamaan Maunulan kotisivut ja nykyisen Nettimaunulan uutis- ja keskustelutoiminnot. Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 4.6.2004 klo 8.30-17.00     Maunulan VIII kesäseminaari: Lähitalous ja oppiva kaupunginosa – Kokemuksia EU:n rahoittamasta Lähiön sosiaaliset yrittäjät -hankkeesta (ohjelma). Maunulan sosiaaliset yrittäjät hanke päättyy syksyllä 2004.  Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja käsitellään yleisesti asuinalueen lähitalouden kehittämisen näkökulmaa. Lisäksi seminaarissa pohditaan, mitä mahdollisuuksia uusi informaatiotekniikka tarjoaa lähitalouden kehittäjille. Tilaisuus videoidaan ja lähetetään internetissä maailmalle. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  HUOM! Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme seminaari-ilmoittautumiset   maanantaihin 31.5.2004 mennessä Hannu Kurjelle, puh. 050-413 0889 tai email  hannu.kurki@1posti.net  tai Ulla Tuomiselle puh. 050-541 6322 tai ulla.tuominen@1posti.net. Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Ke 28.4.2004 klo 18-20
    46. Aluefoorumi: Maunulan taloyhtiöt ja yhtiöiden arvon kehittäminen (tilaisuuden ohjelma).  Tilaisuudessa keskustellaan asunto-osakeyhtiöiden toiminnan kehittämisestä, asuntojen arvon muodostumisesta sekä yhtiöiden näkyvyyden parantamisesta asuntomarkkinoilla. Lisäksi esitellään toimintamalli, miten maunulalaiset pienet taloyhtiöt voivat yhdessä kilpailuttaa palvelujen tarjoajia ja hankintoja. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3 krs. Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Ti 23.3.2004 klo 18-20
    45. Aluefoorumi: Maunulan keskustan suunnittelu. Tilaisuudessa esitellään Maunulan keskustan suunnittelun tilanne ja kaavaluonnos sekä keskustellaan keskustan toimivuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvistä asioista. Keskeisinä ratkaistavina ongelmina ovat vilkasliikenteisen Pakilantien ylitys ja kevyenliikenteen turvallisuus sekä pysäköintipaikkojen sijoittelu alueelle. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Ke 3.3.2004 klo 18-20
    44. Aluefoorumi: Maunulan rikosturvallisuuden parantaminen. Tilaisuudessa esitellään YKS-projektin joulukuussa 2003 tekemän kyselyn tulokset ja keskustellaan Maunulan taloyhtiöiden, asukkaiden ja viranomaisten välisestä tiedonsiirtoprotokollasta. Aluepoliisi Petteri Paasonen on paikalla esittelemässä poliisin rikosturvallisuustilastoa ja vastaamassa kysymyksiin. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 25.11. 2003
klo 18-20     43. Aluefoorumi: Maunulan tulevaisuus – Mobiilimaunula
(tilaisuuden ohjelma). Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Mobiiliteknologia (kuten Wlan ja bluetooth) luo puitteet langattomalle tiedonsiirrolle. Mihin syntyy Maunulan ensimmäinen julkinen hot spot eli paikka, jossa voi kytkeytyä langattomasti verkkoon? Miten mobiiliteknologia muuttaa ihmisten elämää ja tapoja? Huippunopeiden kiinteiden yhteyksien tarve kasvaa tulevaisuudessa. Miten niitä voitaisiin hankkia Maunulaan. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 28.10.2003
klo 18.00     42. Aluefoorumi: Maunulan keskustan ideakilpailun voittajan julkistaminen (ohjelma).  Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys järjestivät Maunulan keskustan suunnittelusta ideakilpailun 25.9.-24.10.2003. Määräaikaan mennessä palautettiin 14 työtä. Maunulan kirkolla julkistetaan tiistaina 4.11. klo 18 kilpailun voittaja. Voittajan valitsee tuomaristo, jossa ovat edustettuina Maunula-Seura, Maunulan asukasyhdistys, Ympäristöministeriö,   kaupunkisuunnitteluvirasto sekä Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Torstaina 25.9.2003
klo 18.00     41. Aluefoorumi: Maunulan keskustan suunnittelu ja ideakilpailu. Tilaisuudessa esitellään Maunulan keskustan suunnittelun tilanne sekä Maunulan keskustan ideakilpailu (25.9.-24.10.2003). Kilpailulla haetaan ideoita keskustan suunnitteluun. Kilpailuohjelma on muodostettu kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.5.2003 hyväksymän C-vaihtoehdon pohjalta. Kiinteistölautakunta päätti Maunulan keskustan tontinvuokrausratkaisuista 2.9.2003. Päätös on luonut keskustan kehittämiselle aikataulun. Miten eri Maunulan rakentamiskohteet (eli keskustarakentaminen ja asuntoalueet) aikatauluttuvat ja mikä on eri kohteiden välinen synergia? Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 13.6.2003 klo 8.30-17.00     Maunulan VII kesäseminaari: Syntyikö asuinalueen tietoyhteiskuntamalli? – Kokemuksia Sitran 2001-2003 rahoittamasta Oppivat seutukunnat hankkeesta (SEMINAARIN OHJELMA). Seminaari on Oppivat seutukunnat -hankeohjelman Maunulan projektin eli Nettimaunulan päätös- ja arviointitilaisuus. Tilaisuudessa arvioidaan kaksivuotisen projektin vaikutuksia Maunulan kehitykseen sekä keskustellaan yleisesti tietotekniikkakehityksen vaikutuksista alueelliseen kehitykseen. Lisäksi seminaarissa kuullaan komissaari Erkki Liikasen alustus Euroopan unionin tietoyhteiskuntalinjauksista. Tilaisuus videoidaan ja lähetetään internetissä maailmalle. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  HUOM! Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme seminaari-ilmoittautumiset   maanantaihin 10.6.2003 mennessä Hannu Kurjelle, puh. 050-413 0889 tai email  hannu.kurki@1posti.net  Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 29.4.2003 klo 18.00     40. Aluefoorumi:  Miten Maunulan kiinteistöjen arvot kehittyvät? (ohjelma) Tilaisuudessa keskustellaan asuinalueen kiinteistöjen arvoihin vaikuttavista tekijöistä sekä kuullaan Maunulan asuinkiinteisöjen arvon kehittymisestä.  Alustajina toimii alueen kiinteistömarkkinat tunteva asiantuntija. Tilaisuudessa esitellään myös Maunulan keskustan kehittämisen eri vaihtoehdoista tehdyn kyselyn tulokset. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 18.3.2003 klo 18.00     39. Aluefoorumi:  Oman asuinalueen   turvallisuuden kehittäminen. Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan ja Pirkkolan alueen rikosturvallisuuden kehityksestä sekä esitellään YKS-projektin Maunulassa ja Pirkkolassa tehtyjen turvallisuuskyselyjen tulokset. Tulosten pohjalta keskustellaan asuinalueen turvallisuutta parantamista toimenpiteistä.  Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 25.2.2003
klo 18.00     Keskustelutilaisuus Maunulan keskustan suunnittelusta. Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Maunulan keskustasta kolme suunnitteluvaihtoehtoa, jotka KSV esittelee Maunulan yhteiskoululla. Suunnittelijat paikalla jo klo 17.00. Tilaisuuden järjestäjä: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3. Tervetuloa keskustelemaan Maunulan tulevasta keskustasta ja arvioimaan julkaistuja keskustasuunnitelmia.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 26.11.2002 klo 18.00     38. Aluefoorumi: Maunulan kehittämisen strategiset näkökulmat. Tilaisuudessa esitellään Maunulan kaavoituksen tilannetta ja keskustellaan, miten Maunulan kaavoitettavat alueet vaikuttavat Maunulan kehittymiseen kaupunginosana ja mitkä ovat Maunulan kehittämisen strategiset näkökulmat. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 22.10.2002 klo 18.00     37. Aluefoorumi: Miten yritystoimintaa voidaan edistää Maunulassa? Tilaisuudessa käydään keskustelua vanhojen liikekeskustojen  ja alueellisten palvelujen kehittämisen periaatteista. Tilaisuudessa esitellään Maunulan designklusteri ja keskustellaan, miten yritystoimintaa voidaan edistää Maunulassa. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 10.9.2002 klo 18.00     36. Aluefoorumi: Maunulan keskustan kehittämisen sosiaaliset vaikutukset. Seminaarissa keskustellaan, miten Maunulan keskustan suunnitteluvaihtoehtojen sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tehdään. Lisäksi esitellään syyskuussa Equal-projektin yhteydessä käynnistyvän asumisneuvojan toimintaa ja keskustellaan, miten sosiaalisten ongelmien ratkaisemista voidaan kehittää tehostamalla taloyhtiöiden ja viranomaisten yhteistoimintaa. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 7.6.2002 klo 8.30-16.30     Maunulan VI kesäseminaari: Pääkaupunkiseudun asuinalueet tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen. Viestintäympäristön murros ja asuinalueen tietoyhteiskuntamallin kehittäminen sekä paikallinen digitaalinen yhteisöllisyys ovat mahdollisuuksia globalisaatiokehityksessä. Tilaisuus videoidaan ja lähetetään internetissä maailmalle. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi.  HUOM! Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15. Seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme seminaari-ilmoittautumiset   3.6.2002 mennessä Hannu Kurjelle, puh. 040-5900 541 tai email  hannukurki@hotmail.com
Kaikki aihealueesta kiinnostuneet, tervetuloa.
KS. seminaari videolta: www.kotikirkko.com
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 16.4.2002 klo 18.00     35. Aluefoorumi: Kaupunkisuunnitteluviraston Maunulan keskustan suunnittelun tiedotustilaisuus. (Ks. KSV:n tiedote word-muodossa) Tilaisuudessa esitellään Suursuon keskusta-alueen kehittämissuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä KSV:n käynnistämien kaavoitus- ja kaupallisia vaihtoehtoja kartoittavien konsulttien toimeksiannot. Selvitykset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Tilaisuudessa kuullaan suunnittelun osapuolten pyydetyt puheenvuorot: Suursuon ostoskeskuksen, Elannon ja asukkaiden edustajien puheenvuorot. Tilaisuudessa esitellään myös käynnissä olevan Maunulan keskustan kehittämiseen sekä asemakaavoituksen ja yleiskaava 2002:n tilanne. Järjestäjänä   Maunulan Aluefoorumi. Paikka: HUOM! Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.  Tilaisuus videoidaan ja lähetetään internetissä maailmalle. Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 19.3.2002 klo 18.00     34. Aluefoorumi: Rikosturvallisuuden parantaminen asuinalueilla. Tilaisuudessa pohditaan, miten kehittää Maunulaa entistä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi asuinympäristöksi. Tilaisuudessa esitellään aluepoliisin uusi aluejako. Erityisteemana on, miten luoda Maunulaan uusi, turvallinen keskusta. Tilaisuudessa esitellään myös käynnissä olevan Maunulan asumisviihtyvyyteen liittyvän  asukaskyselyn tulokset turvallisuusnäkökohtien osalta. Järjestäjänä  Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
Tilaisuudesta on seuraavat äänitallenteet (mp3): Mikko Virkamäki: klippi1 (kesto 9 min), klippi2 (kesto 11.37 min), klippi3 (kesto 7.22 min)
tulossa myös yleisön kommentteja.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 19.2.2002 klo 18.00     33. aluefoorumi: Jokeri-linjan vaikutukset ja alueiden saavutettavuus. Tilaisuudessa keskustellaan Jokeri-linjasta ja Suursuon liikekeskusta-alueen tulevista liikennejärjestelyista. Jokeri-linja on strateginen liikennejärjestelmä, joka liittää Viikin Biocityn, Pitäjämäen (Piimäen), Leppävaaran ja Otaniemen teknologiakeskittymät toisiinsa. Kahvitauon jälkeen keskustellaan esteettömyyden kannalta Maunulan ongelmallisista tieosuuksista. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 27.11.2001 klo 18.00     32. Aluefoorumi: Nettimaunula – Maunulan tietoyhteiskuntamalli:  Tilaisuudessa keskustellaan nettiyhteisöllisyydestä ja esitellään SITRAn ja Helsingin kaupungin rahoittamaa Nettimaunula-projektia sekä pohditaan informaatiotekniikan kehityksen vaikutuksista asuinalueen toimintaan.  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 30.10.2001 klo 18.00     31. Aluefoorumi: Maunulan liikekeskustojen kehittäminen (ohjelma)  Tilaisuudessa esitellään Suursuon liikekeskustan suunnittelun tilannetta, liikekeskustaan liittyviä ideasuunnitelmia sekä keskustellaan Maunulan palveluiden kehittämisestä. Tilaisuudessa pyritään myös hahmottamaan vanhojen asuinalueiden liikekeskustojen kehittämisperiaatteita. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 4.9.2001 klo 18.00     30. Aluefoorumi: Lasten ja nuorten kipupisteet. Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan lasten ja nuorten ongelmista. Tilaisuudessa esitellään viranomaisten ja asukasjärjestöjen yhteinen analyysi ongelmista ja niiden taustoista.  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Tervetuloa keskustelemaan!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 8.6.2001 klo 8.30-16.30     Maunulan V kesäseminaari. Aihe: Paikallinen muutoksenhallinta ja kestävä kehitys. Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Tervetuloa.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Perjantaina 11.5.2001
klo 13-16.30     Maunulan III arkkitehtuuri ja design- seminaari. Aihe: Arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun murros 50- ja 60-luvuilla. Alustajina ovat professori,   sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi, professori, arkkitehti Bengt Lundsten sekä tutkija Asko Salokorpi. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Torstaina 26.4.2001 klo 18.00     29. Aluefoorumi: Suursuon liikekeskustan suunnittelua. Tilaisuudessa esitellään Suursuon liikekeskustan suunnittelun tilannetta, taustoja ja jatkon aikataulua, asukkaille tehdyn palvelukyselyn yhteenveto sekä Maunulassa asuvien suunnittelijoiden idearyhmän työn tuloksia. Tilaisuudessa käydään keskustelua suunnittelun keskeisistä ongelmakohdista ja ratkaisuideoista. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 20.3.2001 klo 18.00     28. Aluefoorumi: Turvallinen Maunula. Tilaisuudessa pohditaan, miten kehittää Maunulaa turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi asuinympäristöksi. Erityisteemana on huumerikollisuuden torjunta. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 20.2.2001 klo 18.00     27. Aluefoorumi: Esteetön Maunula. Tilaisuudessa keskustellaan mahdollisuuksista kehittää Maunulaa paremmaksi paikaksi vanhusten elämisen ja asumisen kannalta.  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 28.11.2000 klo 18.00
    26. Aluefoorumi: Maunulan tulevaisuuden suunnittelua. Tilaisuudessa arvioidaan Maunulan nykytilaa ja esitellään eri osapuolten  Maunulasta tekemät visioehdotukset Maunulan tulevaisuudesta.  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tiistaina 24.10.2000 klo 18.00
    25. Aluefoorumi: Palveluiden ja yrittäjyyden edellytysten kehittämistä Maunulassa.  Tilaisuudessa keskustellaan Suursuon ja Saunabaarin liikekeskustojen kehittämisen mahdollisuuksisat sekä kehittämisprosesseista. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!
reuna_pallo.gif (871 bytes)

Tiistaina 5.9.2000 klo 18.00    
24. Aluefoorumi: Yleiskaava 2002:n   Suursuon, Patolan ja Metsälän aluevarausehdotukset sekä Tuusulantien liikenneratkaisuehdotukset. Keskustelun alustajana KSV:n yleiskaavatoimiston edustajat.  Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Asiasta kiinnostuneet, tervetuloa!

Perjantaina 9.6.2000 klo 8.30 – 17.00
Maunulan IV kesäseminaari Palvelukeskus Saunabaarin tiloissa, Metsäpurontie 25, 3. krs.  Aiheena: Asuinalueiden kehittämisen haasteet – uusilla näkökulmilla uusien haasteiden kimppuun

Keskiviikkona 26.4.2000 klo 18.00    
23. Aluefoorumi: Esteettömästi ja turvallisesti ulos liikkumaan. Tilaisuudessa esitellään Suursuolle suunniteltu vanhusten kuntopolku. Tilaisuuden paikka: Helander-kodin tiloissa, Suursuontie 29, Järjestäjinä Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja  Maunulan aluefoorumi. Tilaisuus on kaikille asiasta kiinnostuneille avoin. Tervetuloa!

Tiistaina 21.3.2000 klo 18.00    
22. Aluefoorumi: Miten ehkäistä ilkivaltaa ja rikollisuutta Maunulassa?

Perjantaina 17.3.2000 klo 18.00    
Maunulan II talviseminaari. Aiheena 50-luvun asuntosuunnittelu. Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa.

 

132. ma 22.10.2018. klo 18-20 Aihe: Tonttien täydennysrakentaminen Maunulassa. Maunulassa mietitään useassa asunto-osakeyhtiössä täydennysrakentamista kaupungin omistamalle vuokratontille. Suursuon alueella tonttien vuokrasopimukset päättyvät 2025. Tilaisuudessa selvitetään täydennysrakentamisen toteutusprosessia, taloyhtiön saamia tuloja ja muutoksesta aiheutuvia kustannuksia. Täydennysrakentamisen sparrausklubi 2010. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).