Oulunkylän (ja Maunulan) renessanssi

385

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii Oulunkylän kaupunginosan eli Patolan, Maunulan, Metsälän, Veräjälaakson ja Veräjämäen sekä Käpylän asemanseudun alueelle kehittämissuunnitelman. Suunnitelma ohjaa alueen tulevaa maankäyttöä kuten asemakaavoitusta. Parhaillaan on käynnissä asukaskysely, jonka vastaamisaika päättyy 2.10.2011. Kyselyn avulla virasto hankkii tietoja kehittämissuunnitelman laatimiseen.

Tavoitteena on, että alue olisi elävä ja viihtyisä kaupunginosa. Sieltä löytyy sopivia asuntoja erilaisiin elämänvaiheisiin, monenlaisia työpaikkoja, viihtyisiä ja turvallisia virkistysalueita, hyvät joukkoliinneyhteydet ja lähipalvelut asukkaille.

Tarkastelualue eli Oulunkylän kaupunginosa ja Käpylän asemanseutu sijaitsevat Pohjois-Helsingissä Kehä I:n eteläpuolella. Alue on hyvien liikenneyhteyksien varrella osin valmiissa yhdyskuntarakenteessa. Eteläisimmässä osassa risteävät päärata ja Tuusulanväylä.

Tulevaisuudessa Oulunkylän kaupunginosan kehitykseen vaikuttavat muun muassa pääradan yhteyksien ja Pasilan alueen kehittyminen. Oulunkylän renessanssin painopiste on Oulunkylän ja Käpylän asemanseutujen kehittämisessä sekä Jokeri-linjan ympäristön tiivistämisessä.

Asemanseudut ja kaupallisten keskusten ympäristöt ovat kaupunginosan sydän. Alueita tulee jatkossa kehittää aktiivisesti lisäämällä asumista ja palveluja sekä parantamalla alueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta.

Vastaa Oulunkylän renessanssi kyselyyn Kerro kartalla sivustolla!

Vastaa kyselyyn viimeistään 2.10.2011. Vastaajien kesken arvotaan liikuntaviraston kuntosali ja uinti -kausikortti 2011.

LISÄTIETOJA
Oulunkylän renessanssi    
Maunulan 85. aluefoorumi 11.4.2011  

KUVA: Oulunkylän renessanssin aikataulu