WDC-kokous (5) 15.8.2011

392

Hankkeen nimi:
Mediapajalla ideoimassa: Simo, Hannele, Hannu ja Nicke.

Omatoiminen Maunula  – Itsemuotoutuva kaupunginosa

Hankkeen lyhenne: OMA

Hankkeen vastuutaho
Maunula-Seura ry
osoite: Maunula-Seura, c/o Maunulan Mediapaja, Metsäpurontie 19-21, 00630 Helsinki

Hankkeen yhteyshenkilö
Hannele Rankamo, hannelerankamo@suomi24.fi, puh. 050-3005523

Lyhyt kuvaus hankkeesta:
Hankkeen aikana kuvataan Maunulan historiaa ja kehitystä sekä luodaan itseuudistuvan kaupunginosan toimintamalli (Itsemuotoutuva kaupunginosa) levitettäväksi muihin kaupunginosiin ja sovelletaan kehiteltyjä toimintatapoja Maunulassa (Omatoiminen Maunula). Hankkeen aikana järjestetään noin kahdeksan tapahtumaa, jotka liittyvät Maunulan historiaan, eri kehittämisteemoihin sekä tulevaisuuteen. Hanke kytkeytyy Maunulan käynnissä oleviin kehittämisprosesseihin kuten Oulunkylän Renessanssi –hankkeeseen ja Maunulan yhteiskoulun alueen kaavamuutokseen.

Kuvaus hankkeen tavoitteista ja vaikuttavuudesta

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
1.    Kerätään tietoa Maunulan historiasta ja kuvataan se vaiheittain.
2.    Hankkeessa kehitetään itseuudistuvan kaupunginosan toimintamalli. Mallin kehittämistyö perustuu Maunulassa aikaisempaan tehtyyn kehittämistyöhön.
3.    Hankkeen aikana testataan kehittämismallia ja sen osia Maunulassa. Maunulassa on käynnissä voimakas täydennysrakentamisen kausi. Lisäksi alueelle suoritetaan mittava joukko peruskorjauksia. Näissä tullaan soveltamaan kaupunginosan itseuudistumisen keinoja eli asukkaat, taloyhtiöt ja muut alueen toimijat kuten yrittäjät osallistuvat vanhan kaupunginosan uudistamiseen ja parantamiseen. Soveltamiskohteita voivat olla mm. Maunulan yhteiskoulun alueen kaavamuutos ja Esikaupunkien renessanssi –hanke (ks. Oulunkylän renessanssi). Kytkeytyvyys riippuu ko. hankkeiden etenemisaikataulusta.
4.    Hankkeen aikana Maunulassa järjestetään kahdeksan tapahtumaa, jotka liittyvät Maunulan suunnittelun historiaan, käynnissä oleviin suunnitteluprosesseihin sekä Maunulan tulevaisuuteen. Keskeinen tapahtuma on Maunulan XVI kesäseminaari, jossa esitellään aluekehittämismallia. Maunulan 50-luvun suunnittelun sisältöä avataan seminaarissa alkuvuonna 2012. Maunulaa ovat suunnitelleet aikansa arkkitehdit kuten Viljo Revell & Keijo Petäjä (Maunulan Kansanasuntojen kortteli), Hilding Ekelund (Sahanmäki, AsOy Oulunkylän rivitalot, AsOy Suursuontie 8), Kaj Englund (Männikkötie 5) ja Ahti Korhonen (Maunulan kirkko; Metsäpurontie 15).
5.    Hankkeelle avataan oma sivusto Maunulan kotisivuilla (www.maunula.net) ja
6.    Maunulan WDC 2012 –vuodesta tehdään Maunulan Sanomien teemanumero ja uutisoidaan hankkeen etenemisestä vuoden 2012 kaikissa neljässä numerossa.
7.    Hankkeelle tehdään seinäkalenteri, joka esittelee Maunulan arkkitehtuuria sekä Maunula-aiheisia postikortteja. Seinäkalenteri esittelee kehittämistapahtumien aikataulua.
8.    Maunulassa tehdään Maunulan arkkitehtuurin esittelykierros elo- syyskuussa 2012.
9.    Maunulan mallia verrataan Arabianrannan ns. Artovan malliin. Tutustutaan Arabianrannassa käytössä oleviin menettelytapoihin ja sovelletaan niitä Maunulaan soveltuvin osin.

Kustannusarvio

TULOT
Maunulan yritysten ja muiden toimijoiden avustukset         2000 euroa
WDC 2012 hankkeen avustus                                         1500 euroa
——————————————————————————–
Tulot yhteensä                                                                  3500 euroa

MENOT
Viestintä ja painatuskustannukset                                      3000 euroa
Tapahtumakustannukset                                                     500 euroa
——————————————————————————–
Menot yhteensä                                                               3500 euroa

Viestintäsuunnitelma
Hankkeelle luodaan Maunulan kotisivujen yhteyteen omat sivut, jossa esitellään hankkeen kulkua ja jonne hankkeen toteutus dokumentoidaan.

Viestinnässä hyödynnetään paikallisia printtimedioita Maunulan Sanomia (levikki 6500 kpl) ja Oulunkyläinen/Pohjoiset kaupunginosat lehteä (levikki 20000 kpl). Maunulan Sanomia lukee 90-95 %  Maunulan asukkaista. Lisäksi hanke hyödyntää muita printtimedioita kuten Helsingin Sanomia, Metro-lehteä, Varttia ja Helsingin Uutisia.

Luonnollisesti hanke hyödyntää myös WDC-hankkeen mahdollistamia viestintäkanavia.

Kuvaus kohderyhmistä ja mahdollisesta osallistamisesta  
Kohderyhminä ovat Maunulan asukkaat, taloyhtiöt, yritykset ja alueen viranomaiset. Lisäksi alueen ulkopuolisina kohderyhminä ovat alueiden kehittämisestä kiinnostuneet viranomaiset, aluekehittäjät, konsultit ja tutkijat.