Syyskuussa keskustellaan Oulunkylän tulevaisuudesta

361

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää syyskuussa kaksi samansisältöistä asukastilaisuutta Oulunkylän alueen tulevaisuudesta. Tilaisuuksissa keskustellaan alueen pitkän aikavälin kehittämistavoitteista ja esitellään alueen kehittämishanke, Oulunkylän renessanssi. Kehittämissuunnitelma koskee Maunulaa, Metsälää, Patolaa, Veräjämäkeä ja Veräjälaaksoa sekä Käpylän aseman ympäristöä.

Tilaisuudet pidetään maanantaina 12. syyskuuta kello 17.30–19.30 Oulunkylän kirkossa, osoitteessa Teinintie 10, ja tiistaina 20. syyskuuta kello 17.30–19.30 Ristola-säätiön koulun tiloissa, osoitteessa Tinasepäntie 46.

Keskusteluun Oulunkylän tulevaisuudesta voi osallistua myös vastaamalla verkkokyselyyn osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi. Kyselyn karttaan voi merkitä miellyttäviä ja epämiellyttäviä paikkoja, käyttämiään kulkureittejä ja kohentamisehdotuksia sekä rakentamiseen sopivia paikkoja. Kartta kokoaa näkemykset kaikkien katsottaviksi ja keskusteltaviksi. Kyselyyn voi vastata 2. lokakuuta asti. Vastaajien kesken arvotaan liikuntaviraston kuntosali ja uinti -kausikortti.

Kesän aikana kyselyyn on tullut karttakommentteja lähes 500, ja useat ovat kirvoittaneet myös keskustelua.

 Asukkaiden mielipiteitä hyödynnetään laadittaessa Oulunkylälle kehittämissuunnitelmaa, joka jatkossa ohjaa alueen kaavoitusta. Tavoitteena on, että Oulunkylästä löytyisi sopivia asuntoja erilaisiin elämänvaiheisiin, viihtyisiä ja turvallisia virkistysalueita, työpaikkoja ja aktiivista toimintaa sekä hyvät lähipalvelut ja joukkoliikenneyhteydet. Täydennysrakentamisella on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kehittämissuunnitelma koskee Maunulaa, Metsälää, Patolaa, Veräjämäkeä ja Veräjälaaksoa sekä Käpylän aseman ympäristöä. Painopiste on Oulunkylän ja Käpylän asemanseutujen kehittämisessä sekä Jokeri-linjan ympäristön tiivistämisessä. Kehittämissuunnitelmaa laaditaan ajatellen aluetta 10–15 vuoden kuluttua. Samanaikaisesti tehdään Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelma.

Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelijoita on paikalla myös Oulunkylän Kylätapahtumassa 10.9.

Lisätietoja:
vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen ja
arkkitehti Essi Leino, puh. 09 310 37070

Esikaupunkien renessanssi -hanke: www.esikaupunki.hel.fi.