Oulunkylän renessanssi -tilaisuus ti 20.9. klo 17.30 Metsälässä

334

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää syyskuussa kaksi tilaisuutta Oulunkylän renessanssi -hankkeesta. Tilaisuudet maanantaina 12.9. klo 17.30 Oulunkylän kirkolla (Teinitie 10) ja tiistaina 20.9.2011 klo 17.30 Ristola -säätiön tiloissa (Tinasepäntie 46) Metsälässä.

Lisäksi aiheesta on mahdollista keskustella Maunulan 87. aluefoorumilla maanantaina 20.9.2011 klo 18 Asukastalo Saunabaarilla.

Esikaupunkien (ja Oulynkylän) renessanssi –hanke on kaupunkisuunnitteluviraston strategista maankäytön suunnittelua. Hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja kaupungin kasvun haasteisiin, mutta myös täydennysrakentamisella ja kehittämällä kaupunkitilaa parantaa esikaupunkialueiden asumistasoa ja viihtyisyyttä.

Esikaupunkialueilla on havaittavissa muutoksia, jotka eivät ole toivottavia. Näitä ovat muun muassa väestön väheneminen ja sosiaalisen rakenteen yksipuolistuminen, jotka ovat johtaneet kauppojen ja palvelujen kuten koulujen käyttäjäpohjan vähenemiseen.

Oulunkylän kaupunginosa ja Käpylän asemanseutu sijaitsevat Pohjois-Helsingissä Kehä I:n eteläpuolella. Alue on hyvien liikenneyhteyksien varrella osin valmiissa yhdyskuntarakenteessa. Eteläisimmässä osassa risteävät päärata ja Tuusulanväylä.

Tulevaisuudessa Oulunkylän kaupunginosan kehitykseen vaikuttavat muun muassa pääradan yhteyksien ja Pasilan alueen kehittyminen. Oulunkylän renessanssin painopiste on Oulunkylän ja Käpylän asemanseutujen kehittämisessä sekä Jokeri-linjan ympäristön tiivistämisessä. Asemanseudut ja kaupallisten keskusten ympäristöt ovat kaupunginosan sydän. Alueita tulee jatkossa kehittää aktiivisesti lisäämällä asumista ja palveluja sekä parantamalla alueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta.

LISÄTIETOJA
Oulunkylän renessanssi