Oulunkylän renessanssin 12.9.2011 tilaisuuden esitykset

261

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Oulunkylän kirkolla 12.9.2011 Oulunkylän renessanssi -tilaisuuden. Tilaisuudessa esiteltiin Oulunkylä Renessanssi -hankkeen aluerajausta ja tavoite, suojelukohteita, liikenteen kehittämissuunnitelmia sekä asemanseutujen kehittämistä. Tilaisuudessa kerättiin asukkailta mielipiteitä ja ideoita Oulunkylän kaupunginosan kehittämiseen. Oulunkylän kaupunginosa sisältää alueena perinteisen Oulunkylän, Patolan, Veräjämäen, Veräjälaakson lisäksi myös Maunulan ja Metsälän asuinalueet.

Kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijoina paikalla olivat vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, aluearkkitehti Sari Ruotsalainen, arkkitehdit Markku Hietala, Elina Luukkonen ja Essi Leino sekä liikennesuunnittelija Kari Tenkanen.

oulunkylan renessanssi_2011_09_12.pdf Kuvia Oulunkylän renessanssi 12.9.2011 tilaisuudesta.pdf (1.14 MB)

Voit kommentoida aihetta hankkeen sivuilla  

KUVA ALLA: Oulunkylän renessanssi -hankeessa kehitetään Käpylän ja Oulunkylän asemien ympäristöjä (keltaiset katkoviiva ympyrät) ja Jokerilinjan ympäristöjä (sininen viiva). Linjan pysäkkivälien pidentämistä harkitaan. Pirjon krouvin pysäkki on mahdollisesti poistettavien listalla. Lisäksi hankkeessa kehitetään kevyen liikenteen väyliä (keltaiset yhtenäiset nuoliviivat).

kevytliikenne.jpg

KUVA ALLA: Oulunkylän asemanseutu on taantumassa ja alueen kehittämiseen tarvitaan ideoita

 oulunkylan asem.jpg

KUVA ALLA: Käpylän aseman seutu vetää puoleensa työpaikkoja ja uusia toimistotaloja. Maaliikkennekeskuksen tontin vuokrasopimus päättyy 2015. Alueelle on alustavissa suunnitelmissa kaavailtu asumista ja Metsäläntien varteen meluvalliksi toimistotaloja.

pohjois-pasila.jpg