87. aluefoorumin esitysmateriaali

468

Maunulan 87. aluefoorumi järjestettiin 19.9.2011 klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla. Tilaisuudessa esiteltiin Maunula kehittämisen näkökulmia, alueen täydennysrakentamiskohteita ja Oulunkylän renessanssi -hanketta sekä käytiin keskustelua alueen kehittämisestä ja täydennysrakentamisesta.

Maunulan käynnissä olevia täydennysrakentamiskohteita esitteli kaupunkisuunnitteluviraston aluearkkitehti Sari Ruotsalainen. Parhaillaan on käynnissä Oulunkylän renessanssi -hanke. Oulunkylän renessanssi -hanke osa kaupungin maankäytön strategista suunnittelua ja sen  tuottama suunnitelmaa ohjaa alueen eli Maunulan, Metsälän, Patolan, Veräjämäen, Veräjälaakson sekä Käpylän aseman seudun maankäytön kehittämistoimintaa.

Oulunkylän renesanssi -hankkeesta on järjestetty asukastilaisuudet 12.9.2011 Oulunkylän kirkolla ja 20.9.2011 Metsälän Ristola-säätiön tiloissa sekä hankkeen esittely Maunulan 86. aluefoorumilla 14.4.2011.

Lisäksi on käynnissä Kuusikkopolun alueen asemakaamuutos. Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää aiheesta asukastilaisuuden vuoden lopulla tai 2012 alkupuolella.

Maunulan eteläosan asemakaava on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee kaava-alueen rakentamistapaohjeita.

Maunulassa käynnistyviä täydennysrakentamiskohteita ovat Saton Pakilantie 17 ja Suursuonlaita 1A:n senioritalo sekä Suursuon pientaloalue, jonka katurakentaminen on juuri käynnistynyt. Saton Suursuonlaidan senioritalo valmistunee 2012 lopulla.

Tilaisuuden alussa Hannu Kurki esitteli Maunulan kehittämisen makro- ja mikronäkökulmaa eri esimerkeillä, jotka liittyivät kasvihuoneilmiöön, maahanmuutoon ja alueen sosiaalisen rakenteen muuttumisen ymmärtämiseen.

Simo Sankari esitteli Pohjois-Haaga-seuran ehdottamaa Maunulan ja Pohjois-Haagan asuinalueiden kehittämistoiminnan vertailun näkökulmia. Sankarin esityksessä esitettiin kysymys, miten välineillä asukkaat voivat muodostaa alueen kehittämistoiminnan tavoitteet sekä määritellä keinoit tavoitteiden toteuttamiseksi. Esitys oli valmisteltu Pohjois-Haaga-seuran 6.9.2011 tilaisuutta varten.

ESITYSKALVOT
Kurki: Asuinalueen kehittäminen ja makro- ja mikrotason ilmiöiden hallinta (2.18 MB) 
sankari_pohjois-haaga.pdf Sankari: Miten asiat tapahtuvat, esitys 6.9.2011 Pohjois-Haaga-seuralle (353.83 KB)
ruotsalainen_sari_af87.pdf Ruotsalainen: Oulunkylän renessanssi ja Maunulan täydennysrakentaminen (5.38 MB)

Aluearkkitehti Sari Ruotsalaisen esityskalvot tulevat nettiin viikolla 39.

OULUNKYLÄN  RENESSANSSI
Oulunkylän renessanssi -hanke 

Katso myös materiaalia Oulunkylän renessanssi -hankkeen tilaisuudesta 12.9.2011 Oulunkylän kirkolla

MUUTA
Tilaisuuden ohjelma