Leijonat erikoistuvat Maunulan energiatehokkuuteen

288

Maunulan leijonat ryhtyvät arvioimaan Maunulan energiatehokkuutta. Tavoitteena on arvioida maunulalaisten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä asumisessa, liikkumisessa ja kierrätyksessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on ilmastoystävällisempi Maunula vuoteen 2020 mennessä.

Maapallon hiilidioksidipäästöt ovat noin kymmenen gigatonnia vuodessa. Siitä noin 8 Gtn aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja 2 Gtn metsien raivaamisesta. Hiilidioksidipäästöistä noin 4 Gtn sitoutuu ilmakehään, meriin 3 Gtn ja metsiin 3 Gtn. Tämä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä ja merien happamoitumista.

Helsinki on sitoutunut vähentämään energian kulutusta ja kasvihuonepäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. Ympäristöministeriö selvittää parhaillaan, millaisilla kustannuksia hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää 30 % vuoteen 2020 mennessä.

Energiatehokkuuden arvioinnin kehittämisestä Maunulan Leijonissa vastaa tekniikan tohtori Eino Rantala. Energiatehokkuutta tullaan erityisesti kampanjoimaan Maunulan jääjuhlan yhteydessä sunnuntaina 4.3.2012. Jääjuhlan yhteydessä tehdään myös asukkaille kysely mm. liikkumisesta ja jätteiden lajittelusta. Samanaikaisesti selvitetään Maunulan taloyhtiöiden ja omakotitalojen energiankulutusta. Tuloksista raportoidaan kesällä 2012. Tavoitteena on, että jatkossa selvitys tehtäisiin kerran vuodessa.

Uuden hallitusohjelman toteutussuunnitelmassa on muun muassa:

  • Päivitetään energia- ja ilmastopoliittinen strategia vuoden 2012 loppuun mennessä. Strategia annettaneen selontekona eduskunnalle. Osana uutta energia- ja ilmastopoliittista strategiaa laaditaan ohjelma öljyriippuvuuden vähentämiseksi. Strategian jatkona laaditaan tiekartta vuoteen 2050 (vastuutaho TEM)
  • Selvitetään, mitä vaikutuksia olisi EU:n tavoitteella vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (vastuutaho YM)

YHTEYDENOTOT
Eino Rantala
etunimi.sukunimi@ekosto.fi

TOIMINNAN TAUSTAA
Maunula-Seuran ehdotus Energiatehokas Helsinki ideahaussa  

Uuden hallitusohjelman strateginen toimenpanosuunnitelman kärkihankkeet ja vastuut