Kansalaisyhteiskunta innovaatiotoiminnan ytimeen

245

Professori Harry Schulman ja tutkija Pasi Mäenpää ovat toimittaneet lokakuussa 2011 julkistetun kiinnostavan kirjan Kaupungin kuumat lähteet. Kirjassa on 15 artikkelia ja 23 kirjoittajaa. Kirja tarkastelee, mitkä ovat Helsingin metropolialueen edellytykset innovaatioympäristönä ja mitä voidaan parantaa.

Kirjan lähtökohtana on, että luovuudesta ja osaamisesta syntyvät innovaatiot ovat yhteiskunnamme taloudellisen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn keskeisiä lähteitä. Samalla taloudellinen menestys ja seudun elinvoima on yhteydessä asukkaiden elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Tämä on erityisen ajankohtaista näkökulma, kun Nokia asema markkinoilla järkkyy, metsäyhtiöt supistavat toimintaansa eikä perinteisillä metalliteollisuuden yrityksilläkään mene hyvin. Suomen hyvinvoinnin lähteiden tukijalat horjuvat.

Kirjan avainsanoja ovat klusteri, verkostot ja käyttäjälähtöisyys. Uusia iskusanoja ovat Living labit neloiskierre. Living labit ovat testiympäristöjä, tosielämän laboratorioita, joissa kokeillaan uusia ideoita ja muokataan niistä innovaatioita. Kolmoiskierteellä tarkoitetaan yritysten, julkisen sektorin kuten valtion tai kaupunkien sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistoimintaa uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Neloiskierre lisää siihen vielä käyttäjälähtöisyyden eli kansalaisten aktivoimisen uusien innovaatioiden synnyttäjiksi ja kehittäjiksi.

Maunulaa käytetään kirjassa esimerkkinä. Maunulalaisia innovaatioita ovat muun muassa vanhusten kuntopolkua ja putkiremonttien ryhmäkorjaus. Nettimaunula -hanke toimi vuosina 2001-2003 erinomaisena testiympäristönä Sitran Oppivat seutukunnat ohjelmassa.

Kirja korostaa myös maantieteen merkitystä innovaatioympäristöjen kehittymisessä. Poikittaiset yhteydet kuten Jokeri 1 ja Jokeri 2 sekä Kehärata luovat uusia mahdollisuuksia metropolin innovaatioympäristön kehittämiselle.

Kirja on luettavissa netissä pdf-muodossa ja lisäksi sitä myydään mm. Helsingin kaupungin tietokeskuksessa hintaan 20 euroa.

Lue kirja netissä